LOYD (LYD): Raport miesięczny za maj 2011 r. - raport 38

Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Krakowie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2011 roku.


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - maj 2011 (komentarz Zarządu)

Reklama


Sytuacja na rynku pracy

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia) wyniosła w maju 2011 roku 12,2 proc. i w porównaniu do kwietnia br. spadła o 0,4 punktu procentowego . W maju 2011 roku spadek stopy bezrobocia (w graniach od 0,2 do 1,0 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Podobnie jak w miesiącu poprzednim, najsilniejszy spadek stopy bezrobocia wystąpił w charakteryzującym się największym natężeniem bezrobocia województwie warmińsko-mazurskim. Najniższy spadek - o 0,2 punktu procentowego - był w województwie mazowieckim. Liczba bezrobotnych w końcu maja 2011 roku wyniosła 1 963,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca kwietnia 2011 roku spadła o 79,6 tys. osób (tj. o 3,9 proc.). Spadek odnotowany w maju 2011 roku był wyższy, niż odnotowany w poprzednim roku, kiedy to bezrobocie w analogicznym okresie obniżyło się o 3,3 proc. (o 65,9 tys. osób). Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w maju 2011 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwie:

■warmińsko-mazurskim - o 5,9 proc. (o 6,6 tys. osób);

■dolnośląskim - o 5,4 proc. (o 8,3 tys. osób);

■opolskim - o 4,6 proc. (o 2,3 tys. osób);

■pomorskim - o 4,6 proc. (o 5,1 tys. osób).

Maj jest trzecim miesiącem tego roku, w którym odnotowano znaczny spadek liczby bezrobotnych. Z informacji otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Bezrobotni podejmowali pracę, np przy zbiorach truskawek. Pełnia sezonu sprzyja również zwiększonemu zatrudnieniu w: budownictwie, leśnictwie i rolnictwie. Drugim, istotnym powodem wyłączeń z ewidencji było nie potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2011 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 75,7 tys. i w porównaniu do kwietnia 2011 r. spadła o 2,8 tys. (o 3,5 proc.).

W maju 2010 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 89,2 tys. ofert pracy (o 19,5 tys. mniej niż w kwietniu 2010 r. czyli o 17,9 proc.).


Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w maju 2011 roku odnotowano w jedenastu województwach, a ich spadek względny zamykał się w przedziale od 6,4 proc. w województwie mazowieckim do 19,2 proc. w województwie podkarpackim. W pozostałych województwach miał miejsce wzrost ofert pracy, który oscylował w granicach od 2,8 proc. w województwie dolnośląskim do 16,5 proc. w województwie opolskim. Źródło: MPiPS


Otwarcie rynku niemieckiego - praca sezonowa

Okres prac sezonowych jeszcze się nie rozpoczął, więc trudno o miarodajne wskaźniki obrazujące zainteresowanie polskich pracowników niemieckimi ofertami pracy. Wpływ na zwiększenie popytu na usługi polskich pracowników będzie miało ożywienie gospodarcze w Niemczech. Niemiecka gospodarka w 2010 roku była jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek w Europie. W 2011 roku możemy oczekiwać dalszego umocnienia. Jednak różnice między oferowanym wynagrodzeniem za Odrą i w Polsce w wielu branżach są minimalne. Dlatego aby polskich pracowników skusić do pracy w Niemczech, Niemcy proponują szeroko rozwinięte i ogłaszane programy socjalne i szkoleniowe. Nawet słabo wykwalifikowani pracownicy są zachęcani przez niemieckich pracodawców ofertami 2 - 3-letniej nauki zawodu, podczas której otrzymywać będą wynagrodzenie rzędu 1 - 1,5 tys. euro. Można się spodziewać większej liczby podobnych inicjatyw pro-pracowniczych ze strony niemieckich pracodawców. W rezultacie krajowi przedsiębiorcy będą zmuszeni wprowadzić analogiczne programy, co może poskutkować stopniową zmianą równowagi sił na rynku pracy - podobnie jak na przełomie lat 2007 - 2008. W perspektywie 2 - 3 lat możemy mieć do czynienia z rynkiem pracownika, na którym pracodawcy będą się musieli podporządkować oczekiwaniom i wymaganiom kandydatów do pracy. Źródło: www.podatki.gazetaprawna.pl


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


a)W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

2011-05-30 35/2011 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D

2011-05-19 34/2011 Podpisanie listu intencyjnego

2011-05-16 33/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji D do obrotu na NewConnect

2011-05-14 32/2011 Raport miesięczny za kwiecień 2011r.

2011-05-13 31/2011 Podpisanie listu intencyjnego

2011-05-11 28/2011 Podpisanie listu intencyjnego

2011-05-06 27/2011 Korekta raportu 26/2011 Podpisanie listu intencyjnego

2011-05-06 26/2011 Podpisanie listu intencyjnego


b)W okresie objętym niniejszym raportem spółka nie publikowała w systemie ESPI żadnych

raportów.3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W ramach realizacji przez emitenta polityki rozwoju w drodze działań akwizycyjnych w zakresie pozyskiwania do portfela Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. podmiotów, w okresie objętym raportem, Zarząd podpisał trzy listy intencyjne w przedmiocie zakupu kolejnych spółek portfelowych. Spółki działają w branży outsourcingu, leasingu pracowniczego, doradztwa i szkolenia w zakresie rynku osób niepełnosprawnych, a także w branży Horeca.

W dniu 30 maja 2011 r. Zarząd Emitenta poinformował podjęciu w dniu 27 maja 2011 r. przez Zarząd GPW SA Uchwały Nr 685/2011 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 806.166 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

- 29 czerwca 2011 roku - Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy


Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z późn. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Kaczmarczyk - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: Kraków | NewConnect | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »