Reklama

BALTICON (BLT): Raport miesięczny za Styczeń 2012 - raport 4

RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2012 R.

Reklama


Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2012 roku.


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - grudzień 2011.


Jednym z kluczowych mierników potwierdzających perspektywy rynku transportu, spedycji, logistyki (TSL) są co nie budzi wątpliwości zdarzenia handlowe w otoczeniu globalnym jak i również regionalnym Emitenta.

Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne ukazujące dynamikę rozwoju portów w Polsce na przykładzie gdańskiego portu północnego. W 2009 r. w DCT Gdańsk S.A. przeładowano 162 000 TEU, w 2010r. przeładowano 451 000 TEU co daje wzrost procentowy w stosunku do roku 2009 o 178 %. Wzrost przeładunku jest widoczny również w 2011r., w którym to przeładowano w porcie 650 000 TEU, co daje wzrost o 44% w stosunku do roku 2010.

Bardzo pozytywnym akcentem jest także uruchomienie nowej linii przeładunkowej ze Szczecina do Petersburga.

Odnosząc się do dynamiki wzrostu portu w Gdyni należy stwierdzić, że jest ona niezaprzeczalnie wysoka, mimo tego, że port w Gdyni nie obsługuje statków transoceanicznych. Jednakże Emitent dysponuje również jednym "depotem" na zapleczu DCT Gdańsk, gdzie nie ma takiego ograniczenia. Rok 2012 będzie rokiem w którym port gdański zostanie połączony z wiodącymi portami azjatyckimi za sprawą porozumienia "G6 Alliance" które skupia 6 spośród największych linii kontenerowych na świecie. Będzie to jeden z kluczowych portów bałtyckich łączący Europę z Dalekim Wschodem. Istotna, z punktu widzenia znaczenia gospodarczego, jest informacja o nowym regularnym kolejowym połączeniu pomiędzy Kutnem a Moskwą, które będzie służyć do transportu kontenerów z różnych portów europejskich za pośrednictwem polskiego terminala do stolicy Federacji Rosyjskiej.

Podsumowując, wyżej wymienione przyszłe zdarzenia gospodarcze są z punktu widzenia Emitenta obiecujące i bardzo pozytywne tak z punktu widzenia możliwości rozwoju Spółki w branży TLS, jak i możliwych do osiągnięcia wyników finansowych w następnych miesiącach.

W celu udostępnienia inwestorom bieżącego dostępu do informacji o działalności Spółki, Emitent podjął się publikacji wybranych danych finansowych za miesiąc poprzedzający okres raportowania.

W związku z tym poniżej opublikowane zostają dane za miesiąc grudzień ubiegłego roku, wraz z danymi porównywalnymi za grudzień roku poprzedzającego; oraz dane narastająco:


MIESIĘCZNIE..........................12/2011.......12/2010.......% zm. m/m

Przychody ze sprzedaży..........5 326 681.....2 721 612......96%

Depot...................................1 997 608.....1 080 993......85%

Transport..............................2 340 726.....1 155 682.....103%

Handel.....................................878 872.......459 524......91%

Pozostałe.................................109 476.........25 413......331%


Zysk ze sprzedaży.....................957 015.......-258 692

Zysk z działalności operacyjnej....879 253.........95 631......819%

Zysk z działalności gospodarczej..614 947........215 431......185%

EBITDA....................................865 066........307 139......182%

Rys. 1. Wybrane dane finansowe BALTICON SA za XII 2011, wraz z danymi porównywalnymi w roku ubiegłym


W grudniu ubiegłego roku Balticon SA odnotował wysokie wyniki. W miesiącu tym Balticon S.A. wygenerował przychody na poziomie przekraczającym 5,3 mln zł oraz EBITDA o wartości 865 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 96 %, przy czym były one znaczenie wyższe niż przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2011 roku. Największą dynamiką przychodową w grudniu 2011 roku odznaczał się transport. W porównaniu do wyniku do analogicznego okresu roku poprzedzającego przychody transportu wzrosły o 103 %.

Głównym determinantem odpowiedzialnym za tak duży wzrost przychodów Spółki jest wzrost popytu na rynku kontenerów oraz na usługi komplementarne. Spółka w analizowanym okresie osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 957 tys. zł oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie 879 tys. zł, co oznacza wzrost o 175 % wobec miesiąca poprzedniego w zakresie zysku ze sprzedaży oraz wzrost o 230 % w zakresie działalności operacyjnej. Wskaźnik rentowności operacyjnej za grudzień 2011 wyniósł 16,5%, na wysokim poziomie była również rentowność sprzedaży, która wyniosła 17,9%.Narastąjąco.........................01-12/2011.......01-12/2010....% zm. n/n

Przychody ze sprzedaży.........46 839 019.......29 291 713.....+60%

Depot..................................15 361 719.......10 695 676.....+43%

Transport.............................22 592 209.......13 166 981.....+72%

Handel..................................7 769 579........5 106 602.....+52%

Pozostałe..............................1 115 513...........322 454.....+246%


Zysk ze sprzedaży...................3 130 731.........- 588 417......-

Zysk z działalność operacyjnej...2 188 583...........290 938.....+649%

Zysk z działalności gospodarczej.1 519 124...........148 981.....+935%

EBITDA...................................3 136 473.........1 255 573.....+149%

Rys. 2 . Wybrane dane finansowe BALTICON SA okres l-XI 2011 narastająco, wraz z danymi porównywalnym


W okresie styczeń - grudzień 2011 r. Spółka wypracowała przychody na poziomie przekraczającym 46,8 mln zł, wobec 29,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wzrost przychodów o 60% jest wynikiem rozwoju Spółki Balticon S.A. oraz polepszającej się sytuacji na rynku kontenerów.

Zysk ze sprzedaży po dwunastu miesiącach 2011 r. wyniósł ponad 3,1 mln zł., natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł blisko 2,2 mln zł.


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała następujące raporty bieżące EBI:


Lp. Data opublikowania Numer raportu Przedmiot raportu

1. 03.01.2012 1/2012 Rozwiązanie umowy z Carda Consultancy sp. z o. o.


2. 14.01.2012 2/2012 Raport miesięczny za Grudzień 2011


3. 31.01.2012 3/2012 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 rokuW okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie publikowała żadnego raportu okresowego w systemie EBI.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie opublikowała żadnego raportu ESPI.3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.


W okresie objętym raportem miała miejsce dalsza realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. W celu dalszego poszerzania standardów komunikacji z inwestorami oraz podnoszenia transparentności Spółki, Zarząd podjął decyzję o przestawianiu szacunkowych i zagregowanych danych o procesie realizacji celów emisji.


Poniżej przedstawione jest zestawienie, obejmujące postęp realizacji tychże celów w okresie do końca miesiąca, którego dotyczy raport.


Inwestycja.....Docelowo.....Realizacja.....Realizacja.....Zakończenie

......................[PLN]...........[PLN]..........%...............[mmm yy]

Zakup dwóch układarek (reach-stacker) Kalmar

.....................210 285........210 285........100..............sty 12


4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


W najbliższym okresie nie będą miały miejsca jakiekolwiek istotne wydarzenia z punktu widzenia interesu inwestorów, poza faktem iż Spółka będzie publikować w terminie do 14 dnia każdego miesiąca raporty miesięczne. Kolejny raport okresowy zostanie opublikowany 15 maja 2012 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Magdziarz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: styczeń | CERABUD | R. | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »