Reklama

IAI (IAI): Raport miesięczny za sierpień 2012 r. - raport 23

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2012 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S.A.


W sierpniu Spółka przedstawiła szereg nowych funkcji, które zwiększą przychody Spółki i jej klientów. Zmiany dotyczą przede wszystkim: dostaw i spedycji, prezentacji produktu oraz promocji. Spółka bardzo mocno koncentruje się na dostarczaniu narzędzi, które zwiększają przychody jej klientom. Dzięki nim budują oni swoją przewagę konkurencyjną na rynku. To powoduje, że rośnie ich skłonność do inwestycji w sklep oraz obsługują coraz większy ruch. Te dwa czynniki przekładają się na wyższe przychody Spółki.

Reklama


Dlatego każda ze zmian wprowadzonych w sierpniu przez Spółkę, w sposób pośredni (np. poprzez zwiększenie ruchu w sklepie lub większą konwersję) lub bezpośrednio (przez dodatkowe opłaty) wpłynie korzystnie na przychody Spółki jeszcze w trzecim kwartale 2012 roku. Trzeba też pamiętać o długofalowym kontekście zmian, czyli budowaniu pozycji liderów sklepów korzystających z IAI‑Shop.com w swoich branżach oraz IAI jako lidera technologicznego na swoim rynku.


Spółka wprowadziła na rynek w sierpniu dwie nowe, dodatkowo płatne usługi dla profesjonalnych sprzedawców. Wpływy z opłat za te usługi wpłyną bezpośrednio na przychody Spółki, jednak z drugiej strony, obie usługi spowodują większy ruch i większą liczbę zamówień w sklepach, co także w dłuższym terminie przełoży się na przychody Spółki. Te usługi to E-mail marketing Pro i Export Pro.


E-mail marketing to najbardziej rentowna forma promocji sklepu internetowego. Narzędzie E-mail marketing Pro pozwala na wykorzystanie w sklepie internetowym, narzędzi, które do tej pory były dostępne tylko w specjalistycznych usługach. Koszt tej usługi wynosi 39 złotych netto miesięcznie. Za tę opłatę klienci uzyskują możliwość między innymi: wysyłania e-maili personalizowanych dla każdego odbiorcy, śledzenia statystyk i skuteczności kampanii. Spółka, zbierając dane z wielu sklepów, analizuje skuteczność kampanii e-mailingowych i widzi w nich bardzo duży potencjał dla wzrostu przychodów w sklepach internetowych. Dlatego planuje kolejne inwestycje w tę funkcjonalność. Do tej pory profesjonalne działania e-mail marketingowe wymagały zakupu specjalizowanych usług które w przypadku dużej bazy odbiorców mogły kosztować fortunę.Teraz dostępne są za relatywnie niską cenę w każdym sklepie IAI-Shop.com. Zwiększenie skuteczności kampanii mailingowych w sklepach przełoży się na większy ruch w nich (co spowoduje wyższe opłaty abonamentowe) oraz wyższe zyski sklepów internetowych, co przełoży się na większą skłonność klientów Spółki do inwestycji środków finansowych w swój sklep.


Kolejnym narzędziem dla profesjonalnych sklepów internetowych, które jest odpłatnie dostępne od sierpnia, jest Export Pro. Umożliwia on profesjonalnym sklepom internetowym możliwość generowania oferty do serwisów zewnętrznych kilka razy dziennie, w porach dogodnych dla sklepu. Do tej pory sklepy internetowe generowały ofertę raz dziennie. Wynikało to z tego, że generowanie oferty musiało odbywać się w godzinach nocnych, gdy obciążenie serwera było najmniejsze. Dla dużych sprzedawców, zintegrowanych z wieloma porównywarkami oraz często zmieniających swoją ofertę było to utrudnienie. Spółka zastosowała zupełnie nowy, bardzo wydajny, system generowania ofert, który pozwala generować ją kilka razy dziennie. Ponownie, przełoży się to na przychody z opłat za samą usługę oraz, dzięki lepszej konwersji z porównywarek, przez zwiększenie ruchu i przychodów sklepów korzystających z IAI-Shop.com.

Pozostając w kontekście zdobywania ruchu do sklepów internetowych z porównywarek cen warto zauważyć wprowadzenie integracji z Kelkoo. Ta możliwość została wprowadzona z myślą o sprzedawcach działających na rynkach: brytyjskim, niemieckim, amerykańskim i innych rynkach europejskich i wpisuje się w kolejny etap internacjonalizacji oferty Spółki. Kelkoo to jedna z największych wyszukiwarek towarów w sklepach internetowych, która globalnie dociera do ok. 32 milionów użytkowników miesięcznie. Ciekawą cechą jest to, że Kelkoo aktualizuje ceny do 4 razy dziennie, aby zapewnić aktualną postać oferty sklepów internetowych. Spółka oczywiście wspiera to rozwiązanie przy okazji opisanej wcześniej usługi Export Pro.


Drugim obszarem na którym skupiła się uwaga Spółki w sierpniu są kwestie logistyki i dostawy towarów do klientów. Wprowadzone zmiany wyznaczają nowy trend na rynku systemów i usług do sprzedaży internetowej. Jest to wprowadzenie wielopaczkowości do zamówień oraz nowa wersja integracja z Paczkomatami InPost jako zintegrowanym dostawcą usług kurierskich, tak jak to wcześniej miało miejsce z DPD i K-EX, jednak przy dużo niższej cenie przesyłki.


Paczkomaty InPost to nowoczesne rozwiązanie kwestii szybkiego i taniego doręczania przesyłek klientom zamawiającym je w sklepach internetowych. Dzięki nowej usłudze klienci Spółki nie muszą podpisywać kolejnych umów z operatorem usługi Paczkomaty, a dodatkowo obok wygodnego kanału dystrybucji uzyskują najniższe ceny za tę formę dostawy na rynku. IAI zarabia na prowizji pobieranej od każdej paczki nadanej przez jej system. Popularyzacja taniego i wygodnego sposobu dostaw towarów jest bardzo ważna dla Spółki, ze względu na wzrost przychodów sklepów. Skłonność klientów do robienia zakupów w sklepach internetowych wzrasta, jeżeli oferują one tanie i wygodne przesyłki. Dlatego Spółka zainwestowała w tę usługę i widzi w niej źródło zwiększenia przychodów swoich i klientów IAI-Shop.com.


Z drugiej strony wielopaczkowość pozwala na lepsze zarządzenie dostawą towaru z sklepu internetowego do klienta. Ta możliwość przełoży się na niższe koszty obsługi takich zamówień w sklepach internetowych oraz zwiększy przychody Spółki z usług kurierskich. W tej chwili możliwość wysyłania wielu paczek w ramach jednego zamówienia dostępna jest dla kurierów nie zintegrowanych (tam gdzie klienci wpisują sami numer przesyłki) oraz partnerskich firm kurierskich Spółki: DPD (przesyłki DPD by IAI oraz DPD) i K-Ex (tylko K-Ex by IAI). W ten sposób więcej klientów Spółki korzysta z zintegrowanych usług kurierskich, co przekłada się na przychody Spółki.


Spółka zadbała także o poprawę zarządzania opisami towarów w sklepie, co przekłada się na ich lepszą prezentację dla klientów końcowych. Dzięki rozbudowie modułu parametrów, można było zrezygnować z wcześniejszej funkcji cech. Dzięki tej zmianie, klienci zyskali jeden, spójny mechanizm, który dodatkowo daje im kilka nowych możliwości. Wygodniejsze użytkowanie jest możliwe dzięki możliwości wgrywania parametrów przez Downloader oraz wyróżniania parametrów w sklepie. Z drugiej strony funkcjonalność tabel rozmiarów w sklepie internetowym umożliwi wybór i precyzyjne dopasowanie odzieży. Tabele rozmiarów wspomagają sprzedaż w internecie ponieważ pozwalają na zbudowanie z dowolnie wybranych rozmiarów tabelki oraz wgranie instrukcji mierzenia. Następnie operator przyporządkowuje tabele rozmiarów do poszczególnych towarów. System inteligentnie odfiltruje te rozmiary, które nie występują w danym towarze. Te dwie funkcje, które pozwalają lepiej opisywać towary idealnie wpisują się w politykę Spółki, której celem jest zwiększenie przychodów, poprzez zwiększenie przychodów obsługiwanych sklepów.


Wszystkie nowości spójną klamrą zamyka nowy cennik, który został ogłoszony 31 sierpnia a zacznie obowiązywać od 1 października 2012 roku. Zmiany opłat abonamentowych spowodują wzrost przychodów Spółki oraz szybszą migrację sklepów profesjonalnych na wyższe plany abonamentowe z wirtualnymi serwerami. Podwyżka abonamentu CLOUD do 99 złotych netto także odbije się znacząco na przychodach Spółki w czwartym kwartale 2012 roku. Według szacunków Zarządu, tylko sama podwyżka abonamentu CLOUD o 20 złotych miesięcznie spowoduje wzrost przychodów o ponad 50 000 złotych kwartalnie. W sumie ta i pozostałe zmiany w cenniku według Zarządu wpłyną na wzrost przychodów Spółki o dodatkowe (ponad inne źródła wzrostu przychodów) 6% do 8% kwartalnie. Jednak bardzo istotne jest, że te zmiany nie niosą za sobą wzrostu kosztów, czyli w całości przełożą się na zyski Spółki. Dokładniejsze dane finansowe, wraz z szczegółowym omówieniem zostaną zaprezentowane w kolejnych raportach kwartalnych.


Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w sierpniu 2012 zachęcamy do sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.iai-shop.com/pr-press-release.phtml?month=201208


Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od początku 2010 roku przynoszą pozytywny efekt w postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką.


II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


W sierpniu 2012 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

1. 8 sierpnia 2012 - raport miesięczny za lipiec 2012 r.

2. 14 sierpnia 2012 - raport kwartalny za drugi kwartał 2012 r.


W sierpniu 2012 roku Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI żadnego raportu.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia, przeprowadzenie ekspansji zagranicznej oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego.


Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy realizacji poszczególnych projektów.


Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej.


IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrześniu i październiku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.


W miesiącu czerwcu i lipcu będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:

1. 8 października 2012 - raport miesięczny za wrzesień 2012 r.


Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych IAI S.A. w dziale relacji inwestorskich

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Fornalski - Prezes Zarządu
Sebastian Muliński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R. | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »