PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za październik 2017 - raport 29

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za październik 2017 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w październiku 2017 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


Zarząd PHARMENA S.A. poinformował, że w dniu 11 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego wybrano na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana prof. Jerzego Gębickiego.

Reklama


W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do komunikatu dotyczącego przyjęcia opinii naukowej EFSA o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności przez Panel naukowy EFSA ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii, opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 15/2017 z dnia 21 września 2017 r., poinformował, że pozytywna opinia naukowa dotycząca autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności została opublikowana elektronicznie w EFSA Journal w dniu 26 października 2017 r.

W wyniku oceny naukowej, przeprowadzonej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), na wniosek Komisji Europejskiej oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r., wykazano że 1-MNA jest bezpieczny w zaproponowanej dawce dziennej oraz w zaproponowanych przez wnioskodawcę zastosowaniach. Przyjęcie pozytywnej opinii przez EFSA zakończyło niezbędny etap procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności jakim jest uzyskanie opinii EFSA jako organu doradczego Komisji Europejskiej.

Pozytywna opinia naukowa EFSA o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności zostanie przekazana do Komisji Europejskiej, co rozpocznie końcowy etap autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności jakim jest rozpatrzenie opinii EFSA przez Komisję Europejską. Po rozpatrzeniu opinii naukowej EFSA, Komisja Europejska wyda stosowną decyzję. Emitent będzie mógł wprowadzić do sprzedaży na rynkach krajów Unii Europejskiej suplement diety oparty na 1-MNA w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

Spółka po otrzymaniu dalszych informacjach dotyczących procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, niezwłocznie przekaże w raporcie bieżącym tę informację.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej naturalnej prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Informację podano ze względu na fakt, iż przyjęcie pozytywnej opinii przez EFSA zakończyło niezbędny etap procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności jakim jest uzyskanie opinii EFSA jako organu doradczego Komisji Europejskiej. Jednocześnie rozpoczęty został końcowy etap autoryzacji jakim jest rozpatrzenie opinii EFSA przez Komisję Europejską. Po rozpatrzeniu opinii naukowej EFSA, Komisja Europejska wyda stosowną decyzję. Emitent będzie mógł wprowadzić do sprzedaży suplement diety oparty na 1-MNA, w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Wprowadzenie do sprzedaży suplementu diety może mieć istotny wpływ na przychody Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.

Emitent wskazuje, iż opóźnioną informacją poufną jest informacja o otrzymaniu przez Emitenta pozytywnej opinii naukowej EFSA dotycząca autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności. Emitent otrzymał powyższą informację poufną w dniu 24.10.2017 r. o godz. 18.00. Powyższa informacja poufna została opóźniona ze względu na procedury EFSA w zakresie publikacji opinii dotyczących autoryzacji nowego składnika żywności. EFSA przed elektroniczną publikacją opinii naukowej w EFSA Journal przekazuje treść opinii wnioskodawcy w celu zgłoszenia przez niego ewentualnych uwag dotyczących ujawnienia w treści opinii informacji stanowiących jego tajemnicę handlową. Tylko w powyższym zakresie wnioskodawca ma prawo zgłaszania uwag (PHARMENA S.A. nie wniosła uwag do treści opinii). Zgodnie ze wskazaną powyżej procedurą wnioskodawca do momentu opublikowania przez EFSA treści opinii naukowej nie może ujawnić publicznie jej treści. Biorąc pod uwagę powyższe regulacje opóźnienie publikacji niniejszej informacji poufnej było niezbędne.Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w dniu 30 października 2017 r. Emitent dokonał podwyższenia kapitału o 300.000 USD (poprzez emisję 3.000 nowych akcji) w spółce zależnej Cortria Corporation (USA). Podwyższenie jest finansowane ze środków własnych Emitenta. Środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności Cortria Corporation.


Cortria Corporation jest niepubliczną spółką farmaceutyczną z siedzibą w USA, która prowadzi badania kliniczne koncentrujące się wokół opracowania bezpiecznych i dobrze tolerowalnych leków mających na celu leczenie chorób sercowo-naczyniowych, a zwłaszcza miażdżycy.

Informację podano ze względu na fakt, iż podwyższenie kapitału w Cortria Corporation ma na celu pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Cortria Corporation, co w ocenie Zarządu PHARMENA S.A. zwiększa możliwość komercjalizacji leku przeciwmiażdżycowego. Potencjalne przychody z komercjalizacji leku przeciwmiażdżycowego mogą mieć w przyszłości bardzo istotny pozytywny wpływ na sytuację finansową i ekonomiczną Grupy Kapitałowej Emitenta.


Ponadto, w październiku 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

W związku z zakończeniem II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA i rozliczeniem wydatków z tego tytułu w październiku 2017 r. zarówno Pharmena S.A., jak i spółka zależna Cortria Corporation nie wydatkowały środków pieniężnych na cele emisyjne.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 06-10-2017 r. – Raport miesięczny za wrzesień 2017

• Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 12-10-2017 r. – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

• Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 31-10-2017 r. – Podniesienie kapitału w Cortria Corporation


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 26-10-2017 r. – Pozytywna opinia naukowa EFSA o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności

• Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 26-10-2017 r. – Korekta raportu nr 16/2017 pt. "Pozytywna opinia naukowa EFSA o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności"


4. Kalendarz inwestora dotyczący listopada 2017 r.

• 13.11.2017 r. – publikacja raportu za III kwartał 2017 r.

• Do 14.12.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za listopad 2017 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »