Reklama

DIGITAL (DGL): Raport miesięczny za marzec 2012 r.


Reklama

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2012 roku.I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem
W marcu 2012 r. spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI oraz ESPI następujące raporty:


1. Raport bieżący numer 1 ESPI (2012) - 06.03.2012 - Informacja o zmianach w ogólnej liczbie głosów w spółce


2. Raport bieżący numer 2 ESPI (2012) - 06.03.2012 - Informacja o zmianach w ogólnej liczbie głosów w spółce


3. Raport bieżący numer 7 (2012) - 12.03.2012 - Raport miesięczny za luty 2012 r.


4. Raport bieżący numer 8 (2012) - 22.03.2012 - Zawarcie istotnej umowy


5. Raport bieżący numer 9 (2012) - 22.03.2012 - Uchwała zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego


6. Raport bieżący numer 10 (2010) - 22.03.2012 - Zawarcie istotnej umowy


7. Raport bieżący numer 11 (2012) - 29.03.2012 - Zawarcie umowy objęcia akcji serii F


8. Raport bieżący numer 12 (2012) - 30.03.2012 - Zawarcie umowy objęcia akcji serii F


9. Raport bieżący numer 13 (2012) - 30.03.2012 - Istotna informacja: zawarcie umowy o współpracy z TRO MEDIA
II. Wydarzenia w grupie
1. Digital Avenue S.A. nabył 55 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Fashionstyle.pl Sp. z o.o.


W dniu 22 marca Digital Avenue S.A. zawarł umowę sprzedaży udziałów spółki Fashionstyle.pl. Umowa została zawarta z dotychczasowymi wspólnikami Fashionstyle.pl w osobach Aleksandra Sitarska i Daniel Kaczmarek. Digital Avenue nabył pakiet 55% udziałów w kapitale zakładowym Fashionstyle.pl. Łączna cena sprzedaży wynosi 66.166,43 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 43/100 gr.). Zapłata ceny sprzedaży udziałów nastąpi w części na rachunki bankowe sprzedających oraz w części w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności stron.


Zawarcie umowy nabycia 55 % udziałów w kapitale zakładowym Fashionstyle.pl nastąpiło w wykonaniu postanowień Umowy inwestycyjnej z dnia 25.08.2011.


Serwis Fashionstyle.pl skierowany jest do młodych kobiet, posiada ponad 250 000 zarejestrowanych użytkowniczek, generujących blisko 6 milionów odsłon miesięcznie.2. Digital Avenue S.A. podwyższa kapitał zakładowy spółki w ramach kapitału docelowego


Mocą postanowień Uchwały z dnia 22.03.2012 Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 1.182.336,10 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych dziesięć groszy) do kwoty 1.200.002,70 zł (jeden milion dwieście tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 17 666,60 zł (siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Nastąpiło to w drodze emisji 176 666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do Piotra Wąsowskiego - Prezesa Zarządu Spółki oraz udziałowców firmy Fashionstyle.pl Sp. z o.o. w osobach - Aleksandra Sitarska oraz Daniel Kaczmarek.3. Nawiązanie cross promocyjnej współpracy marketingowej pomiędzy Digital Avenue S.A. a Fashionstyle.pl Sp. z o.o.


Przedmiotem umowy zawartej 22 marca 2012 roku pomiędzy Digital Avenue S.A. a firmą Fashionstyle.pl Sp. z o.o. jest współpraca w zakresie cross-marketingu, mająca na celu zwiększenie dynamiki rozwoju wszystkich portali i poszerzenie ich grupy docelowej. Wprowadzenie kolejnych gier przeznaczonych dla kobiet pozwoli Digital Avenue już w niedalekiej przyszłości stworzyć największą grupę MMO w Polsce, skierowaną do grupy docelowej Kobieta/Moda.4. Zawarcie umowy objęcia akcji serii F


W dniu 28.03.2012 roku Zarząd Digital Avenue S.A. zawarł z Piotrem Wąsowskim umowę objęcia akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dn. 22 marca 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Objęcie akcji serii F nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej.

Na mocy w/w umowy Piotr Wąsowski objął 110 000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja. Objęcie akcji nastąpiło w zamian za wkład pieniężny w wysokości 11 000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych).


W dniu 30 marca 2012 roku Zarząd Digital Avenue zawarł umowę objęcia akcji z udziałowcami Fashionstyle Sp. z o.o. w osobach - Aleksandra Sitarska i Daniel Kaczmarek. Objęcie akcji serii F nastąpiło również w ramach subskrypcji prywatnej. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja. Na mocy w/w umowy Aleksandra Sitarska oraz Daniel Kaczmarek objęli po 33 333 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda po cenie emisyjnej równej 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) za każdą akcję. Objęcie akcji nastąpiło w zamian za wkład pieniężny w wysokości 23,666,43 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 43/100). Cena objęcia akcji zostanie rozliczona w wyniku podpisania odrębnych umów potrącenia wierzytelności z każdym z Obejmujących.5. Zawarcie umowy o współpracy z TRO MEDIA


W dniu 12 marca 2012 roku (umowa potwierdzona na piśmie 29.03.2012) Digital Avenue S.A. zawarł umowę partnerską z TRO MEDIA.

Zgodnie z założeniami umowy Digital Avenue S.A. zamierza kontynuować współpracę z TRO MEDIA w zakresie rozwoju projektów internetowych w segmencie portali internetowych, zarządzania powierzchnią reklamową, usług e-commerce oraz usług technologicznych.


Wartość wzajemnych świadczeń z tego tytułu w 2012 roku wyniesie co najmniej 1,25 mln zł netto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).


Niniejsza umowa jest kontynuacją współpracy z roku 2011.6. Umowa o współpracy z Ringier Axel Springer


W marcu Spółka Digital Avenue podpisała umowę z Ringier Axel Springer Polska Sp. z. o. o.- wydawcą popularnego dziennika "Fakt" oraz portalu internetowego Fakt.pl. Dzięki umowie czytelnicy "Faktu" otrzymają dostęp do treści i usług proponowanych przez portal Styl.fm, a użytkownicy portalu wydawanego przez Digital Avenue mają łatwiejszy dostęp do treści publikowanych w portalu wydawanym przez Ringier Axel Springer. Współpraca firm może przełożyć się na wzrost popularności serwisu Styl.fm.7. Grupa Styl.fm w rankingach Megapanel PBI/Gemius


Jak wynika ze styczniowego raportu Megapanel PBI/Gemius, Grupa Styl.fm jest na 18 miejscu w rankingu mediów internetowych w segmencie Styl Życia. Przywołując dane z niniejszego raportu, Styl.fm posiada prawie 900 000 realnych użytkowników, którzy generują prawie 20 000 000 odsłon, co daje portalowi 4,44 % zasięgu w polskim Internecie.


Z kolei Fashionstyle.pl, należący do kategorii Kultura i Rozrywka (Gry Online), według statystyk wygenerował około 3,5 mln odsłon.


Źródło: http://media2.pl/badania/90137-Megapanel-styczen-2012-kategorie-tematyczne.html8. Prawie 1,3 mln użytkowników Fotosik.pl


W opublikowanym przez Megapanel PBI/Gemius raporcie za styczeń 2012 Fotosik.pl zarządzany przez spółkę Medousa osiągnął w kategorii Kultura i Rozrywka następujące wyniki: prawie 1,3 mln realnych użytkowników, prawie 18 000 000 milionów odsłon, co daje ok. 6,6 % zasięg w polskim Internecie.


Źródło: raport Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2012, kategoria Kultura i Rozrywka10. Konkurs we współpracy z marką Reserved


Dzięki regularnie organizowanym konkursom użytkowniczki Styl.fm coraz bardziej utożsamiają się z portalem, chętniej czytają publikowane treści i aktywniej udzielają się w życiu Styl.fm (piszą komentarze, wysyłają własne stylizacje i zdjęcia). Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom grupy docelowej, w marcu na portalu Styl.fm zorganizowano kilka interesujących konkursów. Największym z nich był konkurs pt. "Modowe Szaleństwo z Reserved", organizowany we współpracy ze znaną marką Reserved.


W celu zachęcenia użytkowniczek do korzystania z mechanizmu Stylera czytelniczki Styl.fm tworzyły swoje wiosenne stylizacje, korzystając z bazy packshotów linii Reserved wiosna/lato 2012.


Główną nagrodą w konkursie były bony o wartości 200 zł na zakupy w sklepach Reserved na terenie całej Polski. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem czytelniczek, które stworzyły aż 170 stylizacji.11. Abonament aukcyjny Fotosik.pl


W marcu ruszyła nowa akcja promocyjna abonamentów aukcyjnych - innowacyjnych narzędzi umożliwiających przygotowanie atrakcyjnych zdjęć do aukcji internetowych. Przy zakupie rocznego abonamentu aukcyjnego użytkownicy Fotosik.pl otrzymują dostęp przez 3 miesiące gratis, nielimitowaną liczbę zdjęć w galeriach, szybsze i łatwiejsze zarządzanie galeriami oparte o generator galerii aukcyjnych oraz inne wygodne funkcjonalności. W marcu zostały uruchomione także nowe narzędzia wspierające sprzedaż abonamentów oraz trwały prace nad nową wersją generatora galerii, która zostanie udostępniona użytkownikom w kwietniu 2012.
III Otoczenie rynkowe, trendy
1. Przodująca pozycja gier online w branżyJak wynika z raportu "Gry w Internecie", przygotowanego przez portal Interaktywnie.com, ubiegły rok dla branży gier był rekordowy. Na produkty tego segmentu polscy gracze wydali prawie 700 milionów złotych. Jak czytamy w raporcie z konferencji Game Industry Trends, najszybciej rozwijającą się gałęzią branży gier jest Freemium (produkcje free to play i online).


W zakresie sprzętu zdecydowanym liderem są komputery i laptopy. Jak informuje portal Nonoobs.pl i Internetowy Instytut Badań Rynkowych, ponad połowa graczy wykorzystuje do gier telefony i smartfony. Ta tendencja prawdopodobnie będzie się zwiększać.


Dobrą informacją jest także zwiększająca się aktywność kobiet w segmencie gier online. W 2010 roku amerykański portal e-marketer.com opublikował badania, w których poinformował, iż w gry internetowe gra 42% internautek i tylko 38% internautów. Niewątpliwie ta tendencja ulega dynamicznym zmianom.


Źródło: http://interaktywnie.com/index/index/?file=raport_rynek_gier.pdf


..........................................................................................................................................

Digital Avenue S.A. to grupa kapitałowa skupiająca spółki internetowe działające w sektorach: lifestyle i rozrywka. Stawia sobie za cel rozwój i zwiększanie wartości swoich przedsięwzięć poprzez dostarczanie treści, usług, rozrywki i nowych rozwiązań na portalach tematycznie związanych z szeroko pojętym stylem życia.

Digital Avenue S.A. zarządza marką - Styl.fm. Jest to grupa portali i usług internetowych skupiająca innowacyjne projekty internetowe i mobilne, wokół których budowane są wirtualne społeczności. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 2 miliony użytkowników miesięcznie.


Portale należące do Digital Avenue S.A. są odwiedzane przez blisko 2,5 mln użytkowników, liczba odsłon wszystkich serwisów sięga ponad 40 mln miesięcznie. Grupa zarejestrowanych użytkowników portali przekroczyła już 1,3 mln osób. Digital Avenue to spółka, która jako jedna z pierwszych zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy w sierpniu 2007 roku.


Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wąsowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | marca | EGB | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »