Reklama

PPRICE (PPR): Raport miesięczny za marzec 2012 roku

Zarząd Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2012 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Power Price S.A.

W miesiącu marcu 2012 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Power Price S.A.:

(1) Spółka prowadziła prace związane z optymalizacją działania platformy e-commerce Power Price. Prace koncentrowały się na poszerzeniu asortymentu i bazy produktowej oraz zwiększeniem funkcjonalności platformy, co wynikało z sugestii zgłaszanych przez użytkowników oraz analiz rynkowych przeprowadzanych przez zespół obsługujący platformę.

(2) Spółka podpisała umowy z 2 producentami towarów, których nie było dotąd w sprzedaży za pośrednictwem platformy Power Price. W sumie Spółka posiadała na koniec miesiąca marca 2012 roku podpisanych 204 umowy. Dostawcami platformy są min producenci artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, odzieży roboczej, podstawowych artykułów spożywczych, mebli biurowych, opakowań, oraz artykułów skierowanych do branży HORECA, a także dostawcy produktów związani z motoryzacją. Wśród dostawców na platformie znajduje się obecnie także 2 dostawców bielizny, chętnie kupowanej np. przez sprzedawców z Allegro do dalszej odsprzedaży na aukcjach.

Żadna z podpisanych przez Spółkę umów nie spełnia kryteriów znaczącej umowy, przy czym za umowę znaczącą Zarząd Spółki przyjmuję umowę o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki. Podpisane umowy wynikały z sugestii użytkowników platformy i uzupełniały asortyment dostępny w ramach serwisu.

(3) Dział marketingu promował nową sekcję platformy, dedykowaną produktom motoryzacyjnym niezbędnym w bieżącym funkcjonowaniu firm transportowych oraz innych firm posiadających własne floty samochodowe, inicjując rozmowy zarówno z dostawcami, jak i potencjalnymi odbiorcami towarów dostępnych na platformie.

(4) 12 marca 2012 r. Emitent dokonał wcześniejszego wykupu obligacji serii A, które zostały wyemitowane 11 grudnia 2011 roku z terminem wykupu 20 czerwca 2012 roku. Łączna kwota wykupu obligacji wyniosła 101 530,63 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt trzy grosze). Wykupione obligacje imienne serii A Emitent wyemitował w ramach oferty prywatnej skierowanej do jednego Inwestora, o której emisji informował Emitent raportem bieżącym EBI nr 53/2011 w dniu 21 grudnia 2011 roku. Wcześniejszy wykup obligacji wynikał z polityki prowadzonej przez Emitenta w zakresie optymalizacji kosztów finansowych związanych z prowadzoną działalności.

(5) 12 marca 2012 Emitent dokonał przydziału akcji serii D na które złożono zapisy na podstawie praw poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe; a także przydział akcji przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z art. 436 § 4 k.s.h. Przydzielonych zostało 10 mln akcji serii D, które były obejmowane po cenie emisyjnej 0,10 zł.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym, tj. w miesiącu marcu 2012 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości, za pośrednictwem systemu EBI:


(1) Raport Bieżący EBI Nr 6/2012 z dnia 12 marca 2012 roku, Wcześniejszy wykup obligacji imiennych serii A 

(2) Raport Bieżący EBI Nr 7/2012 z dnia 12 marca 2012 roku, Raport miesięczny za luty 2012 roku

(3) Raport Bieżący EBI Nr 8/2012 z dnia 19 marca 2012 roku, Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji.

(4) Raport Bieżący EBI Nr 9/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Rejestracja akcji serii C oraz praw do akcji serii D w KDPW

W okresie sprawozdawczym, tj. w miesiącu marcu 2012 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości, raport za pośrednictwem systemu ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI 2/2012 z dnia 27 marca 2012 roku, Informacje o transakcjach na akcjach Power Price S.A., przekazane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.powerpricesa.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W marcu 2012 roku miała miejsce realizacja planów wykorzystania środków pochodzących z prywatnej emisji akcji serii B spółki w następującym zakresie:

- Przeprowadzenie prac rozwojowych i optymalizacyjnych platformy e-commerce Power Price w tym prac nad stworzeniem i rozbudową działu motoryzacyjnego

- Realizacja kampanii reklamowej w sieci AdWords promującej platformę Power Price

- Działalność w zakresie akwizycji nowych klientów poprzez pracowników działu handlowego


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:


Według stanu wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka przewiduje, że w okresie miesiąca kwietnia 2012 roku, będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne:

(1) Emitent przewiduje, że w miesiącu kwietniu do obrotu na rynku NewConnect wejdzie 10.000.000 (dziesięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2011 r.

(2) Emitent przewiduje, że w miesiącu kwietniu złoży wniosek do KRS związany z rejestracją podwyższenia kapitału, co jest konsekwencją przydziału akcji serii D w dniu 12 marca br.


Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych"
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Skawiński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: marca

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »