Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za styczeń 2014 - raport 9

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za styczeń 2014 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


Według opinii Zarządu, w styczniu 2014 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenie liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami spółki.

Reklama


Zarząd Spółki w styczniu 2014 r. kontynuował działania wynikające z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu, których celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Spółki przy zachowaniu dynamiki wzrostu portfela umów.

W opinii Zarządu Spółki nadchodzące zmiany w otoczeniu prawnym oraz postępujące zmiany demograficzne będą czynnikiem stymulującym przyspieszenie wzrostu rynku, na którym działa Fundusz Hipoteczny DOM. Celem spółki jest elastyczne dostosowywanie swojej struktury organizacyjnej i działań reklamowych do potencjału i dynamiki rozwoju rynku.


Zarząd spółki w dniu 22 stycznia 2014 r. otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 600.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

W związku z powyższych, po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wynosi 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). W/w Sad dokonał także zmiany Statutu w zakresie wysokości i struktury kapitału zakładowego.

Celem oferty Akcji serii C było w szczególności pozyskanie finansowania na restrukturyzację zadłużenia spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz dalsze prowadzenie działalności Spółki w dotychczasowym zakresie. Spółka pozyskała z emisji (po uwzględnieniu kosztów emisji) kwotę 5.976.000 zł.2. Realizacja celów emisji

W styczniu 2014 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 1,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 47,00 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.01.2014 r. do 31.01.2014 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 14-01-2014 r. - Raport miesięczny za grudzień 2013

• Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 20-01-2014 r. - Uzupełnienie raportu miesięcznego za grudzień 2013

• Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 23-01-2014 r. - Podsumowanie subskrypcji akcji serii C

• Raport bieżący nr 4/2014 z dnia 23-01-2014 r. - Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C

• Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 23-01-2014 r. - Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki

• Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 28-01-2014 r. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. publikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28-01-2014 r. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 29-01-2014 r. - Ujawnienie stanu posiadania

• Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 30-01-2014 r. - Korekta raportu nr 02/20144. Kalendarz inwestora dotyczący lutego 2014 r.


14.02.2014 r. - publikacja raportu za IV kwartał 2014 r.

Do 14.03.2014 r. - publikacja raportu miesięcznego za luty 2014 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | styczeń

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »