FHDOM (FHD): Raport miesięczny za wrzesień 2019 roku - raport 25

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2019 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

We wrześniu 2019 r. w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

We wrześniu 2019 r. spółka prowadziła działania marketingowe zmierzające do rozpowszechnienia wiedzy o świadczonej przez spółkę ofercie dla seniorów. Ponadto podejmowane były działania mające na celu zwiększenie liczby zawieranych umów o dożywocie bądź renty odpłatnej oraz sprzedaż uwolnionych nieruchomości.

Reklama

We wrześniu 2019 r. Emitent sprzedał dwie nieruchomości za łączną cenę 525.000,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Na koniec września 2019 r. liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła jeden, o szacowanej wartości rynkowej ok. 150.200,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych wg wyceny z dnia zawarcia umowy).

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, iż w dniu 5 września 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2019 roku, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Zarejestrowane zmiany w Statucie Emitenta przedstawiają się w następujący sposób:

Zmieniono § 9. ust. 4 Statutu Spółki:

Było:

4. „W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. W przypadku posiadania przez Michała Dariusza Butschera akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez każdego z powyższych akcjonariuszy wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.”

Jest:

4. „W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez powyższego akcjonariusza wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.”

Powyższe uchwalone zmiany Statutu weszły w życie z dniem podjęcia w/w uchwał, ze skutkiem z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, że w dniu 26 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym powzięto m.in. uchwałę nr 13 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie uchwały nr 13 na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. powołano p. Wojciecha Kosińskiego.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, iż w dniu 5 września 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie p. Wojciecha Kosińskiego jako Członka Rady Nadzorczej oraz o wykreśleniu p. Piotra Mirosława Wieczorka jako Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazał informacje dotyczące osoby powołanej na członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Informacja została podana ze względu na fakt powołania członka Rady Nadzorczej.


2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 05-09-2019 r. – Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki

• Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 05-09-2019 r. – Powołanie członka Rady Nadzorczej

• Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 10-09-2019 r. - Raport miesięczny za sierpień 2019 roku


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.


4. Kalendarz inwestora dotyczący października 2019 r.

• Do 14.11.2019 r. - publikacja raportu miesięcznego za październik 2019 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »