Reklama

ULMA (ULM): Raport o nieprzestrzeganiu wybranych zasad ładu korporacyjnego w ULMA Construccion Polska S.A. - raport 1

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Spółka), działając zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego zamieszczonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku:


II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

Reklama

2a) corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat,

Uzasadnienie: Skład władz Spółki jest na bieżąco aktualizowany za pośrednictwem raportowania bieżącego oraz strony internetowej: www.ulma-c.pl. Informacje odnośnie historycznego składu organów zarządzających i nadzorujących znajdują się w raportach okresowych.

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Uzasadnienie: Zasada nie jest stosowana, ponieważ Spółka nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, zawierającego wszystkie wypowiedzi i pytania. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.

9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Uzasadnienie: Zasada nie została zastosowana w przypadku Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 stycznia 2013 r. Spółka nie rejestruje obrad Walnego Zgromadzenie w formie audio lub wideo, jednak czyni przygotowania aby w przyszłości rejestrować przebieg obrad Walnych Zgromadzeń. Na chwilę obecną przebieg Walnych Zgromadzeń Spółki jest dokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść uchwał podjętych na Walnych Zgromadzeniach jest przekazywana przez Spółkę w formie raportów bieżących, a także zamieszczana na jej stronie internetowej. W ocenie Spółki przyjęte zasady zapewniają wystarczającą przejrzystość Walnych Zgromadzeń i chronią prawa wszystkich akcjonariuszy.

14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.

Uzasadnienie: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jak i zmiana takiego podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej. Spółka na stronie internetowej nie publikuje jedynie informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informacji o braku takiej reguły.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne.

Uzasadnienie: W ramach rady Nadzorczej został powołany jeden członek spełniający kryteria niezależności. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez WZA Spółki.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Uzasadnienie: Zasada ta nie jest stosowana z uwagi na aktualną strukturę akcjonariatu oraz fakt, że do chwili obecnej nie wpłynęło do Spółki ani jedno zgłoszenie zainteresowania taka formą śledzenia obrad WZA. W przyszłości Spółka nie wyklucza organizacji Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych.Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Sterczyński - Członek Zarzadu
Henryka Padzik - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »