Reklama

ESKIMOS (ESK): RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2010 r. - raport 9

Zarząd Eskimos S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 roku.


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych.

Reklama

W ocenie Emitenta w miesiącu objętym raportem wystąpiło kilka czynników zewnętrznych w otoczeniu rynkowym - wpisanych w specyfikę w branży, w której spółka prowadzi działalność - które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki osiągane w kolejnych okresach sprawozdawczych i całym 2010 roku.

Ryzyko związane z działaniami sił natury wpisane jest w działalność spółki zajmującej się produkcją mrożonych owoców i warzyw. Zmiany klimatyczne - dłuższa mroźna zima 2009/2010 oraz tegoroczne zwiększone opady deszczu w połowie roku, a także prognozy o nadejściu wczesnej zimy, mogą skutkować większym niż wcześniej szacowany ograniczeniem surowca dostępnego do produkcji i w efekcie produkcja prowadzona w Polsce w danym roku może być (mimo wzrostu cen) mniej rentowna w 2010 r. w relacji do roku poprzedniego.


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem.

a) W okresie objętym niniejszym raportem spółka Eskimos S.A. opublikowała następujące raporty EBI:

- 2010-09-15 raport bieżący nr 8/2010 - Raport miesięczny za sierpień 2010 r.

- 2010-09-13 raport bieżący nr 7/2010 - Podpisanie listu intencyjnego

b) W okresie objętym niniejszym raportem spółka Eskimos S.A. nie publikowała raportów ESPI.


3. Informacje na temat realizacji celów emisji:

Strategicznym celem, do którego dąży Eskimos S.A., jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania surowca - owoców i warzyw, wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, z uwagi na ograniczoną różnorodność oraz dostępność surowca na obszarze woj. podlaskiego, gdzie zlokalizowany jest obecny zakład produkcyjny Spółki.

Środki pozyskane z emisji akcji serii C Spółka planuje przeznaczyć na działania rozwojowe i prowzrostowe. Działania prowadzone będą w dwóch kierunkach a mianowicie dalszej penetracji obecnie wykorzystywanych surowców oraz przeprowadzenie analizy rozwoju nowego asortymentu.

Celem strategicznym Eskimos S.A. jest w najbliższej perspektywie przejęcie konkurencyjnego zakładu zajmującego się przetwórstwem owocowo-warzywnym, posiadającego dostęp do bazy surowcowej z obszaru Polski centralnej lub wschodniej, jak również posiadajacego wolne moce produkcyjne. Cel ten Spółka realizuje prowadząc rozmowy wstępne z potencjalnymi celami akwizycyjnymi. W dniu 9 września br. Eskimos S.A. podpisał list intencyjny dotyczący możliwości zakupu znacznego pakietu akcji jednego z polskich producentów mrożonych owoców i warzyw. List intencyjny został podpisany z jednym z akcjonariuszy producenta i był formą wstępnej deklaracji chęci zawarcia transakcji. Ponieważ list ten nie tworzy wzajemnych zobowiązań w przedmiocie nabycia pakietu akcji oraz nie stanowi bariery poszukiwania kolejnych celów akwizycyjnych Emitent będzie kontynuował w kolejnych okresach rozmowy negocjacyjne także z innymi podmiotami, w celu realizacji planów biznesowych.


4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów

W najbliższych miesiącach Spółka będzie publikować raporty okresowe zgodnie z opublikowanym w EBI harmonogramem publikacji tych raportów, tj. w dniu 12 listopada br. zostanie opublikowany raport kwartalny za III kwartał br. a do 14 listopada br. spółka zostanie opublikowany raport miesięczny za październik 2010 r.

Szczególnie ważne z punktu widzenia inwestorów będzie prawdopodobne zakończenie w kolejnym miesiącu procedury rejestracji akcji serii C w sądzie rejonowym właściwym dla Spółki. Emitent szacuje, że prawdopodobnie w październiku powinno zostać podjęte przez sąd postanowienie o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu toczy się przed Sądem Rejonowym właściwym dla spółki, postępowanie w sprawie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. W następstwie rejestracji podwyższenia Spółka zwróci się do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o wycofanie z obrotu na NewConnect PDA serii C i rozpoczęcie notowań Akcji serii C wraz z rozpoczęciem notowań akcji serii B.

W miesiącu październiku 2010 Emitent nie planuje zwoływania Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Stanisław Sulima - Prezes

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »