Reklama

BALTICON (BLT): Raport miesięczny za Maj 2011 - raport 26

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1

Reklama

do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31

października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym

do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2011 roku.


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w 

ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników

finansowych: maj 2011.


Pozycja Gdańska, jako wiodącego hub portu na Bałtyku została niewątpliwie wzmocniona poprzez wzrost rynku kontenerowego w Polsce, a także dynamiczny rozwój Maersk Line, największego klienta terminalu.

25 maja w Deepwater Container Terminal pojawił się jeden z 8 największych na świecie kontenerowców - Eleonora Maersk - o pojemności 15,5 tys. TEU. Jest to najdłuższa jednostka, jaka kiedykolwiek przypłynęła do polskiego portu. Emma Maersk ma 397 m długości, 56 m szerokości i zanurzenie 14 m. Posiada silnik o mocy 110 tys. KM i osiąga prędkość maksymalną 25 węzłów. Wyposażona jest także w tysiąc podłączeń dla kontenerów chłodzonych. Załogę statku stanowi 13 osób. Ponadto, zastosowany w Emma Maersk system odzysku ciepła, wykorzystujący ciepło z systemu wydechowego, pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa o 10%. Nowoczesny system obsługi kontenerów chłodniczych zapewnia mniejszy pobór energii, a tym samym zmniejszya emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Jest to niewątpliwie kontenerowiec najwyższej klasy, stworzony z myślą o optymalizacji przeładunków.

W ramach nowego połączenia morskiego AE 10, do DCT wpłynie łącznie 11 jednostek Maersk Line. Będzie to 7 statków o pojemności 15,5 tys TEU (Eleonora Maersk, Emma Maersk, Edith Maersk, Ebba Maersk, Elly Maersk, Eugen Maersk, Evelyn Maersk) oraz 4 statki o pojemności 13 tys. TEU (Maersk Elba, Maersk Eubank, Maersk Edmonton, Maersk Erving). W ramach serwisu AE10, statki Maersk Line zawijają obecnie do: Kwang-yang, Ningbo, Szanghaju, Yantian, Hongkongu, Tanjung Pelepas, Algeciras, Rotterdamu, Bremerhaven, Gdańska, Goeteborga i Aarhus.


Od ponad roku terminal DCT pełni rolę bałtyckiego hubu duńskiego armatora, skąd azjatyckie ładunki trafiają nie tylko do Polski, ale również feederami do Rosji (St. Peterburg) i Finlandii (Kotka, Helsinki). Pod koniec 2009 r. Maersk Line ogłosił bowiem, że serwis AE10, łączący porty Azji i Północnej Europy został przedłużony do Gdańska. Pierwszym kontenerowcem, który przypłynął do DCT, w ramach tego połączenia (4 stycznia ub.r.) był Maersk Taikung, o pojemności 8 tys. TEU. Rok później duński armator podjął decyzję o wprowadzeniu na tę trasę znacznie większych jednostek, o pojemności 13 -15,5 tys. TEU.

Za 2 lata nie będą to już jednak największe kontenerowce Maersk Line. Firma zamówiła bowiem w koreańskiej stoczni Daewoo 10 statków o pojemności 18 tys. TEU, zwanych Triple E. Będą to największe kontenerowce na świecie. Ich dostawa nastąpi w latach 2013-2015. Kontrakt zawiera też opcję na budowę 20 kolejnych takich statków.


Roczna zdolność przeładunkowa DCT Gdańsk zostanie podwyższona do 1.000.000 TEU po otrzymaniu dodatkowych urządzeń przeładunkowych w trzecim kwartale bieżącego roku. Następne plany ekspansji DCT przewidują dalszy rozwój infrastruktury, co pozwoli na czterokrotne zwiększenie terminalowej rocznej zdolności przeładunkowej do 4.000.000 TEU.

Budowa 100 ha Pomorskiego Centrum Logistycznego w sąsiedztwie terminalu DCT rozpocznie się jeszcze w tym roku i wzbogaci szeroką gamę usług oferowanych przez terminal.


Powyższe fakty wskazują na niewątpliwie dynamiczny rozwój branży transportu morskiego, która łączy się bezpośrednio z profilem działalności Emitenta. Wypadkową działań podjętych przez Balticon SA w kierunku rozwoju działalności, przy współpracy z największymi potentatami morskimi (duński Maersk Line, chiński OOCL, amerykański APL) są wyniki finansowe, raportowane na bieżąco drogą raportów miesięcznych oraz świetne horyzonty operacyjne na następne lata. Warto bowiem zauważyć, iż Balticon SA posiada swoje terminale we wszystkich portach morskich w Polsce, z kolei w Gdańskim DCT posiada niepisaną wyłączność na przeładunki kontenerowe, składowanie, serwis i najem kontenerów.W celu udostępnienia inwestorom bieżącego dostępu do informacji o działalności Spółki, Emitent podjął się publikacji wybranych danych finansowych za miesiąc poprzedzający okres raportowania. W związku z tym poniżej opublikowane zostają dane za miesiąc kwiecień bieżącego roku wraz z danymi porównywalnymi za kwiecień roku ubiegłego oraz dane narastająco:


Miesięcznie 04/2011 04/2010 % zm. m/m

Przychody ze sprzedaży 3 068 544 2 470 028 24%

Depot 1 102 457 937 034 18%

Transport 1 398 508 998 912 40%

Handel 530 638 518 997 2%

Pozostałe 36 940 15 086 145%


Zysk ze sprzedaży 155 510 -31 179 599%

Zysk z działalności operacyjnej 51 118 -35 804 243%

Zysk z działalności gospodarczej 30 882 -44 246 170%

EBITDA 133 925 14 283 838%

Rys. 1 . Wybrane dane finansowe BALTICON SA za IV 2011, wraz z danymi porównywalnymi.


Jest to kolejny miesiąc, w którym dynamika przychodów w miesiącu kwiecień rok do roku utrzymuje się na wysokim poziomie 24%. Zauważalny jest również wzrost zysku we wszystkich kategoriach wyniku finansowego, w tym EBITDA - jako wskaźnik najlepiej oddający faktyczny standing finansowy spółki (z racji na dużą amortyzację po przekształceniu).
Narastająco 04/2011 04/2010 % zm. n/n

Przychody ze sprzedaży 12 659 508 8 636 158 47%

Depot 4 255 381 3 188 691 33%

Transport 846 605 3 954 405 48%

Handel 2 423 215 1 435 569 69%

Pozostałe 134 307 58 933 128%


Zysk ze sprzedaży 573 928 -94 589 707%

Zysk z działalności operacyjnej 165 203 -138 258 219%

Zysk z działalności gospodarczej 50 707 -202 126 125%

EBITDA 397 208 18 795 2013%

Rys. 2 . Wybrane dane finansowe BALTICON SA okres I-IV 2011 narastająco, wraz z danymi porównywalnymi


Skumulowana dynamika rozwoju wynosi po czterech miesiącach niemal 50%, co daje jej znaczną nadwyżkę wobec prognozowanych 30% r/r. Bardzo dynamicznie rozwija się tu handel, który rośnie jako skutek realizacji celów emisyjnych, wśród których znajdowało się powiększenie floty kontenerów na sprzedaż i najem. Zyski na wszystkich poziomach rosną z dynamiką trzycyfrową, przy czym zysk ze sprzedaży po czterech miesiącach przekroczył 0,5 mln zł. Pozycje zysku są jednak obarczone amortyzacją, która jest następstwem przekształcenia. Stąd tak istotny jest wskaźnik EBITDA, który z końcem kwietnia 2011 roku przekroczył dynamikę 2 tysięcy procent w ujęciu r/r.


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w 

okresie objętym raportem.

- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała następujące

raporty bieżące EBI:


2011-05-12 16:13:17 bieżący 19/2011 BLT Komentarz Zarządu Balticon SA w związku ze spadkiem kursu akcji Spółki.- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała następujące

raporty okresowe EBI:


2011-05-16 21:54:17 kwartalny 22/2011 BLT Korekta - BALTICON S.A. - raport I kw. 2011


2011-05-16 08:01:16 kwartalny 21/2011 BLT Raport kwartalny BALTICON S.A. za I kwartał 2011 roku.


2011-05-16 07:35:36 bieżący 20/2011 BLT Raport miesięczny za Kwiecień 2011
- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie publikowała raportów

ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała

miejsce w okresie objętym raportem.


W okresie objętym raportem miała miejsce dalsza realizacja celów emisji zamieszczonych w 

Dokumencie Informacyjnym. W celu dalszego poszerzania standardów komunikacji z inwestorami

oraz podnoszenia transparentności Spółki, Zarząd podjął decyzję o przestawianiu szacunkowych i 

zagregowanych danych o procesie realizacji celów emisji. Poniżej przedstawione jest zestawienie,

obejmujące postęp realizacji tychże celów w okresie do końca miesiąca, którego dotyczy raport.

Realizacja nakładów w miesiącu marcu - dane dotyczące projektów ukończonych w maju:Docelowo Realizacja Poziom realizacji Zakończenie

[PLN] [PLN] % [mmm yy]

Powiększenie obszaru załadunku 950m2 85 500 85 500 100% maj 11

Zakup maszyny multipurpose 54 400 54 400 100% maj 11

Rozbudowa floty zestawy 1+2 174 000 174 000 100% maj 11
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


Spotkanie inwestorskie - czat z Panem Tomaszem Szmid, Prezesem Zarządu Balticon SA - poniedziałek 13 czerwca br., godz. 11, strona www Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych www.sii.orgg.pl (http://www.sii.org.pl/relacje,inwestorskie/ze,spolek/czat,inwestorski,z,prezesem,spolki,balticon,s,a,,,odbedzie,sie,13,czerwca,o,godz,,11,00,.html#ak4692)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie: 30 czerwca 2011 r.

Raport za II kwartał 2011 roku: 16 sierpień 2011 r.

Raport za III kwartał 2011 roku: 14 listopad 2011 r.

Raport roczny za 2010 rok: 15 czerwiec 2011 r.


Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 

dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Załączniki:
BALTICON SA raport miesieczny za maj 2011.pdf rozmiar: rozmiar: 125.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Szmid - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »