Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za sierpień 2012 - raport 58

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za sierpień 2012 r.1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


Według Zarządu, w sierpniu 2012 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły żadne zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała kanały dystrybucji oraz podejmowania działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


Reklama

Spółka opublikowała dane finansowe za II kwartał 2012 r. wraz z danymi narastającymi od początku 2012 r.. W II kwartale Pharmena S.A. osiągnęła przychody o 24,65% wyższe od przychodów za analogiczny okres w roku 2011. Zysk na sprzedaży był wyższy o 257/,9%, a zysk netto o 289,3% od wyników za II kwarta 2011 r.

Również wyniki osiągnięte przez Spółkę narastająco za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. potwierdzają, iż Pharmena S.A. stabilnie i szybko się rozwija, zwiększając w każdym z analizowanych okresów znacząco sprzedaż produktów. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4 864 tys. zł czyli o 15,8% większe, niż w analogicznym okresie w roku 2011. Spółka narastająco za dwa kwartały 2012r. wykazała zysk netto w kwocie 703 tys. zł (o 139,9% wyższy, niż w I półroczu w 2011r.).

Największy wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę w II kwartale 2012 miał wzrost sprzedaży gotowych produktów przy niższych kosztach wytworzenia (nowe miejsce wytwarzania produktów) oraz sprzedaż substancji czynnej 1-MNA dla Cortria Corporation do produkcji tabletek do dalszych badań klinicznych. Dzięki temu odnotowano znaczący wzrost osiąganych wyników zarówno na poziomie zysku ze sprzedaży, jak i zysku z działalności operacyjnej, co również przełożyło się na znacznie wyższy zysk netto w porównaniu do II kwartału 2011 roku. Wskazuje to na szybki rozwój organiczny Spółki i zwiększającą się rentowność sprzedaży.


W dniu 21 sierpnia 2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pharmena S.A., które podjęło m.in.:

• uchwałę nr 1, na podstawie której uchylono uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.05.2012r. dotyczącej emisji Akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru;

• uchwałę nr 3, na podstawie której przeprowadzona zostanie emisji do 781.782 Akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru. Celem emisja Akcji serii C jest pozyskanie środków na wytworzenie tabletek do badań klinicznych (biodostępności oraz II fazy) a także na przeprowadzenie badań klinicznych innowacyjnego przeciwmiażdżycowego leku 1-MNA w zakresie biodostępności.

• Uchwałę nr 4, na podstawie której przeprowadzona zostanie emisji do 1.759.010 Akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru. Celem emisja Akcji serii D jest planowana na I kwartał 2013 r. Jej celem jest pozyskanie środków na przeprowadzenie II fazy ("Proof of Concept") badań klinicznych innowacyjnego przeciwmiażdżycowego leku 1-MNA;

• uchwałę nr 7 wyrażającą zgodę na zawarcie z członkiem Rady Nadzorczej umowy pożyczki. Pożyczka ma zapewnić finansowanie produkcji tabletek do badań klinicznych nad lekiem 1-MNA do czasu przeprowadzenia oferty Akcji serii C z zachowaniem prawa poboru. Planuje się jej spłacenie ze środków pozyskanych z oferty Akcji serii C.

O treści uchwał podjętych na NWZ w dniu 21.08.2012 r. Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 43/2012 z dnia 22.08.2012 r.


W dniu 22.08.2012r. Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej ustalił cenę emisją Akcji zwykłych na okaziciela serii C na 6,5 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy) za 1 Akcję serii C, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 22.08.2012 r.


W dniu 24.08.2012r. Spółka (na podstawie uchwały nr 7 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.08.2012r.) zawarła umowę pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej na kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 47/2012 z dnia 24.08.2012 r.


W sierpniu 2012 r. Spółka kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Spółki.2. Realizacja celów emisji


W sierpniu 2012r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki na produkcje tabletek zawierających 1-MNA do planowanych badań klinicznych oraz na ochronę patentową.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.08.2012 r. do 31.08.2012 r.


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:


Raport bieżący nr 37/2012 z dnia 10-08-2012 r. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu zmiany uchwały nr 7 na NWZ w dniu 21.08.2012 r.


Raport bieżący nr 38/2012 z dnia 14-08-2012 r. - Raport miesięczny za lipiec 2012 r.


Raport kwartalny nr 39/2012 z dnia 14-08-2012 r. - PHARMENA S.A. - Raport za II kwartał 2012r.


Raport bieżący nr 40/2012 z dnia 16-08-2012 r. - Uzupełnienie raportu za II kwartał 2012r.


Raport kwartalny nr 41/2012 z dnia 16-08-2012 r. - Uzupełniony raport za II kwartał 2012r.


Raport bieżący nr 42/2012 z dnia 17-08-2012 r. - Oświadczenie o niestosowaniu zasady nr 1 ładu korporacyjnego


Raport bieżący nr 43/2012 z dnia 22-08-2012 r. - Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 21.08.2012 r.


Raport bieżący nr 44/2012 z dnia 22-08-2012 r. - Oferta publiczna akcji serii C z zachowaniem prawa poboru


Raport bieżący nr 45/2012 z dnia 22-08-2012 r. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C


Raport bieżący nr 46/2012 z dnia 23-08-2012 r. - Złożenie ogłoszenia do MSiG w związku z ofertą Akcji serii C z zachowaniem prawa poboru


Raport bieżący nr 47/2012 z dnia 24-08-2012 r. - Zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej


Raport bieżący nr 48/2012 z dnia 27-08-2012 r. - Zmiana treści ogłoszenia do MSiG w związku z ofertą Akcji serii C z zachowaniem prawa poboru


Raport bieżący nr 49/2012 z dnia 28-08-2012 r. - Złożenie wniosku o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji, akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect


Raport bieżący nr 50/2012 z dnia 28-08-2012 r. - Podniesienie kapitału w Cortria Corporation


Raport bieżący nr 51/2012 z dnia 31-08-2012 r. - Uchwała KDPW w sprawie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji serii CW okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. publikowała następujące raporty w systemie ESPI:


Raport bieżący nr 05/2012 z dnia 24-08-2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 21.08.2012 r.


4. Kalendarz inwestora dotyczący września 2012 r.


Od 10 września 2012 r. do 21 września 2012 r. - notowanie praw poboru Akcji serii C.

Od 10 września 2012 r. do 26 września 2012 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje serii C.

Do 5 października 2012 r. - przydział akcji w ramach wykonania prawa poboru Akcji serii C.

Do 14.10.2012r. zostanie opublikowany raport miesięczny za sierpień 2012 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »