Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za listopad 2018 r. - raport 33

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2018 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w listopadzie 2018 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


Emitent w dniu 13 listopada 2018 r. opublikował raport za III kwartał 2018 r. zawierający wybrane dane finansowe jednostkowe, jak i skonsolidowane.

Reklama

W III kwartale 2018 r. Spółka osiągnęła przychody o 6,54% wyższe, niż w III kwartale 2017 r. W III kwartale 2018 r. największy wpływ na wzrost przychodów oraz na pozostałe pozycje rachunku zysków i strat oraz na znacząco wyższą rentowność miała wyższa sprzedaż na rynku krajowym oraz znacznie niższe koszty sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r.

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze dermokosmetyków jest rentowna na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Natomiast działalność Grupy w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA oraz w obszarze wdrożenia na rynek suplementu diety (opartego na 1-MNA) generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej i w konsekwencji powodują, że Grupa Kapitałowa w III kwartale 2018 r. na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność na poziomie zysku netto.

W III kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychody o 9,23% wyższe, niż w III kwartale2017 r., W III kwartale 2018 r. wpływ na wzrost przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową Emitenta miała wyższa sprzedaż dermokosmetyków na rynku krajowym.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za III kwartał 2018 r.


W dniu 14 listopada 2018 r. Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do komunikatu dotyczącego strategii wprowadzenia do sprzedaży suplementów diety 1-MNA w Polsce i Europie, opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 26 września 2018 r. oraz komunikatu dotyczącego podpisania umowy na opracowanie nowych formulacji suplementów diety, opartych o innowacyjny składnik żywności 1-MNA, opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 19 września 2018 r. poinformował, że Spółka zakończyła etap opracowywania siedmiu nowych formulacji suplementów diety, opartych o innowacyjny składnik żywności 1-MNA w ramach realizacji umowy z Laboratorium Galenowym Olsztyn Spółka z o.o..

Równocześnie Spółka informuje, że rozpoczął się kolejny etap, mający na celu przygotowanie i przeprowadzenie prób technologicznych opracowanych nowych formulacji suplementów diety, opartych o innowacyjny składnik żywności 1-MNA.

W najbliższym roku planuje się wprowadzenie do sprzedaży w Polsce, jak i na rynkach krajów Unii Europejskiej, opartych o opracowane formulacje w ramach marki parasolowej MENAVITIN. Grupa Kapitałowa Emitenta planuje budowę silnej marki o nazwie MENAVITIN dla suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA. Zakłada się zbudowanie marki MENAVITIN jako marki parasolowej i wprowadzanie produktów combo tj. połączenia cząsteczki 1-MNA z wiodącą molekułą na rynku w danym wskazaniu. Szacuje się, że rynek suplementów diety w Polsce zwiększy swoją wartość w 2023 r. do 3,67 mld PLN (z 2,89 mld PLN w 2017 r.). Potencjalna wartość rynku dla planowanych kategorii suplementów MENAVITIN w 2017 roku wynosiła ok. 490 mln PLN.

W lipcu 2018 r. została zawiązania spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż innowacyjnych suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W najbliższych latach planuje się także uruchomienie przynajmniej trzech kolejnych spółek zależnych odpowiedzialnych za sprzedaż w danym kraju lub części Europy (Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia) ze względu na specyfikę poszczególnych rynków zbytu (różne preferencje konsumentów). Oczekuje się, ze dystrybucja prowadzona w tym modelu będzie bardziej efektywna niż bezpośrednio prowadzona przez Emitenta. Szacuje się, że w roku 2020 rynek suplementów diety w Europie będzie wart ok. 7,9 mld EUR. Potencjalna wartość rynku dla planowanych przez Emitenta kategorii suplementów diety w Europie w roku 2020 to ok. 1,35 mld EUR.

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. - to wiodąca w Polsce firma w zakresie usług opracowywania i kontraktowej produkcji suplementów diety, dermokosmetyków, wyrobów medycznych oraz leków RX i OTC.

Informację podano ze względu na fakt, iż wprowadzenie do sprzedaży w Polsce, jak i na rynkach krajów Unii Europejskiej suplementu diety opartego na 1-MNA może mieć istotny wpływ na przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.


W dniu 16 listopada 2018 r. Zarząd spółki Pharmena S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 27/2018 (pt. "Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego" opublikowanego w dniu 12 października 2018 r. w systemie EBI poinformował, iż w dniu 16 listopada 2018 r. otrzymał od wiodącego akcjonariusza Pelion S.A. (posiadającego wraz ze spółkami zależnymi udział 58,70% w kapitale zakładowym Emitenta) oświadczenie, iż zamierza on wraz z podmiotami zależnymi "uczestniczyć w planowanej emisji akcji spółki Pharmena oferowanych w ramach prawa poboru obecnym akcjonariuszom Spółki w zakresie powodującym minimum utrzymania obecnego udziału w kapitale Spółki".

Emitent wskazuje, iż warunkiem koniecznym do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E jest uprzednie zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego.

Niniejszy raport został publikowany ze względu na fakt, iż pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji serii E ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w tym finansowania rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 pt. "Strategia wprowadzenia do sprzedaży suplementów diety 1-MNA w Polsce i Europie" opublikowanym w dniu 26 września 2018 r. w systemie ESPI oraz w raporcie bieżącym nr 21/2018 pt. "Informacja o postępie projektu leku 1-MNA" opublikowanym w dniu 4 września 2018 r. w systemie ESPI).

Z powyższych względów zamiar uczestniczenia wiodącego akcjonariusza wraz podmiotami zależnymi w planowanej emisji akcji serii E ma istotne znaczenie dla Grupy Kapitałowej Emitenta.


W dniu 19 listopada 2017 r. Zarząd spółki PHARMENA S.A. poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PHARMENA S.A. na dzień 19 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wólczańskiej 178, 90-530 Łódź, którego przedmiotem ma być odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej, przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wysokości wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.


Ponadto, w listopadzie 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.


2. Realizacja celów emisji

Grupa Kapitałowa Emitenta zrealizowała cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii C i D. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkowała środków na cele emisyjne.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 13-11-2018 r. – Raport miesięczny za październik 2018 r.

• Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 13-11-2018 r. – Raport za III kwartał 2018 r.

• Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 19-11-2018 r. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ w dniu 19 grudnia 2018 r.

• Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 19-11-2018 r. – Projekty uchwał na NWZ w dniu 19 grudnia 2018 r.


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 14-11-2018 r. – Zakończenie prac nad nowymi formulacjami suplementów diety 1-MNA

• Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 16-11-2018 r. – Oświadczenie wiodącego akcjonariusza dot. emisji akcji serii E

• Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 19-11-2018 r. – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pharmena S.A.


4. Kalendarz inwestora dotyczący grudnia 2018 r.

• 20.12.2018 r. – dzień prawa poboru (to jest dzień, według którego zostaną określeni akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii E)

• Do 14.01.2019 r. - publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2018 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »