Reklama

MEDIACAP (MCP): Raport miesięczny za maj 2011

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2011.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.


Po drastycznym spadku wydatków reklamowych w 2009, według wstępnym danych rok 2010 przyniósł umiarkowaną, jednocyfrową odbudowę koniunktury. Brak istotnego wzrostu inwestycji klientów nie oznaczał jednak zatrzymania zmian w strukturze ich wydatków: kluczową tendencją w tym zakresie był głęboki spadek na reklamę w prasie i wzrost inwestycji na reklamę online. Rok 2011 powinien przynieść łagodne przyśpieszenie wzrostu rynku (szacowane przez nas wstępnie na przedział 8-9% wzrostu wobec 2010), z planowaną dalszą poprawą koniunktury w 2012 roku, w szczególności w zakresie wydatków na marketing eventowy, odpowiadający za blisko 50% przychodów spółek MEDIACAP SA.


W 2011 nie powinna ulec zmianie sezonowość wydatków na reklamę, które są historycznie niższe w pierwszym półroczu zaś wyższe w drugim, ze szczególnym naciskiem na Q4. Podobnie szacujemy więc sezonowy rozkład struktury przychodów w MEDIACAP SA.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w maju 2011:


05.05.2011 - RB 10/2011 - Wygrany przetarg na dostawę usług w zakresie komunikacji zintegrowanej na lata 2011, 2010 o budżecie w przedziale 1-1,5 M PLN dla międzynarodowej korporacji.


Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. wygrała przetarg na dostawę usług o charakterze w pełni zintegrowanym, obejmujące działania typu above the line, below the line, direct i digital o planowanym budżecie w przedziale 1-1,5 MLN PLN dla międzynarodowej korporacji, która nie była dotąd klientem spółki. Ze względu na skalę zlecenia i długoteminowość współpracy obejmująca zarówno rok 2011 jak i rok 2012, informacja ta jest istotną w mniemaniu spółki.

Szczegółowe warunki toczących się ustaleń nie pozwalają na ujawnienie marki klienta do czasu wprowadzenia komunikacji dla Marki. Podpisanie umowy jest przewidziane na maj 2011.


Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."


10.05.2011 - RB 11/2011 - Raport miesięczny za kwiecień 2011

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2011.


16.05.2011 - RB 12/2011 - Raport roczny za rok 2010

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok 2010.


16.05.2011 - RB 13/2011 - Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2011

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2011


17.05.2011 - RB 14/2011 - Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2011

Zarząd MEDIACAP SA zamieszcza poprawiony raport kwartalny za Q1 2011 z powodu błędu w składzie Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2010.


23.05.2011 - RB 15/2011 - Regulamin skupu akcji własnych

Zarząd Spółki MEDIACAP SA podaje do publicznej informacji Regulamin skupu akcji własnych, który przewiduje rozpoczęcie skupu akcji własnych nie wcześniej niż w dniu 23 maja 2011r. Treść Regulaminu znajduje się w załączeniu.


Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3


25.05.2011 - RB 16/2011 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2010

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010.


31.05.2011 - RB 17/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Spółki załącza również projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku o "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"


Spółka dokonała następując publikacje w systemie ESPI w maju 2011:


26.05.2011 - 3/2011 - Nabycie akcji MEDIACAP SA przez Członka Zarządu

Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 26 maja 2011 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu - Edyty Gurazdowskiej , o nabyciu 500 akcji Spółki, za cenę 400 PLN, to jest po cenie 0,80 PLN za jedną akcję; 1284 akcji Spółki za cenę 1078,56 PLN, to jest po cenie 0,84 PLN za jedną akcję; 383 akcji Spółki za cenę 329,38 PLN, to jest po 0,86 PLN za jedną akcję; 1264 akcji Spółki za cenę 1074,40 PLN, to jest po 0,85 PLN za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 0,003081331% wszystkich akcji Spółki. Transakcje została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.


Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.


Po opublikowaniu strategii na lata 2010-2013 w czerwcu 2010, zarząd rozpoczął realizowanie zawartych w strategii działań. Po ustaleniu krótkiej listy podmiotów do potencjalnego przejęcia w Q4/2010 w styczniu prowadzone były pogłębione rozmowy z wybranymi firmami, wizyty ich siedzib i wstępne analizy przedstawionych danych finansowych. Obecnie po wewnętrznym ustaleniu optymalnych warunków transakcji trwają negocjacje z wybranymi podmiotami. W tym kontekście faktyczne przejęcie nowego podmiotu przez MEDIACAP SA planowane jest do końca Q3 2011.


Działania te w ciągu trzech lat mają doprowadzić do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW. Spółka koncentruje się na dywersyfikacji źródeł zysków, co ma na celu zwiększenie przychodów i zmniejszenie ryzyka działalności spółki.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


10.06.2011 - Publikacja raportu miesięcznego za maj 2011

28.06.2011 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »