Reklama

MEDIACAP (MCP): Raport miesięczny za maj 2014 - raport 22

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2014.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.


Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2013 raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO"), wartość polskiego rynku reklamowego zmalała w 2013 o 5,6%., wynosząc 6,367 mld zł netto. Według przedstawicieli ZO, w ostatnich miesiącach ubiegłego roku rynek wyraźnie się ożywił i wiele wskazuje na to, że zaczyna powoli rosnąć. Optymistyczne sygnały płyną zarówno ze stopniowo przyspieszającej gospodarki, jak i ze strony reklamodawców. ZO prognozuje, że w 2014 rynek reklamowy zyska 1,4%. i jego wartość wyniesie 6,456 mld zł netto. W tym czasie wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 1,1% natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 12,2 proc. Według ZO wzrosty już teraz widać przede wszystkim w reklamie w wyszukiwarkach, formatach wideo oraz reklamie mobilnej (notującej rok do roku wzrosty po kilkaset procent). W bieżącym roku na znaczeniu zyska jeszcze model zakupowy RTB (Real Time Bidding). Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,8%, a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 1,3%. Największe spadki nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady ma promocję w dziennikach zmaleją o 16,1% (po spadku o ok 25% w 2013), a w przypadku magazynów o 14,9% (po spadku o blisko 20% w 2013). Zdecydowanie wyhamuje za to spadek reklamy outdoorowej. O ile w br. wydatki na nią zmniejszyły się o 11,2 % w 2013 (głównie wskutek cięć budżetów przez marketerów z branży telekomunikacyjnej), o tyle w bieżącym roku zmaleją tylko o 0,9%.

Reklama


W tym kontekście warto zauważyć, iż po transakcjach z Q4 2013 znacząco zwiększyło się zaangażowanie MEDIACAP SA na rynku reklamy internetowej, zmalała zaś nasza ekspozycja na segment reklamy prasowej.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w maju 2014:


12.05.2014 – RB 16/2014 - Raport miesięczny za kwiecień 2014

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2014.


15.05.2014 – RB 17/2014 - Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014.


15.05.2014 – RB 18/2014 - Podpisanie Term Sheet dotyczącego nabycia spółki

Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent" lub "Mediacap") informuje, w że w dniu 15 maja 2014 r. podpisał z osobą trzecią, niepowiązaną z Mediacap, dokument (Term Sheet) ustalający ramy prowadzenia dalszych rozmów w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność podstawową w segmencie Data. Przewidywana wartość transakcji wynosi około 1,3 miliona złotych. W Term Sheet strony uzgodniły, że będą kontynuować na zasadzie wyłącznej negocjacje w celu ustalenia wszystkich istotnych warunków transakcji, w tym sposobu jej wykonania, przeprowadzenia niezbędnych rozliczeń z podmiotami trzecimi oraz zabezpieczenia wykonania zobowiązań związanych z transakcją. W czasie rozmów będzie prowadzone badanie prawne, finansowe oraz operacyjne przedmiotu transakcji. Zakończenie rozmów i sfinalizowanie transakcji planowane jest na przełom maja i czerwca br. Term Sheet nie ma charakteru umowy przedwstępnej według Kodeksu Cywilnego.


26.05.2014 – RB 19/2014 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2013

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013.


26.05.2014 – RB 20/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2014 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w maju 2014:


21.05.2014 – 10/2014 - Zbycie akcji przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 21 maja 2014 r. od Pana Filipa Friedmanna na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. W dniu 20 maja 2014 r. nastąpiło:

- zbycie na rzecz podmiotu trzeciego przez Frinanti Limited 412.869 akcji zwykłych na okaziciela Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku New Connect, w drodze dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych stron oraz dokonania właściwych rozliczeń w depozycie papierów wartościowych

- zbycie przez Frinanti Limited na rzecz Posella Limited 237.131 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C mających postać dokumentu.

Ww. transakcje nastąpiły w wykonaniu umów cywilnoprawnych zawartych poza rynkiem New Connect. W obu transakcjach wartość akcji Spółki ustalono na 3,20 zł.

Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Frinanti Limited: (i) Filip Friedmann jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, (ii) Frinanti Limited jest podmiotem blisko powiązanym z Filipem Friedmannem.


21.05.2014 – 11/2014 - Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu

Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 21 maja 2014 r. od Pana Jacka Olechowskiego na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. W dniu 20 maja 2014 r. nastąpiło:

- zbycie na rzecz podmiotu trzeciego przez Posella Limited 237.131 akcji zwykłych na okaziciela Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku New Connect, w drodze dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych stron oraz dokonania właściwych rozliczeń w depozycie papierów wartościowych

- nabycie przez Posella Limited od spółki Frinanti Limited 237.131 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C mających postać dokumentu

Ww. transakcje nastąpiły w wykonaniu umów cywilnoprawnych zawartych poza rynkiem New Connect. W obu transakcjach wartość akcji Spółki ustalono na 3,20 zł.

Zawiadomienia zawierały także następujące informacje: (i) Jacek Olechowski jest Prezesem Zarządu Spółki, (ii) Posella Limited jest podmiotem blisko powiązanym z Jackiem Olechowskim; (iii) w wyniku ww. transakcji nie zmieniła się ogólna liczba głosów Emitenta posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Jacka Olechowskiego.III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.


Kluczowym celem wejścia MEDIACAP SA na giełdę było zwiększenie udziału w rynku oraz dywersyfikacja usług. W efekcie trzech przejęć - pakietu 75% w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w Q1 2010, pakietu 53% w Grupa IQS Sp. z o.o. w Q4 2013 oraz pakietu 51% w The Digitals Sp. z o.o w 2014 roku przychody Spółki wyniosą ok. 70 milionów złotych tj. blisko cztery razy więcej niż w roku debiutu, a jej portfel usług obejmie obok eventów również reklamę, badania rynku i opinii publicznej oraz usługi z zakresu reklamy w internecie i programowania. Warto nadmienić, iż w bieżącym roku ponad 50% przychodów spółki pochodzić będzie z najbardziej nowoczesnego i rosnącego segmentu rynku marketingowego - IT/Data.


Tym samym w roku 2014 MEDIACAP SA będzie miała szansę stać się największą publicznie notowaną spółką z zakresu marketingu (większa niż Codemedia SA, K2 Internet SA czy CAM Media SA) i rozpocząć kolejny cykl wzrostu, który pozwoli jej skutecznie przejść na rynek regulowany GPW na przełomie 2014/2015.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


26.06.2014 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »