Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za luty 2015 - raport 11

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za luty 2015 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w lutym 2015 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W lutym 2015 r. Pharmena osiągnęła przychody ze sprzedaży dermokosmetyków w wysokości 995 tys. zł. Uzyskane przychody były blisko o 6% wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Reklama


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


Emitent w dniu 13 lutego 2014 r. opublikował raport za IV kwartał 2014 r. zawierający wybrane dane finansowe jednostkowe, jak i skonsolidowane.

Emitent od 2014 r. dokonał zmiany w prezentacji przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą dermokosmetyków polegającej na zmianie alokacji części kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu.

Obecnie wszystkie koszty związane ze sprzedażą dermokosmetyków (w tym m.in. wynagrodzenia przedstawicieli medycznych) prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji koszty sprzedaży. Natomiast w pozycji koszty ogólnego zarządu znajdują się wyłącznie koszty związane z wynagrodzeniem zarządu, kosztami wynajmu i utrzymania biura, opłatami patentowymi, kosztami związanymi z pozostałymi liniami biznesowymi (tj. z projektem leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA oraz z suplementem diety 1-MNA) oraz inne koszty związane z ogólną działalnością Emitenta. Nowy sposób prezentacji ma na celu przedstawianie wyników finansowych w podziale na poszczególne linie biznesowe Emitenta.

Na poziomie jednostkowym w IV kwartale 2014 r. Emitent zanotował wzrost przychodów (o 23,28% w stosunku do IV kw. 2013 r.) z kwoty 3 552 tys. zł w IV kw. 2013 r. do 4 379 tys. zł w IV kw. 2014 r..

W IV kwartale 2014 r. największy wpływ na wzrost przychodów oraz pozostałych pozycji rachunku zysków i strat oraz wzrost rentowności prowadzonej działalności operacyjnej miały następujące czynniki:

• wyższą sprzedażą produktów z linii Dermena,

• promocją produktów dla sieci aptek.

Natomiast wyższa rentowność w IV kwartale 2014 r. na poziomie zysku brutto i netto wynikała z efektu skali (znacznie wyższy zysk operacyjny niż w IV kwartale 2013 r.) oraz dodatnich różnic kursowych.

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze dermokosmetyków jest rentowna na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Natomiast działalność Grupy w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA oraz w obszarze wdrożenia na rynek suplementu diety (opartego na 1-MNA) generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej, co powoduje, że Grupa Kapitałowa na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność.

W IV kwartale 2014 r. największy wpływ na wzrost przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową Emitenta miały:

1) wyższą sprzedażą produktów z linii Dermena,

2) promocją produktów dla sieci aptek.

Jednocześnie, w porównaniu do okresu roku ubiegłego, zwiększeniu uległy wydatki związane z prowadzeniem badań nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA, co miało wpływ na zwiększoną stratę na poszczególnych pozostałych pozycjach rachunku zysków i strat.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za IV kwartał 2014 r.


W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

Spółka poinformowała, iż zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Food Standards Agency (FSA) w Londynie złożone uzupełnienia do wniosku o autoryzację nowego składnika żywności w trybie art. 4 rozporządzenia nr 258/97 zostaną poddane ocenie na najbliższym posiedzeniu Advisory Committee on Novel Foods and Processes (ACNFP), które zaplanowano na 12 lutego b.r.

Spółka w dniu 10 marca 2015 r. otrzymała informacje z posiedzenia Advisory Committee on Novel Foods and Processes (ACNFP), podczas którego omawiany był m.in. wniosek Spółki o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności w trybie art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r.

Komitet wysoko ocenił jakość przedłożonych przez Spółkę wyników badań toksyczności podprzewlekłej (90-dniowej) na modelach zwierzęcych. Po zapoznaniu się z przedłożonymi wynikami badań toksykologicznych, Komitet poprosił Spółkę o dokonanie dodatkowej oceny ryzyka poprzez oszacowanie marginesów narażenia (Margins of Exposure). Obliczenia marginesów narażenia dokonuje się w oparciu o posiadane dane toksykologiczne (NOAEL) oraz oszacowaną dawkę narażenia. Komitet zalecił również nie stosowanie przyszłego suplementu diety zawierającego 1-MNA przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 18 roku życia.

Ponadto Komitet poprosił Spółkę o przedłożenie dodatkowych informacji dotyczących wpływu suplementacji 1-MNA na metabolizm niacyny. Spółka informuje, że informacje te zostały przedłożone Komitetowi przez Spółkę dwukrotnie – 18 grudnia 2013 r. oraz 6 listopada 2014 r. wraz z wynikami badań toksykologicznych. Równocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpiła do Agencji FSA o wyjaśnienia, dlaczego przedłożone dodatkowe informacje dotyczące wpływu suplementacji 1-MNA na metabolizm niacyny nie zostały omówione na posiedzeniu Komitetu Advisory Committee on Novel Foods and Processes (ACNFP) w dniu 12 lutego b.r.

Spółka niezwłocznie dokona dodatkowej oceny ryzyka poprzez oszacowanie marginesów narażenia (Margins of Exposure) oraz przedłoży wymagane informacje do Komitetu. Dalsza ocena wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności będzie prowadzona w trybie art. 4 rozporządzenia nr 258/97.

Spółka po otrzymaniu dalszych informacjach dotyczących oceny wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności, niezwłocznie przekaże w raporcie bieżącym tę informację.

Procedura określona przepisami art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r., dotyczy żywności i jej składników, które nie posiadają historii bezpiecznego spożycia we Wspólnocie, tzn. nie były używane w żywności przed 15.05.1997 r. w żadnym Państwie Członkowskim UE. Celem poddania 1-MNA tej procedurze jest dowiedzenie za pomocą dostępnych dla PHARMENA S.A. badań i publikacji naukowych bezpieczeństwa jego stosowania w proponowanym zakresie. W ramach procedury podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie nowego składnika żywności do obrotu we Wspólnocie składa wniosek do Państwa Członkowskiego, w którym produkt ma być wprowadzony na rynek po raz pierwszy. Dodatkowa ocena naukowa na szczeblu europejskim może okazać się niezbędna, wówczas dokona jej Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po przeprowadzeniu pełnej oceny Komisja Europejska wydaje decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu nowej żywności.

Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji umożliwi wprowadzenie suplementu diety 1-MNA na rynki krajów Unii Europejskiej.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej (naturalnej) prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.


Ponadto, w lutym 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

W lutym 2015 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki przede wszystkim na bieżącą działalność operacyjną spółki.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.02.2015 r. do 28.02.2015 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 02-02-2015 r. – Podpisanie umowy z DOZ S.A.

• Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 09-02-2015 r. – Raport miesięczny za styczeń 2015

• Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 09-02-2015 r. – Wyznaczenie terminu oceny uzupełnień do wniosku o autoryzację suplementu diety 1-MNA

• Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 13-02-2015 r. – PHARMENA S.A. - Raport za IV kwartał 2014 r.


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. nie opublikowała raportów w systemie ESPI.4. Kalendarz inwestora dotyczący marca 2015 r.


19.03.2015 r. – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.


Do 14.04.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za marzec 2015 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »