Reklama

IAI (IAI): Raport miesięczny za maj 2018 r. - raport 12

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2018 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S.A.


Przychody ze sprzedaży w maju 2018 r. wzrosły w ciągu roku o 52%, do poziomu 3,25 miliona złotych (według szacunków Zarządu). Spółka utrzymuje bardzo wysokie tempo wzrostu przychodów, nie schodząc w kolejnych miesiącach poniżej 50%.

Reklama


Informacje dotyczące IdoSell Shop(więcej: https://www.idosell.com/pl/shop/):

Dzielenie zamówień to opcja pozwalająca na stworzenie drugiego zamówienia z tymi samymi danymi co w zamówieniu bazowym. Wydzielenie części towarów do nowego zamówienia to funkcjonalność dostępna w IdoSell Shop od dawna. Teraz zautomatyzowane zostało jej działanie, usprawniając tym samym obsługę zamówień mieszanych (takich, gdzie część towarów wysyłanych jest z magazynu sklepu, a część zleca do realizacji dostawcy jako dropshipping). Po aktywacji opcję podziału zamówień dla wybranego dostawcy, gdy klient sklepu internetowego złoży zamówienie łączące towary z magazynu własnego i magazynu obcego (od dostawcy), wszystkie towary od dostawcy zostaną wydzielone automatycznie do nowego zamówienia. Nowych zamówień może być nawet kilka, w zależności od ilu dostawców pochodzą towary. Zasada jest prosta: towary które sklep może wysłać samodzielnie zostaną w oryginalnym zamówieniu, pozostałe towary zostaną pogrupowane po dostawcach i wydzielone do osobnych zamówień. Po operacji podziału zamówienia, klient sklepu internetowego otrzyma dedykowaną wiadomość e-mail z informacją o podziale wraz z linkami do szczegółów nowych zamówień.


Aby jeszcze usprawnić realizację zamówień przygotowany został zupełnie nowy proces generowania list towarów do spakowania w sklepie internetowym. Lista towarów do spakowania jest kluczowym elementem WMS IdoSell Shop. Jej stosowanie pozwala na skrócenie czasu i ograniczenie kosztów pakowania dzięki np. grupowaniu lokalizacji towarów i podziale na koszyki magazynowe. Chcąc wprowadzić kolejną, ulepszoną wersję, IAI zauważyło, że w każdym dużym sklepie, powstaje problem z rozpoznaniem, który "pakujący" wydrukował i obsługuje którą listę. Dodatkowo duzi klienci pakują towary "falami" z podziałem na kurierów, którzy przyjeżdżają o różnych godzinach po paczki. Trzecim spodziewanym ulepszeniem było rozpoznawanie "gorących towarów" i pakowanie ich osobno. Dlatego przygotowane zostały trzy ulepszenia: podział listy zamówień do spakowania na kurierów, pakowanie najlepiej sprzedających się towarów oraz przypisanie operatorów do list do spakowania. Dzięki tym dwóm, opisanym wyżej, zmianom realizacja zamówień jest usprawniona i przyspieszona, co wpływa na większą sprzedaż i rotację towarów (przez co obniżenie kosztów) sklepu internetowego. Większa sprzedaż sklepów przez abonamenty i opłaty prowizyjne przekłada się na większe przychody Spółki.


Można swobodnie rozszerzać IdoSell Shop o dowolne, własne, personalizowane, moduły, tak jakby to był kod dopisany w Open Source. Każdy klient może napisać integrację dowolnej, własnej aplikacji np. formularza, raportu czy integratora w panelu IdoSell Shop tworząc finalny efekt przypominający modyfikację kodu źródłowego. Własna aplikacja ma interfejs panelu administracyjnego IdoSell Shop, nie wymaga logowania i jest dostępna po kliknięciu na ikonkę. Do tej pory jeżeli klient miał własne rozszerzenie stworzone przez siebie (bądź zlecone do wykonania specjalistom z IAI) był to osobny program, z osobnym logowaniem, adresem, do którego interfejs nie był spójny z resztą panelu. Czasami klienci prosili IAI o dodanie funkcjonalności w panelu, aby uniknąć tych wad, a jednocześnie cieszyć się zaletami SaaS czyli pełną gwarancją i opieką IAI. IAI w ten tworzy dla developerów otwarty rynek usług, wzbogacających core'owe funkcjonalności IdoSell Shop, a dla klientów otwartość, dzięki której mogą dowolnie dostosować system do swoich potrzeb. Taka integracja była dla IAI punktem docelowym, wieloletnich prac w ramach strategii Otwarty SaaS™. Więcej developerów zapewnia większą personalizację IdoSell Shop, co przekłada się na większą liczbę wdrożeń, w tym niestandardowych, które przełożą się na wyższe przychody Spółki.


W maju IAI podsumowało ogromny pakiet nowych opcji i usprawnień do obsługi w integracji z Allegro i eBay. Propozycje zmian były zbierane od klientów, wskazujących na to jak chcieliby pracować z modułem integracji z Allegro i eBay. IAI obserwowało także skrupulatnie zmiany zachodzące w Allegro. Celem było po prostu oferować przeniesienie edytora czy opcji "mechanicznej obsługi" ofert (dawniej zwanych aukcjami) i zaoferować zautomatyzowany system do zarządzania wystawianiem ofert, ich aktualizowania, wystawiania końcówek kolekcji. Proces zarządzania opisami dla aukcji został znacznie poprawiony, poprzez stworzenie osobnych tekstów dla każdego serwisu w miejsce pól z opisem dla aukcji w różnych językach. Nowością są też osobne widoki list towarów pod aukcje lub opcje grupowego zarządzania ofertami, ich parametrów itp. Zmiany obejmują: aktualizowanie opisów i cen towarów na trwających aukcjach ebay oraz allegro, zarządzanie opisami towarów dla każdego serwisu aukcyjnego niezależnie, zmiany opisów dla aukcji z poziomu karty towaru, aktualizacje opisów aukcyjnych przez API, nowe możliwości grupowej edycji kategorii i parametrów aukcyjnych, szybkie wystawianie przedmiotu unikalnego lub uszkodzonego na aukcję ebay i allegro i wiele innych. W ten sposób, realizowanie strategii multichannel (sprzedaż wielokanałowa) oraz eksport w przypadku eBay, staje się bardziej dostępna i łatwiejsza w obsłudze. To przekłada się na większą sprzedaż sklepów, a przez abonamenty i prowizje na wyższe przychody Spółki.Informacje dotyczące IdoSell Booking (więcej: https://www.idosell.com/pl/booking/)

W ramach rozbudowy modułu integracji IAI udostępniło możliwość szybkiego przekazywania ofert pomiędzy panelami IdoSell Booking. Pozwala ona na dynamiczne łączenie ich w większe całości. Można nawet tworzyć małe (np. regionalne) agregatory ofert. Jest to odpowiedź na rosnącą sprzedaż w segmencie apartamentów na wynajem, gdzie często jest wielu różnych właściciele, ale biznesowo ze sobą są powiązani.


Dzięki nowemu narzędziu można tworzyć mini-portale, w których będzie udostępniana oferta innych paneli. Rola panelu agregującego (mini portalu) może zakończyć się na udostępnieniu otrzymanej oferty na swojej stronie Wizytówce. Może również zostać rozszerzona o uprawnienia do zarządzania rezerwacją. W takim scenariuszu panel, który agreguje ofertę poza pozyskiwaniem klientów zajmuje się również pełną obsługa rezerwacji (od momentu jej przyjęcia, poprzez proces kontaktu z klientem i rozliczeń, aż do zakończenia rezerwacji). Nowy moduł dedykowany jest zarówno tym klientom, którzy chcieliby udostępnić swoją ofertę u innych klientów IdoSell Booking jak i tym, którzy są zainteresowani jej agregowaniem. Korzystając z możliwości integracji właściciele paneli, którzy udostępnili swoją ofertę zyskują kolejną przestrzeń do jej prezentacji i pozyskiwania zamówień. Natomiast właściciel panelu agregującego zyskuje prowizję od sprzedaży. Jej wysokość jest ustalana i rozliczana już samodzielnie pomiędzy właścicielami. W ten sposób można zwiększać sprzedaż noclegów w ramach jednej gruby biznesowej lub np. kurortu, a sprzedaż przez abonamenty i prowizje, wpływa na przychody Spółki.


Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w maju 2018 zachęcamy do sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.idosell.com/pl/corp/ir-news/


Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od debiutu w 2009 roku, przynoszą pozytywny w postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką.


II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


W maju 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

1. 8 maja 2018 r. - Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

2. 15 maja 2018 r. - Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

3. 25 maja 2018 r. - Raport roczny Spółki za 2017 rok

4. 25 maja 2018 r. - Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017


W maju 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości przez system ESPI raporty:

1. 23 maja 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

2. 25 maja 2018 r. - Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017

3. 28 maja 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia, przeprowadzenie ekspansji zagranicznej oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego.


Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy realizacji poszczególnych projektów.


Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w czerwcu i lipcu 2018 roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.


W czerwcu i lipcu 2018 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:

1. 29 czerwca 2018 r. - WZA IAI S.A. w Szczecinie

2. 9 lipca 2018 r. - Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

3. 10 lipca 2018 r. - Planowany dzień dywidendy (ustali go ostatecznie WZA)

4. 17 lipca 2018 r. - Planowany dzień wypłaty dywidendy (ustali go ostatecznie WZA)


Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych IAI S.A. w dziale relacji inwestorskich

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Fornalski - Prezes Zarządu
Sebastian Muliński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »