Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku - raport 25

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2018 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

We wrześniu 2018 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Na koniec września 2018 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 7, o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 2.032.800,00 zł (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie we wrześniu 2018 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zbyła za kwotę 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) 1 uwolnioną nieruchomość.

Reklama


W dniu 10 września 2018 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000389370, w oparciu o art. 521 KSH po raz drugi zawiadomił o zamiarze połączenia Fundusz Hipoteczny DOM S.A. [Spółka Przejmująca] z Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna SKA z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000354255 [Spółka Przejmowana] na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 czerwca 2018 r., opublikowanym na stronie internetowej www.funduszhipoteczny.com. Jednocześnie Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, że od dnia 27 sierpnia 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. akcjonariusze mogą zapoznać się z następującymi dokumentami opublikowanymi na stronie internetowej www.funduszhipoteczny.com:

1) planem połączenia,

2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządu z działalności Spółki Przejmującej za lata obrotowe 2017, 2016 i 2015,

3) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządu z działalności Spółki Przejmowanej za lata obrotowe 2017, 2016 i 2015,

4) projektem uchwał o połączeniu spółek,

5) tekstem jednolitym Statutu Spółki Przejmującej,

6) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2018 r.,

7) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 r.,

8) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 r.,

9) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia,

10) opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia.

Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane było podjęcie uchwały o Połączeniu, zwołane zostało na 28 września 2018 r na godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

Powyższą informację opublikowano w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 521 KSH.


W dniu 28 września 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A., które podjęło m.in. uchwałę nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).


W dniu 30 września 2018 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, iż na podstawie uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w dniu 28 września 2018 r. wyrażającej zgodę na połączenie spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") ze spółką Fundusz Hipoteczny DOM Spółka akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej, w dniu 28 września 2018 r. został złożony do sądu rejestrowego (KRS) wniosek o połączenie w/w spółek w dniu 10 października 2018 r. Należy wskazać, iż sąd rejestrowy nie jest związany sugerowanym przez Emitenta terminem połączenia.

Niniejszy raport został opublikowany ze względu na fakt, iż połączenie w/w spółek może mieć istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta.


2. Realizacja celów emisji

We wrześniu 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 80,5 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 1,0 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,0 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 51,0 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 14-09-2018 r. – Raport miesięczny za sierpień 2018 rok

• Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 28-09-2018 r. – Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w dniu 28 września 2018 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 10-09-2018 r. – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z inną spółką

• Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 28-09-2018 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 28.09.2018 r.

• Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 30-09-2018 r. – Złożenie wniosku do sądu rejestrowego o połączenie


4. Kalendarz inwestora dotyczący października 2018 r.

• Do 14.11.2018 r. - publikacja raportu miesięcznego za październik 2018 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »