PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za listopad 2017 - raport 32

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2017 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w listopadzie 2017 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

Reklama

1) Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do komunikatu dotyczącego publikacji pozytywnej opinii naukowej Panelu naukowego EFSA ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii EFSA dotyczącej autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 17/2017 z dnia 26 października 2017 r., informował, że otrzymał w dniu 8 listopada 2017 r. projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie wprowadzenia na rynek 1-MNA jako nowego składnika żywności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001. Emitent może do dnia 10 listopada 2017 r. wnieść uwagi do otrzymanego projektu rozporządzenia.

2) Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do komunikatu dotyczącego otrzymania projektu rozporządzenia Komisji w sprawie autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 18/2017 z dnia 8 listopada 2017 r., informował, że Emitent w dniu 10 listopada 2017 r. wniósł uwagi do otrzymanego projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie wprowadzenia na rynek 1-MNA jako nowego składnika żywności, w zakresie możliwości uzyskania dodatkowej ochrony zastrzeżonych dowodów naukowych i danych naukowych na podstawie art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej naturalnej prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie do sprzedaży na rynkach krajów Unii Europejskiej suplementu diety opartego na 1-MNA może mieć istotny wpływ na przychody Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.


Emitent w dniu 13 listopada 2017 r. opublikował raport za III kwartał 2017 r. zawierający wybrane dane finansowe jednostkowe, jak i skonsolidowane.

Emitent od 2014 r. dokonał zmiany w prezentacji przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą dermokosmetyków polegającej na zmianie alokacji części kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Obecnie wszystkie koszty związane ze sprzedażą dermokosmetyków (w tym m.in. wynagrodzenia przedstawicieli medycznych) prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji koszty sprzedaży. Natomiast w pozycji koszty ogólnego zarządu znajdują się wyłącznie koszty związane z wynagrodzeniem zarządu, kosztami wynajmu i utrzymania biura, opłatami patentowymi, kosztami związanymi z pozostałymi liniami biznesowymi (tj. z projektem leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA oraz z suplementem diety 1-MNA) oraz inne koszty związane z ogólną działalnością Emitenta. Nowy sposób prezentacji ma na celu przedstawianie wyników finansowych w podziale na poszczególne linie biznesowe Emitenta.

W III kwartale 2017 r. największy wpływ na spadek przychodów oraz na pozostałe pozycje rachunku zysków i strat oraz na rentowność miały następujące czynniki:

1) niższa sprzedaż produktów z linii dermena hair care w III kwartale 2017 r., co było spowodowane wzrostem udziału aptecznych marek konkurencyjnych w kategorii produktów przeciw wypadaniu włosów, dla których prowadzone były intensywne kampanie reklamowe i promocyjne,

2) niższa aktywność w akcjach promocyjnych dla marki dermena hair care w odniesieniu do III kwartału 2016 r.,

3) niższe koszty marketingowe oraz ogólnego zarządu w porównaniu do III kwartału 2016 r.,

4) wyższe koszty finansowe (odsetki od kredytów i koszty faktoringu) w stosunku do III kwartału 2016 r..

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze dermokosmetyków jest rentowna na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Natomiast działalność Grupy w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA oraz w obszarze wdrożenia na rynek suplementu diety (opartego na 1-MNA) generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej i w konsekwencji powodują, że Grupa Kapitałowa na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność.

W III kwartale 2017 r. wpływ na spadek przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową Emitenta miała niższa sprzedaż dermokosmetyków, w szczególności produktów z linii dermena hair care.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za III kwartał 2017 r.


Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 1/2017 Rady Nadzorczej z dnia 11 października 2017 r. w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta, informował, że w dniu 29 listopada 2017 r. otrzymał podpisaną umowę z BDO Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 w celu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki PHARMENA S.A. za rok 2017 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PHARMENA S.A. za rok 2017.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki.

BDO Sp. z o.o. jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.


Ponadto, w listopadzie 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

W związku z zakończeniem II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA i rozliczeniem wydatków z tego tytułu w listopadzie 2017 r. zarówno Pharmena S.A., jak i spółka zależna Cortria Corporation nie wydatkowały środków pieniężnych na cele emisyjne.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 13-11-2017 r. – Raport miesięczny za październik 2017

• Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 13-11-2017 r. – Raport za III kwartał 2017 r.

• Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 29-11-2017 r. – Podpisanie umowy z audytorem


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 08-11-2017 r. – Otrzymanie projektu rozporządzenia Komisji ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności

• Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 10-11-2017 r. – Przedłożenie uwag do projektu rozporządzenia Komisji ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności4. Kalendarz inwestora dotyczący grudnia 2017 r.

• Do 14.01.2018 r. - publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2017 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »