Reklama

LOYD (LYD): Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2012

Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2012 roku.

Reklama

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - sierpień 2012

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca br.) wyniosła w sierpniu 2012 roku 12,4 proc. i w porównaniu do lipca br. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (sierpień 2011 - lipiec 2011) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie. Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu lipca br. był o 0,6 punktu procentowego wyższy, niż przed rokiem.


W sierpniu br. wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano w 10-ciu województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,2 punktu) miał miejsce w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim. W 6-ciu województwach (dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) natężenie bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim ( 19,3 proc.).


Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2012 roku wyniosła 1 965,8 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca lipca 2012 roku wzrosła o 12,6 tys. osób (tj. o 0,6 proc.). W analogicznym miesiącu ub. roku liczba bezrobotnych spadła o 7,8 tys. osób (tj. o 0,4 proc.). Utrzymujące się w od kilku miesięcy systematyczne spowolnienie tempa spadku liczby bezrobotnych przełożyło się na wzrost poziomu bezrobocia, podobny do odnotowanego w sierpniu 2009 roku (czyli w roku, w którym był najwyższy wzrost liczby bezrobotnych).


Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w sierpniu 2012 roku odnotowano w 15-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie:

- mazowieckim - o 1,3 % (o 3,4 tys. osób)

- pomorskim - o 1,3 % (o 1,3 tys. osób)

- podkarpackim - o 1,1 % (o 1,5 tys. osób)

- świętokrzyskim - o 1,1 % (o 0,9 tys. osób)

Jedynie w województwie wielkopolskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych - o 0,5 tys. osób, czyli o 0,4 proc.

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w sierpniu br. spowodowany był prawdopodobnie:

• spadkiem odpływu, w tym podjęć pracy niesubsydiowanej;

• powrotami do rejestracji po zakończeniu aktywnych form;

• wzmożoną rejestracją absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 74,7 tys. i w porównaniu do lipca 2012 roku wzrosła o 10,4 tys. (o 16,1 proc.). W sierpniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 72,6 tys.ofert pracy (o 9,5 tys. czyli o 15 proc. więcej niż w lipcu 2011 r.).


Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu 2012 roku odnotowano w 15-tu województwach (poza województwem śląskim, gdzie wystąpił spadek ofert pracy o 1,4 proc.) i oscylował on w przedziale od 35,1 proc. w województwie podlaskim do 3,7 proc. w województwie wielkopolskim. Wzrost liczby ofert pracy odnotowany w prawie wszystkich województwach wynikał prawdopodobnie ze wzrostu ofert pracy subsydiowanej, który nie zrównoważył spadku liczby ofert pracy niesubsydiowanej.

(Źródło: http://www.mpips.gov.pl/)


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

a) W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

2012-08-17 50/2012 Raport miesięczny za lipiec 2012

2012-08-16 49/2012 Odwołanie prognoz finansowych na lata 2011-2014

2012-08-16 48/2012 Raport skonsolidowany za II kwartał 2012 spółki PHR SA

2012-08-16 47/2012 Jednostkowy raport finansowy za II kwartał 2012 spółki Polski Holding

Rekrutacyjny S.A.

2012-08-14 46/2012 Raport miesięczny za lipiec 2012

2012-08-14 45/2012 Jednostkowy raport finansowy za II kwartał 2012 spółki Polski Holding

Rekrutacyjny S.A.

2012-08-14 44/2012 Raport skonsolidowany za II kwartał 2012 spółki PHR SA

2012-08-13 43/2012 Przesunięcie daty publikacji sprawozdań finansowych za rok 2011


b) W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

W okresie objętym sprawozdaniem Emitent nie publikował żadnych raportów w systemie ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

Zarząd spółki kontynuuje realizację polityki rozwoju zgodnie z celami określonymi w dokumencie emisyjnym. Polityka ta nie uległa zasadniczym zmianom i dalej będzie kontynuowana. O istotnych zdarzeniach w tym obszarze Zarząd informował w publikacjach przytoczonych w punkcie 2.a powyżej.

W ostatnim okresie Zarząd koncentrował się na reorganizacji Grupy Kapitałowej. Wśród czynności podjętych w tym zakresie należy wymienić:

- rozbudowę portfela usług o innowacyjne rozwiązania

- dalszą budowę sił sprzedaży, wspomagających działalność wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej (poprzez dedykowany podmiot zależny Murietta Sp. z o.o.)

- rozpoczęcie prac nad stworzeniem Centrum Usług Wspólnych w zakresie: Księgowości, IT, Kontrolingu, oraz Treasury (prace w toku), dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PHR S.A.

- rejestracja Spółek portfelowych specjalizujących się w leasingu pracowników do branży medycznej, bankowości, ubezpieczeń, call centre i innych

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Emitent podjął działania mające na celu rejestrację wyemitowanych obligacji we współpracy z biurem maklerskim.


Ponadto w miesiącu październiku planowane jest zebranie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którego terminie i miejscu Emitent poinformuje w osobnym raporcie - zgodnie z regulacjami.


Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z późn. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Kaczmarczyk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »