Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za sierpień 2021 roku - raport 20/2021

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za sierpień 2021.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W sierpniu 2021 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.


Na koniec sierpnia 2021 r. liczba uwolnionych nieruchomości przeznaczonych do zbycia na wolnym rynku wynosiła 2, a ich łączna szacowana wartość rynkowa wynosiła ok. 600.384,00 zł (słownie: sześćset tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote). W sierpniu 2021 roku Emitent sprzedał 3 nieruchomości za łączną cenę 778.000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Reklama


W dniu 13 sierpnia 2021 r. Emitent opublikował raport za II kwartał 2021 r.

W drugim kwartale 2021 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. wystąpiły istotne zdarzenia, mające wpływ na osiągnięte wyniki - wpływ utrzymującej się pandemii koronawirusa COVID-19 w Polsce.

Emitent w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. zanotował istotnie wyższe, aż o 36,6%, przychody ze sprzedaży, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale 2021 r. w wysokości 1 266,95 tys. zł złożyły się przede wszystkim zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 1 004,28 tys. zł (o 51,9% wyższe niż w analogicznym kwartale 2020 r.) wynikające przede wszystkim z tytułu zawarcia 5 (w stosunku do 1 w drugim kwartale 2020 r.) nowych umów renty odpłatnej i o dożywocie o wartość 1 499,7 tys. zł.

Zanotowane w drugim kw. 2021 r. zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 127 tys. zł wynikały z uwolnienia się 5 nieruchomości w analizowanym okresie i wygaśnięcia umów renty i o dożywocie (rozwiązania zobowiązań), a w analogicznym okresie roku poprzedniego kształtowały się one na poziomie 165 tys. zł. Straty z wyceny zobowiązań z tytułu rent dożywotnich w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 259 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły 134 tys. zł.

W II kwartale 2021 r. Emitent sprzedał 7 uwolnionych nieruchomości za łączną kwotę 1 715,6 tys. zł i zanotował zyski ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 136 tys. zł, a straty ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (sprzedaż po cenie poniżej wyceny wynikającej z operatu szacunkowego) wyniosły 69 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Emitent nie zanotował transakcji sprzedaży nieruchomości, na których odnotowana została strata, natomiast transakcje sprzedaży nieruchomości z pozytywnym wynikiem wygenerowały zyski z tego tytułu w wysokości 102 tys. zł.

Na koniec czerwca 2021 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i o dożywocie, w wyniku których Emitent zwiększa posiadany portfel nieruchomości, wyniosła 409 w relacji do 371 umów na koniec drugiego kw. 2020 roku. Od początku działalności 30 czerwca 2021 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 100,40 mln zł w stosunku do 89,36 mln zł na koniec II kw. 2020 roku. Od początku działalności do końca II kw. 2021 roku wygasło 170 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 38,41 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem na dzień zawarcia umowy). Koszty odsetkowe z tytułu płatności rent dla Seniorów w II kw. 2021 r. wyniosły 229 tys. zł i były wyższe o 21 tys. zł w relacji do poziomu zanotowanego w drugim kw. 2020 r.

Wynik operacyjny Emitenta uległ nieznacznej poprawie w drugim kwartale 2021 r. z poziomu -250 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego do poziomu -242 tys. zł. W drugim kw. 2021 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i o dożywocie) wzrosła do poziomu 1 048 tys. zł z poziomu 833 tys. zł w II kw. 2020 r.

Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w drugim kw. 2021 r. było dodatnie i wyniosło 96 tys. zł w relacji do ujemnego salda na poziomie 3 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Emitent zanotował w II kw. 2021 roku poziom kosztów finansowych (3 tys. zł) o 137 tys. zł niższe w porównaniu do poziomu tych kosztów w II kw. 2020 r. – co wynikało ze spłaty zobowiązań wekslowych wobec głównego akcjonariusza. W wyniku zdarzeń opisanych powyżej Emitent wykazał w II kw. 2021 r. stratę netto na poziomie 245 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego strata netto kształtowała się na poziomie 390 tys. zł.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za II kwartał 2021 r..


W dniu 23 sierpnia 2021 r. na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (rozporządzenie MAR) Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ("Spółka") poinformował, iż w dniu 21 sierpnia 2021 r. otrzymał od Roberta Majkowskiego - Prezesa Zarządu jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, zawiadomienie o nabyciu w okresie od dnia 16 sierpnia 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r. akcji Spółki. Treść zawiadomienia stanowiła załącznik do niniejszego raportu.


W dniu 25 sierpnia 2021 r. na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (rozporządzenie MAR) Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ("Spółka") poinformował, iż w dniu 25 sierpnia 2021 r. otrzymał od Roberta Majkowskiego - Prezesa Zarządu jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, zawiadomienie o nabyciu w dniu 23 sierpnia 2021 r. akcji Spółki. Treść zawiadomienia stanowiła załącznik do niniejszego raportu.


2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. – Raport miesięczny za lipiec 2021 roku

• Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. – Fundusz Hipoteczny DOM S.A. - Raport za II kwartał 2021 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

• Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze4. Kalendarz inwestora dotyczący września 2021 r.

• Do 14 października 2021 r. - publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2021 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »