Reklama

SYMBIO (SYM): Raport miesięczny za styczeń 2010 roku. - raport 5

Spółka SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2010 roku.

Reklama


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.


W miesiącu styczniu 2010 roku nastąpiły istotne zmiany we władzach Spółki SYMBIO Polska S.A.


Z dniem 1 stycznia 2010, zgodnie z uchwalą Rady Nadzorczej z dnia 17 września 2009 roku, funkcję Prezesa Zarządu na 3-letnią kadencję objęła Sylwia Rybicka.


Ponadto podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18.01.2010 roku uchwalono skład Rady Nadzorczej w osobach:

• Wojciech Budny

• Tokya E. Dammond

• Piotr Kalaman

• Andrzej Krasowski

• Harry F. Schuster

Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata.


Dokonano również zmian w Statucie Spółki i przyjęto Regulamin RN, Regulamin WZA oraz przyjęto do wdrożenia Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. Treści dokumentów oraz uchwał podjętych na NWZA są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl


W okresie sprawozdawczym tj. w miesiącu styczniu 2010 roku Spółka, realizując kontrakty zagraniczne jak i sprzedaż krajową, osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 929 tys. zł. z czego:

• 1 610 tys. zł. (83,5%) stanowiły przychody ze sprzedaży certyfikowanych mrożonych produktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej,

• 319 tys. zł. (16,5%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

Przychody osiągnięte przez Spółkę w miesiącu styczniu 2010 roku były o 181% wyższe niż w miesiącu grudniu, 2009 w którym Spółka osiągnęła łącznie przychód w wysokości 687 tys. zł.


Obecnie Spółka SYMBIO Polska S.A. pracuje nad sukcesywnym powiększaniem bazy punktów sprzedaży produktów detalicznych na terenie całej Polski oraz rozwija współpracę ze sklepami detalicznym typu premium, które są zainteresowane tworzeniem "półki ekologicznej". Ponadto Spółka rozpoczęła działania w kierunku pozyskiwania nowych kanałów dystrybucji, co powinno wpłynąć na generowanie wyższej marży w przyszłości.


2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Raporty EBI:

• Raport kwartalny nr 4/2010 z dn.2010-02-10: "Raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku",

• Raport bieżący nr 3/2010 z dn. 2010-01-19: "Zmiany w Radzie Nadzorczej SYMBIO Polska S.A.",

• Raport bieżący nr 2/2010 z dn. 2010-01-19: "Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2010",

• Raport bieżący nr 1/2010 z dn. 2010-01-19: "".Treść uchwał podjętych przez NWZA SYMBIO Polska S.A. w dniu 18 stycznia 2010 roku.


Raporty ESPI:

• Raport nr 3/2010 z dn. 2010-01-31: "Zawiadomienie od osoby zobowiązanej",

• Raport nr 2/2010 z dn. 2010-01-21: "Lista Akcjonariuszy Spółki Symbio Polska S.A. mających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 18.01.2010r".


Raporty Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl


3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


W dniu 10 lutego 2010 roku zgodnie z harmonogramem opublikowano raport okresowy - raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2009 roku.

Do 14 marca 2010 Spółka planuje opublikować kolejny raport miesięczny.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwia Rybicka - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: styczeń | uchwały | Warszawa | SYMBIO | SYMBIO | giełdy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »