Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za maj 2015 roku - raport 18

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za maj 2015 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


W maju 2015 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta, z wyjątkiem zmian legislacyjnych.

Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym jest aktualnie na etapie konsultacji i uzgodnień. W Ministerstwie Gospodarki po konferencjach uzgodnieniowych przygotowywana jest ostateczna wersja ustawy do akceptacji Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zarząd Emitenta aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (Związku Pracodawców). W trakcie konsultacji wypracowany został konsensus w sprawie nadzoru, który stanowił dotychczas kwestią sporną między Komisją Nadzoru Finansowego a innymi uczestnikami procesu legislacyjnego.

Reklama

Ze względu na zbliżające się zakończenie kadencji obecnego parlamentu i Rządu oraz z powodu przedłużającego się opiniowania projektu ustawy maleje szansa na przyjęcie przygotowanego projektu Ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym przed upływem obecnej kadencji parlamentu.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej.


Spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w maju podpisała umowę wekslową z Total FIZ, na kwotę 300.000 zł. Umowa została uznana przez Spółkę za nieznaczącą.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Spółkę weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 300.000 zł.

Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.


W dniu 14 maja 2015 r. Emitent opublikował raport za I kwartał 2015 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

Grupa Kapitałowa w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 36,2% do poziomu 1 174 tys. zł, na co w przeważającej mierze złożyły się zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynikające z zawarcia nowych umów renty odpłatnej i dożywocia oraz wzrostu liczby uwolnionych nieruchomości. W I kw. 2015 r. Grupa Kapitałowa pozyskała 7 nieruchomości, o 1 mniej niż w I kw. 2014 r. Na liczbę nowo zawieranych umów, a tym samym poziom realizowanych przychodów wpływa wstrzymywanie się Klientów z decyzjami w oczekiwaniu na wejście w życie nowych przepisów. Zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 167 tys. zł wynikały z uwolnienia się 3 nieruchomości w okresie i rozwiązania zobowiązań.

Na koniec I kw. 2015 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których Grupa Kapitałowa zwiększa posiadany portfel nieruchomości, wynosiła 241 w stosunku do 234 umów na koniec 2014 roku. Od początku działalności do końca I kw. 2015 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 55,5 mln zł w stosunku do 53,7 mln zł na koniec 2014 r. Od początku działalności Grupy Kapitałowej Emitenta do końca I kw. 2015 roku wygasło 27 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 6,4 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem).

Rosnąca liczba umów hipoteki odwróconej przy jednoczesnym spadku rynkowych stóp procentowych (bazowych stóp procentowych dla wypłat świadczeń dla Seniorów) znajdujących się w portfelu Grupy Kapitałowej spowodowała utrzymanie kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w I kw. 2015 r. na zbliżonym poziomie do poziomu zanotowanego w I kw. 2014 r. Wartość odsetek z tego tytułu spadła nieznacznie z poziomu 191 tys. zł w I kw. 2014 r. do 184 tys. zł w I kw. 2015 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ograniczenie kosztów usług obcych i ogólnego poprawienia wykorzystania zasobów organizacji, przyczyniły się do poprawienia się wyniku na poziomie operacyjnym o 629 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W I kw. 2015 r. łączna wartość pozostałych pozycji kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) zmniejszyła się o 18,5% do wartości tych kosztów w I kwartale 2014 r.

Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w I kw. 2015 r. było dodatnie i wyniosło 13 tys. zł, na co wpływ miał brak praktycznie jakichkolwiek pozycji pozostałych kosztów operacyjnych. W I kw. 2014 r. strata operacyjna wyniosła 332 tys. zł natomiast w I kw. 2015 r. zysk operacyjny wyniósł 297 tys. zł.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za I kwartał 2015 r.


2. Realizacja celów emisji


W maju 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 47,00 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.05.2015 r. do 31.05.2015 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 14-05-2015 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2015 roku

• Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 14-05-2015 r. – Raport za I kwartał 2015 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.


4. Kalendarz inwestora dotyczący czerwca 2015 r.


29.06.2015 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie


Do 14.07.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2015 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »