Reklama

SERENITY (SRT): RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2010 R. - raport 61

Zarząd Spółki Serenity S.A. z siedzibą w Gdańsku działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2010 roku.


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - sierpień 2010 (Komentarz Zarządu)

Reklama


W okresie objętym raportem nie wystąpiły szczególne, nowe zdarzenia i nowe tendencje w otoczeniu rynkowym, które w ocenie Spółki mogłyby mieć istotny wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Emitenta w kolejnych okresach.


2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


a) W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe w systemie EBI:


2010-09-29 bieżący 59/2010 - Umowa objęcia akcji

2010-09-29 bieżący 58/2010 - Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału

2010-09-27 bieżący 57/2010 - Oświadczenie Zarządu spółki Serenity S.A.

2010-09-20 bieżący 56/2010 - Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii I 

2010-09-14 bieżący 55/2010 - RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2010 R.

2010-09-14 bieżący 54/2010 - Zawarcie znaczącej umowy .


b) W okresie objętym niniejszym raportem spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI.3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.


We wrześniu bieżącego roku placówka Serenity w Gdańsku w ramach umowy zawartej w jeszcze sierpniu z Ergo Hestia zakończyła wdrażanie procedur obsługi pacjentów kierowanych przez Ergo Hestia. Umowa z Ergo Hestia zawarta została w zakresie obsługi powypadkowej pacjentów posiadających ubezpieczenie OC w ramach oferty tego ubezpieczyciela. Na mocy umowy Serenity SA uzyskała możliwość obsługi rehabilitacyjnej poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych rozliczając koszty tych świadczeń bezpośrednio z ubezpieczycielem. W ten sposób Spółka stała się placówką rehabilitacyjną pierwszego wyboru dla pacjentów objętych ubezpieczeniem OC w Ergo Hestia.


Ponadto we wrześniu Spółka przeprowadziła i zamknęła subskrybcję prywatną akcji serii I. Rozpoczęcie subskrypcji akcji nowej emisji zapoczątkowane zostało poza podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału także następującymi wydarzeniami:


a) Zarząd Serenity SA otrzymał w dniu 20 września potwierdzenie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej o podjęciu przez Radę Nadzorczą w dniu 13.09.2010 r. uchwały wyrażającej zgodę na wyemitowanie przez Zarząd w ramach kapitału docelowego akcji serii I i zaoferowania ich w trybie subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom z wyłączeniem prawa poboru. Podjęcie uchwały aprobującej przez Radę Nadzorczą Emitenta jest kolejnym krokiem w rozwoju Serenity SA. Emitent konsekwentnie realizuje założenia rozwojowe.


b) Następnie w dniu 29.09.2010 r. Zarząd podjął uchwałę w formie aktu notarialnego pod numerem Rep. A 5395/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej. Na mocy uchwały na podstawie udzielonego wcześniej umocowania Zarząd podwyższył kapitał zakładowy spółki o kwotę 200.000 zł tj. do kwoty 4.019.137,60 poprzez emisję 20.000.000 sztuk akcji serii I.


c) W tym samym dniu, tj. 29.09.2010 r. Spółka zawarła z inwestorem umowę objęcia akcji serii I wyemitowanych na podstawie uchwały nr 05/05/2010 NWZA Spółki z dnia 21 maja 2010 r. oraz Uchwały Zarządu Serenity SA z dnia 29.09.2010 r. Umowa objęcia akcji dotyczyła objęcia przez tego inwestora 20.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I. Akcje w wymienionej ilości zostały objęte po cenie 0,45 zł za 1 akcję tj. za łączną kwotę 9.000.000 mln zł. Akcje serii I stanowią obecnie 4,98% całości kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Serenity SA.4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


W kolejnym miesiącu Spółka będzie publikować raporty okresowe zgodnie z opublikowanym w EBI harmonogramem publikacji tych raportów, tj. w dniu 12 listopada br. zostanie opublikowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r. a do dnia 14 listopada br. zostanie opublikowany raport miesięczny za październik 2010 r.


Spółka nie przewiduje w miesiącu październiku br. zwoływnia walnego zgromadzenia.


Spółka ma w planach kolejne dokapitalizowania, których daty nie są jeszcze precyzyjnie określone. Ponieważ w dniu 21.05.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S. A. podjęło Uchwałę nr 05/05/2010 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w ilości do 50.000.000 spółka ma zgodę WZ na emisję dodatkowych zaoferowanie kolejnych 30.000.000 sztuk akcji, po uprzedniej zgodzie Rady Nadzorczej.Podstawa prawna:


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z późn. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Bylina - Dyrektor Zarządzający

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »