Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za maj 2014 - raport 34

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za maj 2014 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w maju 2014 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W maju 2014 r. Pharmena osiągnęła przychody ze sprzedaży dermokosmetyków w wysokości ponad 629 tys. zł. Uzyskane przychody były o 60% niższe niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpływ na spadek przychodów miały następujące czynniki:

Reklama

1) ogólnokrajowy spadek sprzedaży dermokosmetyków w aptekach szacowany na poziomie ponad 20% (zgodnie z danymi PharmaExpert w pierwszych 11-stu dniach maja 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż dermokosmetyków spadła wartościowo o 29,5%),

2) brak możliwości powtórzenia w aptekach ubiegłorocznej akcji promocyjnej dla żelu pielęgnacyjno-łagodzącego THERMI, która miała istotny wpływ na wynik osiągnięty w maju 2013 r.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


W dniu 7 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego Rada Nadzorcza podjęła m.in.:

1) uchwałę o powołaniu Członków Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.

Na Prezesa Zarządu wybrano ponownie Pana Konrada Palkę.

Na Wiceprezesa Zarządu ds. Badań i Rozwoju wybrano ponownie Panią Marzenę Wieczorkowską.

Na Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na Rynek Krajowy wybrano ponownie Panią Annę Zwolińską.

2) uchwałę akceptującą propozycję Zarządu co do dokonania podziału zysku Spółki za 2013 rok w następujący sposób:

a) na dywidendę - kwota 967 455,72 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych, 72/100),

b) na kapitał zapasowy - kwota 1 058 710,70 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych, 70/100).


W dniu 10 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które m.in. zatwierdziło sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wskazany powyżej podział zysku za 2013 rok. ZWZ podjęło m.in. uchwałę, iż:

a) dywidenda na 1 (jedną) akcję wynosi 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) brutto,

b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 1 lipca 2014 roku,

c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec dnia wskazanego w pkt. b),

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 lipca 2014 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.795.052 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego.


Emitent w dniu 14 maja 2014 r. opublikował raport za I kwartał 2014 r. zawierający dane finansowe jednostkowe, jak i skonsolidowane.

Emitent od 2014 r. dokonał zmiany w prezentacji przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą dermokosmetyków polegającej na zmianie alokacji części kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Obecnie wszystkie koszty związane ze sprzedażą dermokosmetyków (w tym m.in. wynagrodzenia przedstawicieli medycznych) prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji koszty sprzedaży. Natomiast w pozycji koszty ogólnego zarządu znajdują się wyłącznie koszty związane z wynagrodzeniem zarządu, kosztami wynajmu i utrzymania biura, opłatami patentowymi, kosztami związanymi z pozostałymi liniami biznesowymi (tj. z projektem leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA oraz z suplementem diety 1-MNA) oraz inne koszty związane z ogólną działalnością Emitenta. Nowy sposób prezentacji ma na celu przedstawianie wyników finansowych w podziale na poszczególne linie biznesowe Emitenta.

W I kwartale 2014 r. największy wpływ na wzrost przychodów (12,13% w stosunku do przychodów za I kw. 2013 r.) oraz na pozostałe pozycje rachunku zysków i strat miały następujące czynniki:

1) akcja promocyjno-reklamowa szamponu Dermena,

2) działania pro-sprzedażowe dla pozostałych produktów z linii Dermena prowadzone w hurtowniach i punktach sprzedaży,

3) działania pro-sprzedażowe dla marki Allerco w punktach sprzedaży i za pośrednictwem dystrybutorów farmaceutycznych

4) niższe koszty ogólnego zarządu o 10% w porównaniu do I kw. 2013 r.

5) wyższe koszty sprzedaży wynikające m.in. z działań promocyjnych produktów w zarówno w hurtowniach jak i punktach sprzedaży.

Emitent zgodnie z wskazaną powyżej zmianą w prezentacji przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą dermokosmetyków przedstawił jednostkowe wyniki jednostkowe na sprzedaży dermokosmetyków za 1 kwartał 2014 r. i za 1 kwartał 2013 bez kosztów ogólnego zarządu (z wyjątkiem wskazanej poniżej kwoty kosztów ogólnego zarządu, którą można bezpośrednio przypisać do działalności dermatologicznej) oraz bez kosztów związanych z prowadzonymi badaniami nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA i suplementem diety 1-MNA w porównaniu do wyników łącznych jednostkowych i łącznych wyników skonsolidowanych za 1 kwarta 2014 r. Porównanie tych danych pokazuje rentowność na podstawowej działalności operacyjnej Emitenta (dermokosmetyki).


Tabela. Przychody, koszty, marże związane z dermatologią za I kwartał 2014 / 2013 (dane w tys. PLN)

Dane za I kwartał 2014 Dane za I kwartał 2013

Przychody netto ze sprzedaży 3 959 3499

Koszt produkcji 1 095 951

Zysk brutto ze sprzedaży 2 864 2 548

Marża brutto na sprzedaży 72,34% 72,82%

Koszty sprzedaży 1 638 860

Koszty ogólnego zarządu związane z dermatologią 43 37

Zysk ze sprzedaży 1 183 1 651

Marża zysku ze sprzedaży 29,88% 47,18%

Zysk operacyjny związany z dermatologią 1 170 1 643

Amortyzacja 37 37

Zysk operacyjny z amortyzacją (EBITDA) związany z dermatologią 1 207 1 680

Marża EBITDA 30,49% 48,01%


Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze dermokosmetyków jest rentowna na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Natomiast działalność Grupy w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym oraz w obszarze wdrożenia na rynek innowacyjnego suplementu diety generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej, co powoduje, że Grupa Kapitałowa na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność.

W I kwartale 2014 r. największy wpływ na wzrost przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową Emitenta miał wzrost przychodów ze sprzedaży dermokosmetyków. Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki związane z prowadzeniem badań nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA co miało wpływ na zwiększoną stratę na poszczególnych pozostałych pozycjach rachunku zysków i strat.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za I kwartał 2014 r.


Ponadto, w maju 2014 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.


2. Realizacja celów emisji

W maju 2014 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki przede wszystkim na działalność administracyjną.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.05.2014 r. do 31.05.2014 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 25/2014 z dnia 08-05-2014 r. – Akceptacja przez Radę Nadzorczą propozycji wypłaty dywidendy za 2013 rok

• Raport bieżący nr 26/2014 z dnia 08-05-2014 r. – Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

• Raport bieżący nr 27/2014 z dnia 14-05-2014 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2014

• Raport bieżący nr 28/2014 z dnia 14-05-2014 r. – PHARMENA S.A. - Raport za I kwartał 2014 r.


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.4. Kalendarz inwestora dotyczący czerwca 2014 r.


10.06.2014 r. – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie


Do 14.07.2014 r. - publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2014 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »