Reklama

IAI (IAI): Raport miesięczny za maj 2014 r. - raport 13

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect? Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2014 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S.A.


Maj był niesamowicie pracowity w IAI S.A. i przyniósł bardzo dużo dobrych wiadomości dla inwestorów i klientów Spółki. Zaprezentowane nowości, opracowywane wspólnie z bardzo znanymi firmami, definiują na nowo rynek e-handlu i zapowiadają wzrost przychodów Spółki w przyszłości. Jednak już teraz, ogłoszone bardzo dobre wyniki za 2013 rok i pierwszy kwartał 2014 skłoniły Zarząd do rekomendacji wypłaty dywidendy.


Planowana dywidenda za 2013 rok wynosi 5 groszy na akcję i jest o 25% wyższa niż rok temu. Wpływ na nią miały bardzo dobre wyniki, które zostały zaprezentowane przez Spółkę w maju, w raportach kwartalnym i rocznym. Ponadto w maju przychody ze sprzedaży wyniosły około 900 tysięcy złotych netto i były zdecydowanie wyższe niż rok temu. Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zapadnie 24 czerwca 2014 roku podczas WZA Spółki.


Zaprezentowane w maju nowości są efektem długich prac i przedstawiają kolejne możliwości zwiększania przychodów, przez oferowanie profesjonalnych, zintegrowanych usług sklepom internetowym. Duży nacisk położony jest na logistykę, ponieważ sprawna realizacja zamówień i zwrotów będzie jednym z najważniejszych wyzwań e-handlu w najbliższym czasie.


Najważniejszą nowością jest wprowadzenie tanich przesyłek zwracanych towarów dla wszystkich sklepów dzięki umowie partnerskiej IAI z Pocztą Polską. To pierwsze tego typu i jedyne na taka skalę wdrożenie usługi automatyzujące zwroty do sklepów internetowych. Dzięki umowie partnerskiej IAI-Shop.com z Pocztą Polską koszt przesyłki zwrotnej to tylko 7,50 zł (netto). Czas trwania procesu zwrotu został skrócony do minimum. Wystarczy, że klient uda się ze spakowaną przesyłką i wydrukowaną stroną z etykietami nadawczymi do najbliższej placówki Poczty Polskiej. Nic sam nie wypełnia, ani dodatkowo nic nie płaci na Poczcie. Sklep internetowy zyskuje przewagę nad konkurencją, której uzyskanie bez preferencyjnych warunków byłoby nie możliwe. Próżno szukać takiej oferty dla przesyłek o wadze do 30 kg. i gabarytach maksymalnych 60 cm x 50 cm x 35 cm. Umowa partnerska IAI-Shop.com z Pocztą Polską to dodatkowa gwarancja jakości, a co najważniejsze zawsze aktualnego i stabilnego rozwiązania, co zostało już nie jednokrotnie udowodnione przy okazji wcześniejszych projektów tj. integracja serwisu Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej z IAI-Shop.com. Spółka będzie realizowała przychody z prowizji od takich przesyłek oraz z innych opłat, pobieranych przy okazji rozwoju sklepów internetowych (wyższe plany abonamentowe lub prowizje za płatności). Popularyzacja zwrotów przełoży się na ogólne zwiększenie sprzedaży w sklepach korzystających z usług Spółki. Ponadto dla inwestorów znaczący powinien być fakt, że Spółka realizuje zupełnie nowatorskie rozwiązania z dużymi firmami, liderami swoich rynków, a przez to zapewnia sobie pozycję lidera na swoim rynku nie tylko teraz, ale także w przyszłości.


Kolejna bardzo ważna informacja z zakresu obsługi procesów logistycznych w sklepach internetowych, to że arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla e-commerce, rozpoczął współpracę z IAI S.A. Przedmiotem umowy pomiędzy spółkami jest pełna integracja platformy IAI-Shop.com z systemem logistycznym arvato, dzięki której klienci IAI zyskają dostęp do kompleksowych usług logistycznych spółki. Współpraca oznacza, że wszyscy klienci IAI-Shop.com (ponad 2500 polskich e-sklepów) będą mogli skorzystać z kompleksowego outsourcingu usług logistycznych. Pełna integracja pomiędzy systemami umożliwi śledzenie procesów logistycznych poprzez panel administracyjny IAI-Shop.com, gdzie pracownik e-sklepu będzie otrzymywał raporty z wykonywanych prac. Klienci IAI-Shop.com będą mogli skorzystać z usług arvato w kilku modelach logistycznych, począwszy od przyjęcia standardowego, opierającego się na kodach EAN, po przyjęcie na podstawie rozpoznawania towaru po opisie i zdjęciach. Towary składowane są w magazynie z infrastrukturą dostosowywaną do wymagań klienta np. regały półkowe, wieszaki odzieżowe jak i magazyny wysokiego składu.W ramach współpracy, arvato zapewnia usługę kilku firm kurierskich, Poczty Polskiej oraz możliwość odbioru w punktach obioru przesyłek na preferencyjnych warunkach. Realizacja zadań logistycznych obejmuje również obsługę zwrotów.


Uzupełnieniem tej usługi, jest wprowadzona obsługa bardzo korzystnej dla sklepu internetowego opcji zwrotu opłaty za przesyłkę. Jest to istotne, ponieważ najnowsze regulacje unijne wprowadziły możliwość zwracania kosztów za przesyłkę do klienta, nie w wysokości jakiej klient zapłacił, ale w wysokości najtańszej opcji, jaką klient miał do wyboru w momencie składania zamówienia. IAI?Shop.com oferuje opcję, którą sklep internetowy steruje czy zwracany koszt dostawy ma być brany z zamówienia bazowego (wartość domyślna), czy najniższy jaki był dostępny w chwili składania zamówienia.


Bardzo podobny charakter ma wprowadzenie nagradzania klientów rabatem za wybraną formę płatności. To również nie jest duża zmiana, ale wynika z kolejnych regulacji prawnych, które przygotowuje e-sklepy na zmiany w prawie, zakazujące często stosowanej praktyki naliczania dodatkowej opłaty za wybrane formy płatności. Ponadto lepiej przygotowuje sklepy internetowe do promocji prowadzonych wspólnie z systemami płatności.


Te dwie nowości, pozornie niewielkie, przedstawiają główną przewagę IAI-Shop.com nad konkurencją i warto na to zwrócić uwagę. Jest to kompleksowe myślenie o sprzedaży i proaktywne reagowanie na zmiany aby maksymalizować przychody swoich klientów. Nowe regulacje prawne systematycznie zmieniają e-handel. Sklepy internetowe nie korzystające z zintegrowanych, odpowiednio zaprojektowanych, platform będą musiały ponieść koszty takich zmian i niekoniecznie wykonają je na czas, co może je narazić na utratę klientów i spore koszty. IAI S.A., jako lider technologiczny na rynku, wyprzedza zdarzenia, oferując rozwiązania przed konkurencją, zachowując najwyższe standardy. To skłania kolejne sklepy do wyboru oferty Spółki.


Zarząd Spółki zwraca uwagę na kompleksowość i złożoność prezentowanych powyżej rozwiązań. Są to usługi dla profesjonalnych sprzedawców, również korporacji i sieci handlowych. IAI-shop.com jest systemem, który jest gotowy do prowadzenia bardzo dużych sklepów internetowych, tacy klienci są stale pozyskiwani, a Zarząd przewiduje, że dzięki tego typu usługą będzie ich więcej i przełoży się to znacząco na przychody ze sprzedaży Spółki.


Kolejną nowością skierowaną do profesjonalnych klientów jest integracja IAI-Shop.com, przez aplikację IAI Bridge z systemem SAP Business One. Jest to jedyna taka integracja na rynku. IAI Bridge jest aplikacją integrującą sprzedaż internetową przez IAI-Shop.com z programami magazynowo-sprzedażowymi (ERP) innych firm (np. Subiekt GT, WF-Mag, CDN Optima, CDN XL, Sage Symfonia Handel itp.). SAP Business One jest uznawanym za jeden z najlepszych na świecie programów klasy ERP. Dzięki integracji z IAI Bridge każda firma wykorzystujących SAP Business One w Polsce (często są to oddziały firm zagranicznych) mogą łatwo uruchomić sprzedaż przez IAI-Shop.com. Natomiast wsparcie obu aplikacji dla języka angielskiego pozwoli na szybkie uruchomienie sprzedaży zagranicznej za pomocą chmury IAI-Shop.com. To rozwiązanie pozwoli Spółce nie tylko czerpać przychody z sprzedaży licencji na Bridge, ale przede wszystkim pozyskiwać dużych, korporacyjnych klientów, co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży.


W maju był wprowadzony również szereg innych nowości, o których także warto wspomnieć. Jedną z nich jest nowa maska dla sklepów - Standard RWD Fashion, co podkreśla jak istotny jest rozwój mobile w e-commerce. Internetowa strona responsywna (RWD) oznacza przygotowanie jej wyglądu w taki sposób, aby prawidłowo prezentowała się na ekranach o różnej wielkości. Jest to bardzo ważne w e-handlu ponieważ systematycznie rośnie w sklepach internetowych ruch generowany przez urządzenia mobilne. Sklepy z modą, szczególnie często odwiedzane z różnych urządzeń ? laptopów, tabletów lub telefonów. Dzięki tej masce zawsze mogą wyglądać estetycznie i zachęcać do zakupów. Kolorystyka i styl graficzny maski Standard RWD Fashion zostały dobrane tak, aby były zgodne z najnowszymi trendami w dziedzinie webdesignu. Prosta kolorystyka oparta na czerni i bieli oraz utrzymany styl, tzw. Flat Design, pozwalają maksymalnie eksponować wysokiej jakości zdjęcia towarów i prezentowany asortyment. Największe atuty tej maski graficznej to: przejrzystość, prostota, ekspozycja zdjęć towarów. Spółka oferuje nie tylko najnowsze rozwiązania techniczne, ale także graficzne zgodne z obowiązującymi trendami w designie. Tego typu rozwiązania przyciągają nowych klientów oraz przekładają się wzrost sprzedaży obecnych, czyli zwiększają przychody Spółki.


Oczywiście wprowadzone został też szereg nowych rozwiązań w drugiej usłudze Spółki, IdoSell Booking. Jest to między innymi możliwość logowania się przez konto PayPal, obok istniejące wcześniej możliwości logowania się kontem Facebook i Google. Goście korzystający z IdoSell Booking mogą ponownie, w szybki sposób dokonać rezerwacji. Wszytko to bez konieczności wpisywania swoich danych przy zakładaniu konta. Dane zostaną pobrane automatycznie z konta w PayPal i uzupełnione w formularzu. Takie operacje znacznie ułatwiają proces rejestracji, zaoszczędzają czas i zwiększają zaufanie klientów. Co przekłada się na większą liczbę rezerwacji, a Spółka czerpie przychody z prowizji od zrealizowanych rezerwacji.


Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w maju 2014 zachęcamy do sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.idosell.com/pl/corp/ir-news/


Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od debiutu w 2009 roku, przynoszą pozytywny w postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką.


II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


W maju 2014 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

1. 8 maja 2014 r. - Raport miesięczny za kwiecień 2014 r.

2. 15 maja 2014 r. - Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014 r.

3. 26 maja 2014 r. - Raport z rekomendacją wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013

4. 28 maja 2014 r. - Raport Roczny IAI S.A. za 2013 r.

5. 28 maja 2014 r. - Zwołanie WZA IAI S.A. na 24 czerwca 2014 roku


W 28 maju 2014 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości przez system ESPI wiadomość o zwołaniu WZA na 24 czerwca 2014 roku.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia, przeprowadzenie ekspansji zagranicznej oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego.


Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy realizacji poszczególnych projektów.


Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej.


IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu czerwcu i lipcu 2014, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.


W czerwcu i lipcu 2014 r. będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:

1. 13 czerwca 2014 r. - IAI Day 2014 ? spotkanie dla klientów, partnerów i inwestorów IAI S.A.

2. 24 czerwca 2014 r. - WZA IAI S.A.

3. 8 lipca 2014 r. - raport miesięczny za czerwiec 2014 r.

4. 1 lipca 2014 r. - planowany dzień dywidendy (ostateczna decyzja na WZA)

5. 14 lipca 2014 r. - planowany dzień wypłaty dywidendy (ostateczna decyzja na WZA)


Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych IAI S.A. w dziale relacji inwestorskich

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Fornalski - Prezes Zarządu
Sebastian Muliński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »