Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za marzec 2016

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za marzec 2016 r.

Reklama


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w marcu 2016 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

W celu wykonania powyższych działań Emitent w ramach dotychczasowej umowy dystrybucyjnej na Koreę Południową rozszerzył współpracę z dystrybutorem na rynek chiński i tajwański. Koszty marketingu i sprzedaży produktów na ww. rynkach ponosi dystrybutor.

W ocenie Zarządu powyższa umowa może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży dermokosmetyków. Rozpoczęcie współpracy z powyższym dystrybutorem ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji Strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków (o założeniach zaktualizowanej strategii Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.).


W marcu 2016 r. Zarząd Pharmena S.A. informował, że w dniu 29.02.2016 r. Emitent dokonał podwyższenia kapitału o 500.000 USD (poprzez emisję 5.000 nowych akcji) w spółce zależnej Cortria Corporation. Podwyższenie jest finansowane ze środków własnych Emitenta, pozyskanych z emisji akcji serii D. Środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na sfinansowanie II fazy badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego (1-MNA).

Cortria Corporation jest niepubliczną spółką farmaceutyczną z siedzibą w Bostonie, w stanie Massachusetts w USA, która prowadzi badania kliniczne koncentrujące się wokół opracowania bezpiecznych i dobrze tolerowalnych leków mających na celu leczenie chorób sercowo-naczyniowych, a zwłaszcza miażdżycy.


W marcu 2016 r. Emitent opublikowała Jednostkowy Raport Roczny za 2015 (raport roczny nr 15/2016 z 21 marca 2016 r.) i Skonsolidowany Raport Roczny za 2015 (raport roczny nr 14/2016 z 21 marca 2016 r.), w których podsumowano dokonania Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zaprezentowano wyniki finansowe (na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym) za rok 2015 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań finansowych.

Grupa Kapitałowa Pharmena S.A. w 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,5 mln złotych. Tym samym w 2015 roku Grupa odnotowała 23,6% wzrostu sprzedaży w porównaniu do roku 2014. Tak dynamiczny wzrost Grupa Kapitałowa zawdzięcza zwiększeniu dostępności produktów oraz skutecznym akcjom marketingowym kierowanych do konsumenta. Ponadto, Grupa Kapitałowa Pharmena S.A. zwarła również pierwsze kontrakty na dystrybucję produktów poza granicami kraju oraz prowadziła prace badawczo-rozwojowe nad ponad 30 nowymi produktami dermokosmetycznymi, które zamierza wprowadzić na rynek w 2016 roku. Produkty te będą miały zastosowanie w nowych aplikacjach jak i rozszerzą istniejące linie produktów.

Grupa Kapitałowa uzyskała w 2015 roku stratę netto w wysokości 3 616 tys. złotych i była ona o 10% niższa, niż 2014 roku. Natomiast strata z działalności operacyjnej wyniosła 2 841 tys. złotych i była niższa o blisko 25% w porównaniu do roku 2014. Niższa strata na działalności operacyjnej spowodowana była niższymi wydatkami na badania kliniczne oraz wzrostem zysku operacyjnego ze sprzedaży produktów dermokosmetycznych.

W 2015 roku Grupa Kapitałowa Pharmena S.A. kontynuowała projekt rejestracji innowacyjnego suplementu diety, który będzie miał zastosowanie w profilaktyce miażdżycy. W listopadzie 2015 roku Grupa otrzymała pozytywną opinię brytyjskiej agencji Food Standards Agency dotyczącą autoryzacji cząsteczki 1-MNA jako nowego składnika żywności, a w grudniu 2015 opinia ta została przekazana do Komisji Europejskiej. Tym samym rozpoczął się proces autoryzacji 1-MNA na pozostałych rynkach unijnych.

Grupa Kapitałowa w 2015 roku zakończyła badania II fazy „Proof of concept” nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym. Obecnie trwa przetwarzanie danych, opracowanie wyników oraz przygotowanie raportu końcowego. Badania nad lekiem prowadzone w 2015 roku finansowane były przez Pharmena S.A. z przeprowadzonej w 2013 roku emisji akcji serii D.

W 2015 roku Grupa Kapitałowa Pharmena S.A. została wyróżniona również wieloma nagrodami. Spółka dominująca Pharmena S.A. po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym gronie Diamentów Forbesa, jako jedna ze spółek, które najszybciej podnoszą swoją wartość. Ponadto, w ramach ogólnopolskiego programu promocyjnego organizowanego przez Redakcję Strefy Gospodarki Spółka PHARMENA otrzymała tytuł „Rynkowego Lidera Innowacji 2015 – Jakość, Kreatywność, Efektywność”. Przyznany dla Spółki tytuł potwierdza innowacyjność oraz konkurencyjność oferowanych produktów. Jest także wiarygodną gwarancją rzetelności, solidności oraz stabilności rynkowej firmy. We wrześniu 2015 roku wojewoda łódzki i marszałek województwa łódzkiego przyznali Spółce PHARMENA nagrodę specjalną województwa łódzkiego za inwestowanie w badania i rozwój oraz opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów.

Nadchodzący rok jest kolejnym wyzwaniem dla Grupy. W zakresie działalności dermokosmetycznej Grupa Kapitałowa zamierza zwiększać dostępność swoich produktów na rynku krajowym, pozyskać nowych partnerów na dystrybucję poza granicami kraju oraz kontynuować badania nad nowymi produktami. W obszarze innowacyjnego suplementu diety 1-MNA Grupa zamierza zakończyć proces rejestracji składnika 1-MNA jako nowej żywności w ramach procedury europejskiej. Wdrożenie na rynek innowacyjnego suplementu diety pozwoli Grupie na dynamiczne zwiększenie przychodów w najbliższych latach. W zakresie badań nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym Grupa Kapitałowa planuje rozpocząć proces komercjalizacji projektu TRIA-662 i zaprezentować wyniki z badań II fazy największym na świecie innowacyjnym koncernom farmaceutycznym.

Podsumowując, rok 2015 był bardzo udanym dla Grupy. Istotny wzrost przychodów, poprawa wyników finansowych na każdym poziomie rachunku zysków i strat, otrzymanie pozytywnej opinii od brytyjskiego regulatora rynku dotyczącej 1-MNA jako składnika nowej żywności oraz zakończenie badań klinicznych II fazy pozwala z optymizmem patrzyć na 2016 rok.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2015 r.


Zarząd Pharmena S.A. informuje, iż na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji w dniu 18 marca 2016 r. została przeprowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex30. Indeks NCIndex30 obejmuje swoim portfelem 30 najbardziej płynnych spółek notowanych na NewConnect. Zgodnie z metodyką indeksu w skład NCIndex30 po sesji w dniu 18 marca 2016 r. ponownie weszły akcje Pharmena S.A. Jest to kolejne (obok zakwalifikowania akcji Pharmena S.A. do prestiżowego segmentu NC LEAD) wyróżnienie dla Pharmena S.A. Zakwalifikowanie Pharmena S.A. do indeksu NCIndex30 świadczy o dużej płynności jej instrumentów finansowych.


Zarząd Pharmena S.A. informuje, iż zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z 29 marca 2016 r. spółka Pharmena S.A. została po raz kolejny zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Nominacja do tego prestiżowego segmentu spółek była skutkiem wysokiej płynności akcji Pharmena S.A. oraz rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.

Zakwalifikowanie Pharmena S.A. do segmentu NewConnect Lead świadczy o płynności jej instrumentów finansowych oraz rzetelnym wypełnieniu obowiązków informacyjnych wymaganych od spółek notowanych na rynku NewConnect.


Ponadto, w marcu 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

W marcu 2016 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki przede wszystkim na badania kliniczne TRIA-662.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.03.2016 r. do 31.03.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 01-03-2016 r. – Podniesienie kapitału w Cortria Corporation

• Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 14-03-2016 r. – Zakwalifikowanie akcji PHARMENA S.A. do indeksu NCIndex30

• Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 14-03-2016 r. – Rozszerzenie współpracy o nowe rynki zbytu

• Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 14-03-2016 r. – Raport miesięczny za luty 2016

• Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 21-03-2016 r. – Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2015

• Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 21-03-2016 r. – Jednostkowy Raport Roczny za rok 2015

• Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 31-03-2016 r. – Zakwalifikowanie PHARMENA S.A. do segmentu NewConnect Lead


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.4. Kalendarz inwestora dotyczący kwietnia 2016 r.

Do 14.05.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2016 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »