Reklama

BLKCHNLAB (BTC): Raport miesięczny za październik 2011 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd DOMENOMANIA.PL SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2011 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DOMENOMANIA.PL SA 


Według najnowszego raportu NASK nt. rynku domeny pl., w trzecim kwartale 2011 r. odnotowano najwyższy od dwóch lat procent odnowień nazw. Utrzymująca się tendencja wzrostowa stanowi jeden z najważniejszych wskaźników rozwoju i stabilności rynku domen. W rankingu ccTLD państw Unii Europejskiej Polska umocniła się na piątej pozycji.

Trzeci kwartał 2011 r. charakteryzował się zrównoważonym przyrostem liczby nazw krajowej domeny - na tyle znacznym, iż pozwolił rejestrowi polskiemu na utrzymanie pozycji lidera pod względem dynamiki przyrostu wśród krajów UE. Miesiącem, w którym odnotowano największy przyrost liczby nazw w domenie.pl był lipiec 2011 z wynikiem 28 728. W kolejnych miesiącach przyrost ten wynosił: 22 999 w sierpniu i 18 493 we wrześniu.

Najbardziej istotną zmianą był zauważalny wzrost odnowień nazw domeny .pl, który wyniósł 59%, czyli o 1,01 p.p więcej niż w poprzednim kwartale. Procent odnowień w trzecim kwartale 2011 r. był najwyższy od dwóch lat. Biorąc pod uwagę wzrosty również w dwóch poprzednich kwartałach, można mówić o utrzymującej się tendencji w tym zakresie, co jest szczególnie ważne, ponieważ liczba odnowień stanowi jeden z najważniejszych wskaźników rozwoju i stabilności rynku domeny .pl. 35% odnowień dotyczyło nazw zarejestrowanych w bieżącym

i ubiegłym roku, zaś 19% nazw zarejestrowanych w 2009 roku. Ponad 46% to odnowienia nazw w domenie .pl zarejestrowanych przed rokiem 2009.

Biorąc pod uwagę wyniki trzeciego kwartału 2011 roku, można przypuszczać, iż kolejny kwartał zakończy się równie pozytywnymi wynikami, szczególnie ze względu na intensywne działania marketingowe promujące rejestrację nazw domeny pl.


II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


W październiku 2011 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raport:


- 2011-10-10 RB 26/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

- 2011-10-13 RB 27/2011 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji DOMENOMANIA.PL SA

- 2011-10-13 RB 28/2011 Raport miesięczny za wrzesień 2011 r.

- 2011-10-14 RB 29/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce DOMENOMANIA.PL SA

- 2011-10-26 RB 30/2011 Prognoza wyników finansowych w 2011 roku

- 201-10-27 RB 31/2011 Uruchomienie nowej usługi

- 2011-10-28 RB 32/2011 Uchwały podjęte przez NWZ DOMENOMANIA.PL SA dnia 28 października 2011 r.

- 2011-10-28 RB 33/2011 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 października 2011 r.


W październiku 2011 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raport:

- 2011-10-13 RB 5/2011 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji DOMENOMANIA.PL SA

- 2011-10-14 RB 6/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce DOMENOMANIA.PL SA

- 2011-10-28 RB 8/2011  Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 października 2011 r.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


W dniu 10 października br. Emitent powziął informację o dokonaniu w dniu 3 października 2011 roku wpisu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 445.000,00 zł. (czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 477.000,00 zł. (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje zostały objęte przez Pana Kamila Babulę, który tym samym osiągnął 6,7% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą Pan Kamil Babula nie posiadał akcji DOMENOMANIA.PL SA. Pan Kamil Babula nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje DOMENOMANIA.PL SA.

W dniu 26 października br. Emitent opublikował prognozę wyników na rok 2011, w której podał wartość przychodów ze sprzedaży na poziomie 4,2 mln zł i 0,7 mln zł zysków netto. Prognoza wyników finansowych DOMENOMANIA.PL SA na rok 2011 oszacowana została na podstawie umów, które Emitent posiada już w swoim portfelu, 

- w prognozie wyników finansowych założono, że do końca roku 2011 nie wystąpią istotne zmiany mające wpływ na rynek, na którym Emitent prowadzi działalność,

- prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta,

- prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanego budżetu, ewentualna aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2011 rok zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

W dniu 27 października br. Emitent informuje, iż Spółka rozszerzyła zakres świadczonych usług o nowy produkt. Udostępniony został Kreator WWW pozwalający każdemu stworzyć własną stronę internetową bez specjalistycznej wiedzy i w bardzo krótkim czasie. Kreator WWW jest nowoczesnym i prostym w obsłudze narzędziem, które pozwala na utworzenie własnej strony internetowej wybierając spośród bazy ponad 4 000 kreacji. Narzędzie to udostępniane jest bezpłatnie dla wszystkich klientów korzystających z usług hostingowych DOMENOMANIA.PL. Zdaniem zarządu wysoka konkurencyjność usługi przełoży się na zwiększenie zainteresowania produktami hostingowymi oferowanymi przez Spółkę i w efekcie w przyszłości pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe.Uruchomienie Kreatora WWW jest elementem realizacji strategii Spółki przedstawionej w dokumencie informacyjnym.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.


- publikacja raportu miesięcznego za październik

- publikacja raportu za III kw. 2011
Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Misztal - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »