Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za wrzesień 2018 r. - raport 26

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2018 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, we wrześniu 2018 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miało miejsce następujące zdarzenie:

Reklama

• Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do komunikatu dotyczącego publikacji Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1123 z dnia 10 sierpnia 2018 r. zezwalającego na wprowadzenie na rynek chlorku 1-metylonikotynamidu (1-MNA) jako nowej żywności poinformował, że w dniu 19 września 2018 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z Laboratorium Galenowym Olsztyn Spółka z o.o. na opracowanie nowych formulacji suplementów diety, opartych o innowacyjny składnik żywności 1-MNA.

Po opracowaniu nowych formulacji, Spółka zamierza sprzedawać suplementy diety, zawierające innowacyjny składnik żywności 1-MNA, zarówno w Polsce, jak i na rynkach krajów Unii Europejskiej. Wpływy ze sprzedaży suplementów diety będą stanowić nowe źródło przychodów dla Spółki obok dotychczasowej sprzedaży dermokosmetyków opartych na substancji czynnej 1-MNA. Szacuje się, iż europejski rynek wszystkich suplementów diety jest wart ok. 10 mld USD rocznie i co roku zwiększa wartość o co najmniej kilka procent.

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. - to wiodąca w Polsce firma w zakresie usług opracowywania i kontraktowej produkcji suplementów diety, dermokosmetyków, wyrobów medycznych oraz leków RX i OTC.

Informację podano ze względu na fakt, iż wprowadzenie do sprzedaży w Polsce, jak i na rynkach krajów Unii Europejskiej suplementu diety opartego na 1-MNA może mieć istotny wpływ na przychody Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.

• Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do komunikatu dotyczącego publikacji Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1123 z dnia 10 sierpnia 2018 r. zezwalającego na wprowadzenie na rynek chlorku 1-metylonikotynamidu (1-MNA) jako nowej żywności, przedstawia strategię wprowadzenia do sprzedaży w Polsce i Europie suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA.

Emitent jest pierwszą polską spółką, która przeprowadziła proces rejestracji innowacyjnej cząsteczki jako nowej żywności na terenie całej Unii Europejskiej. Należy wskazać, iż 1-MNA to unikalna w skali świata, chroniona prawem patentowym cząsteczka posiadająca zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka wystąpienia schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej naturalnej prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, iż wraz z wiekiem obniża się fizjologiczna zdolność przekształcania witaminy PP w 1-MNA. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Emitent planuje budowę w Polsce silnej marki o nazwie MENAVITIN dla suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA. Zakłada się zbudowanie marki MENAVITIN jako marki parasolowej i wprowadzanie produktów combo tj. połączenia cząsteczki 1-MNA z wiodącą molekułą na rynku w danym wskazaniu. Pozwoli to na segmentację klientów na poszczególne grupy docelowe i selektywne dotarcie z ofertą produktową, co obniży koszty wprowadzania produktów na rynek. Głównym kanałem dystrybucji będą apteki - zarówno stacjonarne, jak i internetowe.

W najbliższym roku planuje się rozwój portfela produktów poprzez wprowadzenie do sprzedaży ośmiu innowacyjnych produktów w ramach marki parasolowej. Szacuje się, że rynek suplementów diety w Polsce zwiększy swoją wartość w 2023 r. do 3,67 mld PLN (z 2,89 mld PLN w 2017 r.). Potencjalna wartość rynku dla planowanych kategorii suplementów MENAVITIN w 2017 roku wynosiła ok. 490 mln PLN.

Emitent planuje także wprowadzać do sprzedaży w Europie suplementy diety oparte o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA pod własną marką MENAVITIN oraz w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego). Sprzedaż produktów odbywać się będzie za pośrednictwem spółek zależnych zakładanych w danej części Europy. Głównym kanałem dystrybucji produktów pod własną marką będzie kanał online tj. własne sklepy internetowe oraz e-apteki. Natomiast sprzedaż produktów opartych o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA w tradycyjnym kanale sprzedaży tj. aptek stacjonarnych odbywać się będzie w ramach white label. Rozwój portfela produktów dokonywany będzie poprzez wprowadzanie nowych produktów w ramach marki parasolowej MENAVITIN.

W latach 2019-2023 planuje się uruchomienie przynajmniej trzech kolejnych spółek zależnych odpowiedzialnych za sprzedaż w danym kraju lub części Europy (Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia) ze względu na specyfikę poszczególnych rynków zbytu (różne preferencje konsumentów). Oczekuje się, ze dystrybucja prowadzona w tym modelu będzie bardziej efektywna niż bezpośrednio prowadzona prze Emitenta. W lipcu 2018 r. została zawiązania spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż innowacyjnych suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Szacuje się, że w roku 2020 rynek suplementów diety w Europie będzie wart ok. 7,9 mld EUR. Potencjalna wartość rynku dla planowanych przez Emitenta kategorii suplementów diety w Europie w roku 2020 to ok. 1,35 mld EUR.

Ponadto, Emitent przeprowadził analizę możliwości wprowadzenia na rynki Chin, Japonii, Indii oraz Australii suplementów diety zawierających 1-MNA. W efekcie przeprowadzonej analizy oraz ze względu na przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej w sprawie autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności na terenie Unii Europejskiej, Emitent zamierza rozpocząć proces przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i autoryzacji 1-MNA jako nowej żywności na wymienionych powyżej rynkach (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2018 opublikowanym w systemie ESPI w dniu 13 czerwca 2018 r.). Po przeprowadzeniu rozpoczęciu sprzedaży w Europie i autoryzacji 1-MNA w Chinach, Japonii, Indiach oraz Australii Emitent zamierza wprowadzić do sprzedaży na wskazanych powyżej rynkach suplementów diety zawierających 1-MNA.

Szacuje się, że koszty realizacji strategii wprowadzenia suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA do sprzedaży w Polsce i Europie wyniosą kilkanaście milionów złotych. Emitent zamierza sfinansować powyższe wydatki ze środków z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Informację podano ze względu na fakt, iż realizacja powyższej strategii wprowadzenia do sprzedaży w Polsce, jak i na rynkach krajów Unii Europejskiej suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA może mieć istotny wpływ na przychody Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.


W obszarze prac nad innowacyjnym lekiem 1-MNA w raportowanym okresie miało miejsce następujące zdarzenie:

• W dniu 4 wrześniu 2018 r. Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do komunikatu dotyczącego informacji o postępie projektu leku 1-MNA, opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 12 marca 2018 r., poinformował, że Emitent przeprowadził proces prezentacji i rozmów z przemysłem farmaceutycznym dot. dalszej komercjalizacji projektu leku 1-MNA w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby oraz w tętniczym nadciśnieniu płucnym.

Spółka poinformowała, że po rozmowach z przemysłem farmaceutycznym oraz w oparciu o uzyskane pozytywne wyniki badań klinicznych II fazy w zakresie działania przeciwzapalnego i wysokiego profilu bezpieczeństwa leku 1-MNA podjęła decyzję o rozszerzeniu i kontynuowaniu badań w dwóch wskazaniach tj. niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH). Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby jest jednostką chorobową, dla której nie zarejestrowano jeszcze leku a szacowana światowa wartość rynku do 2025 r. wynosi ok. 35-40 mld USD. Natomiast tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką, dla której poszukuje się efektywnych terapii, a światowa wartość rynku wynosi ok. 5 mld. USD. W związku z powyższym spodziewane stopy zwrotu z inwestycji w dalsze badania ww. wskazaniach będą najwyższe. Jednocześnie Spółka informuje, że posiada ochronę patentową do 2025/2026 r. na zastosowanie 1-MNA w dwóch powyższych wskazaniach na kluczowych rynkach światowych. Dodatkowo, Spółka może ubiegać się o ochronę wyników badań klinicznych w jednostce chorobowej PAH, która wynosi od 6 do 10 lat w zależności od rynku.

Spółka poinformowała, że w celu określenia efektywnej dawki leku pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB w NASH i PAH, konieczne jest przeprowadzenie badań na modelach zwierzęcych. W związku z tym Spółka planuje przeprowadzenie ww. badań oraz przygotowanie protokołów badawczych pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Otrzymane wyniki oraz przygotowane protokoły badawcze będą przedmiotem prezentacji i rozmów z przemysłem farmaceutycznym celem dalszej komercjalizacji projektu leku 1-MNA w powyższych wskazaniach. Spółka będzie gotowa do prezentacji wyników badań na modelach zwierzęcych w ciągu 9-12 miesięcy. Koszt badań szacuje się na ok. 1 mln PLN.

Jednocześnie Spółka poinformowała, że w zakresie zmniejszania ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych uzyskała pozytywne wyniki II fazy badań klinicznych umożliwiające dalszy rozwój projektu. Niektóre koncerny wskazały, iż mogą być zainteresowane projektem po przeprowadzeniu przez Spółkę dodatkowych badań klinicznych w fazie IIB na pacjentach o podwyższonym poziomie markera zapalenia hs-CRP. Oczekuje się, iż efekty działania leku 1-MNA w przypadku pacjentów o podwyższonym poziomem markera zapalania hs-CRP powinny być wyższe, niż w generycznych terapiach dostępnych obecnie na rynku. Niemniej Spółce, pomimo pozytywnych wyników z badań nie udało się dotychczas, na tym etapie rozwoju projektu, znaleźć podmiotu zainteresowanego kilkuset milionową (USD) inwestycją w badania kliniczne III fazy. Jednakże Spółka nie wyklucza w przyszłości finansowania dodatkowych badań klinicznych IIB, w szczególności ze środków pozyskanych z komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu NASH i/lub PAH.

Powyższa sytuacja nie zmienia planów Spółki odnośnie komercjalizacji suplementów diety opartych o 1-MNA.

1-MNA

1-MNA jest nie badanym wcześniej metabolitem niacyny, który wykazuje działanie przeciwzapalne i zapewnia dodatkowe korzyści terapeutyczne w zastosowaniach miejscowych na skórę. Wspomniane korzyści terapeutyczne wykorzystywane są we wprowadzonych na rynek przez Pharmenę preparatach dermatologicznych, posiadających ochronę patentową. Pharmena bada również możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako doustnego leku systemowego. W dotychczasowych badaniach klinicznych 1-MNA wykazał wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania, a potencjalne wskazania terapeutyczne dla doustnych terapii systemowych 1-MNA obejmują m.in.: zmniejszanie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak prewencja zawału serca, udaru mózgu oraz choroby o podłożu zapalnym takie jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH); tętnicze nadciśnienie płucne (PAH).

Informację podano ze względu na fakt, iż Emitent przeprowadził proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu dotychczasowych wyników badań nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA oraz planuje kontynuować dalszy proces komercjalizacji leku 1-MNA. Potencjalne przychody z komercjalizacji leku 1-MNA mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Emitenta w najbliższych latach.


Zarząd PHARMENA S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PHARMENA S.A., które odbyło się w dniu 26 września 2018 r. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęto m.in.:

1. Uchwałę nr 1/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki

2. Uchwałę nr 2/2018 w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, praw poboru akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie dematerializacji akcji Spółki

3. Uchwałę nr 3/2018 w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

4. Uchwałę 4/2018 w sprawie zmiany Statutu Spółki.


Zarząd PHARMENA S.A. poinformował, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHARMENA S.A., które odbyło się w dniu 26 września 2018 r. podjęto m.in. uchwałę nr 4/2018 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwalono następujące zmiany Statutu:

Po § 5 Statutu Spółki dodano nowy § 5a o następującym brzmieniu:

㤠5a

Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”

W § 6 Statutu Spółki w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymało nowe następujące brzmienie:

„2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisje nowych akcji, poprzez określenie minimalnej lub maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe.”

(Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 2 Statutu Spółki)

„2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisje nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.”

W § 9 Statutu Spółki ust. 3 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.”

(Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 3 Statutu Spółki):

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.”

W § 9 Statutu Spółki ust. 4 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

(Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 4 Statutu Spółki):

„4. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w ust. 2.”

W § 9 Statutu Spółki dodano nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

W § 10 Statutu Spółki ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób prawem przewidziany. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki):

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób prawem przewidziany.”

W § 10 Statutu Spółki ust. 2 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.”

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki):

„2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.”

W § 10 Statutu Spółki ust. 3 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 9 ust. 4 Rada Nadzorcza. W sytuacji wskazanej w § 9 ust. 5 porządek obrad jest ustalany przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy.”

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3 Statutu Spółki):

„3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 9 ust. 4 Rada Nadzorcza.”

W § 10 Statutu Spółki ust. 4 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 4 Statutu Spółki):

„4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

W § 10 Statutu Spółki ust. 7 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 7 Statutu Spółki):

„7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.”

W § 10 Statutu Spółki ust. 8 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„8. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.”

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 8 Statutu Spółki):

„8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.”

W § 14 Statutu Spółki w ust. 2 pkt 13) otrzymał nowe następujące brzmienie:

„13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,”

(Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki):

„13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej.”

W § 14 Statutu Spółki w ust. 2 dodano nowy pkt 14) o następującym brzmieniu:

„14) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.”

Powyższa uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W załączeniu tekst jednolitego Statutu uwzględniający uchwalone zmiany.

Ponadto należy wskazać, iż na podstawie § 6 uchwały nr 1/2018 podjętej w dniu 26 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki, postanowiono zmienić § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że wskazany paragraf otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 879.505,30 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych trzydzieści groszy) i nie więcej niż 1.143.356,80 zł (słownie: Jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 8.759.053 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 11.433.568 (słownie: jedenaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 5.730.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,

2) 524.260 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,

3) 781.782 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782,

4) 1.759.010 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010,

5) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 2.638.516 (dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 2.638.516.

Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 5 Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.”

Powyższa uchwała nr 1/2018 weszła w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”


Ponadto, we wrześniu 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.


2. Realizacja celów emisji

W związku z zakończeniem II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA i rozliczeniem wydatków z tego tytułu, zarówno Pharmena S.A., jak i spółka zależna Cortria Corporation nie wydatkowały we wrześniu 2018 r. środków pieniężnych na cele emisyjne.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 14-09-2018 r. – Raport miesięczny za sierpień 2018 r.

• Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 14-09-2018 r. – Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 26.09.2018 r.

• Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 14-09-2018 r. – Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 26.09.2018 r. - korekta

• Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 14-09-2018 r. – Uchwalone zmiany Statutu podczas NWZ w dniu 26 września 2018 r.


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 04-09-2018 r. - Informacja o postępie projektu leku 1-MNA

• Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 19-09-2018 r. – Podpisanie umowy na opracowanie nowych formulacji suplementów diety, opartych o innowacyjny składnik żywności 1-MNA

• Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 26-09-2018 r. – Strategia wprowadzenia do sprzedaży suplementów diety 1-MNA w Polsce i Europie

• Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 28-09-2018 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 26.09.2018 r.


4. Kalendarz inwestora dotyczący września 2018 r.

• 26.09.2018 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

• Do 14.10.2018 r. - publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2018 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »