Reklama

MEDIACAP (MCP): Raport miesięczny za marzec 2015 - raport 21

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.


Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2014 r. raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO") wartość polskiego rynku reklamowego w 2014 r. wyniosła 6,542 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4%. Według przedstawicieli ZO, pomimo negatywnego sentymentu związanego z wydarzeniami na Ukrainie, silne fundamenty wzrostu gospodarczego pozwoliły rynkowi utrzymać wzrost. Eksperci ZO prognozują utrzymanie się dalszego wzrostu rynku, który sprawi, że w 2015 r. rynek wzrośnie o kolejne 3,1% do poziomu 6,745 mld zł. W tym czasie wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 3,4% (+ 3% w 2014) natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 11,8% (+12,2% w 2014). Według ZO napędem wzrostu reklamy online będą przede wszystkim formaty video i segment mobile. Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,1% (+0,6% w 2014) a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 2,7% (+4,6% w 2014). Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady na promocję w dziennikach zmaleją o 16,9% (-25% w 2013 i -19,3% w 2014), a w przypadku magazynów o 15% (-20% w 2013 i -15,4% w 2014). Utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy reklamy outdoorowej i wyniesie -0,5% (-0,9% w 2014).


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w marcu 2015:


03.03.2015 – RB 14/2015 - Raport Roczny jednostkowy za rok 2014

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu Raport Roczny jednostkowy za rok 2014.


03.03.2015 – RB 15/2015 - Raport Roczny skonsolidowany za rok 2014

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu Raport Roczny skonsolidowany za rok 2014.


04.03.2015 – RB 16/2015 - Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., informuje, że w dniu 4 marca 2015 r. doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 lutego 2015 r. Rejestracja dotyczy następującej zmiany:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 2 lutego 2018 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 604.700,00 zł (słownie: sześćset cztery tysiące siedemset złotych) („kapitał docelowy”). Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż łącznie 12.094.000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego następuje z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą zostać zaoferowane w drodze oferty publicznej.”

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


10.03.2015 – RB 17/2015 - Raport miesięczny za luty 2015

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015.


18.03.2015 – RB 18/2015 - Sprostowanie raportu bieżącego 11/2015

Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 25 lutego 2015 roku wkradł się błąd i powołano akcje na okaziciela serii D podczas, gdy powinny być powołane akcje serii E, w związku z tym Zarząd w dniu 17 marca 2015 r. dokonał sprostowania uchwały z 25 lutego 2015 r. poprzez wpisanie poprawnego oznaczenia akcji oraz przyjął jednolitą treść uchwały Zarządu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje akt notarialny z dnia 17 marca 2015 r. stanowiący protokół sprostowania Uchwały z dnia 25 lutego 2015 r. wraz z tekstem jednolitym uchwały Zarządu Spółki.


18.03.2015 – RB 19/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 kwietnia 2015 r. na godz. 11:30 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.


20.03.2015 – RB 20/2015 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2014

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014.Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w marcu 2015:


18.03.2015 – 9/2015 - Sprostowanie raportu 8/2015

Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 25 lutego 2015 roku wkradł się błąd i powołano akcje na okaziciela serii D podczas, gdy powinny być powołane akcje serii E, w związku z tym Zarząd w dniu 17 marca 2015 r. dokonał sprostowania uchwały z 25 lutego 2015 r. poprzez wpisanie poprawnego oznaczenia akcji oraz przyjął jednolitą treść uchwały Zarządu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje akt notarialny z dnia 17 marca 2015 r. stanowiący protokół sprostowania Uchwały z dnia 25 lutego 2015 r. wraz z tekstem jednolitym uchwały Zarządu Spółki.


18.03.2015 – 10/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("SPÓŁKA") informuje o zwołaniu na dzień 14 kwietnia 2015 r. na godz. 11:30 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.


Głównymi celami MEDIACAP SA są:


1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnego podmiotu, ktory zwiększy EBITDA grupy o co najmniej 3 miliony złotych rocznie. Rozmowy prowadzone są z dwoma podmiotami, przy czym planowane jest zrealizowanie tylko jednej transakcji przejęcia w roku 2015 z racji ograniczen operacyjnych.


2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń.


3. Zwiększania udziału w istniejących podmiotach zależnych grupy w celu poprawy stosunku zysku netto do EBITDA. W lutym MEDIACAP SA zrealizowała w ramach tego działania wykupu 21,5% udziałów od udziałowca mniejszościowego w spółce The Digitals Sp. z o.o. zwiększając tym samym udział do 75,5%. Obecnie prowadzone są negocjacje w sprawie dalszych wykupów udziałów w poszczególnych spólkach zależnych Grupy.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


10.05.2015 - Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2015

15.05.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q1 2015


Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »