Reklama

MEDIACAP (MCP): Raport miesięczny za wrzesień 2015

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2015.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.


Zgodnie z opublikowanym w czerwcu 2015 raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO") wartość polskiego rynku reklamowego w 2015 wrośnie do 6,703 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4% i utrzymanie tej samej dynamiki co w 2014. Według prognozy ZO wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 2,6% (+ 3,0% w 2014) natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 10,7% (+12,2% w 2014). Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,2% (+0,6% w 2014) a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 3,2% (+4,6% w 2014). Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady na promocję w dziennikach zmaleją o 19,6% (-25% w 2013 i -19,3% w 2014), a w przypadku magazynów o 15% (-20% w 2013 i -15,4% w 2014). Utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy reklamy outdoorowej i wyniesie -0,7% (-0,9% w 2014). Dla porównania, w tym czasie globalny rynek reklamowy zwiększy się o 4,7%. Nowa prognoza ZO dla polskiego rynku jest bardziej konserwatywna niż pierwotnie szacowane 3,1% wzrostu w 2015, co jest pochodną analizy wyników rynkowych na przełomie roku 2014/5.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Spółka dokonała następujących publikacji w systemie EBI we wrześniu 2015:


07.09.2015 – RB 36/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 6 października 2015 r. na godz. 10:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.


10.09.2015 – RB 37/2015 - Raport miesięczny za sierpień 2015

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2015.


Spółka dokonała następujących publikacji w systemie ESPI we wrześniu 2015.


07.09.2015 – 13/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("SPÓŁKA") informuje o zwołaniu na dzień 6 października 2015 r. na godz. 10:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Francuskiej 37 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.


28.09.2015 – 14/2015 - Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez mWealth Management S.A. do poziomu 10,46%

Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 28 września 2015 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) zawiadomienie od akcjonariusza mWealth Management S.A. z siedzibą Warszawie, które dotyczy zwiększenia udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Klientów mWealth Management S.A.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 23.09.2015 r., która rozliczona została w dniu 25.09.2015 r.

Przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji Spółki, na rachunkach Klientów mWealth Management S.A. zapisanych było 1.486.951 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.486.951 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co dawało 9,22% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W wyniku rozliczenia, w dniu 25.09.2015 r. na rachunkach Klientów mWealth Management S.A. zapisanych było 1.686.951 akcji Spółki, które uprawniają mWealth Management S.A. do wykonywania 1.686.951 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 10,46% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W zawiadomieniu mWealth Management S.A. poinformował, że w perspektywie 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki.

Ponadto mWealth Management S.A. poinformował, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mWealth Management S.A., które posiadałyby akcje Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.


Głównymi celami MEDIACAP SA są:


1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnego podmiotu, który zwiększy EBITDA grupy o co najmniej 3 miliony złotych rocznie. Rozmowy prowadzone są z kilkoma podmiotami, przy czym planowane jest zrealizowanie tylko jednej transakcji przejęcia na przełomie 2015 i 2016 roku z racji ograniczeń operacyjnych.


2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń.


3. Zwiększania udziału w istniejących podmiotach zależnych grupy w celu poprawy stosunku zysku netto do EBITDA. W lutym MEDIACAP SA zrealizowała w ramach tego działania wykupu 21,5% udziałów od udziałowca mniejszościowego w spółce The Digitals Sp. z o.o. zwiększając tym samym udział do 75,5%. W lipcu MEDIACAP SA wykupił 7% udziałów od wspólnika mniejszościowego IQS zwiększając udział do poziomu 60%. Obecnie prowadzone są negocjacje w sprawie dalszych wykupów udziałów w poszczególnych spólkach zależnych Grupy.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


10.11.2015 - Publikacja raportu miesięcznego za październik 2015.

13.11.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2015


Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »