MOLIERA2 (MO2): Raport podsumowujący subskrypcję akcji serii I - raport 3

W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.10.2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Akcje serii I wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest w trybie subskrypcji prywatnej.

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii I:


Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28.10.2015 roku, zaś jej zamknięcie nastąpiło w dniu 31.11.2015 roku.


2. Data przydziału akcji:


Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały przydzielone w dniu 31.11.2015 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:


Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 103 000 000 (słownie: sto trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:


Brak redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 101 758 169 (słownie: sto jednej milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


Akcje zwykłe na okaziciela serii I były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (słownie: 20/100) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Na akcje zwykłe na okaziciela serii I zapis złożyły 8 osób prawnych i 15 osób fizycznych, do których skierowana była subskrypcja prywatna.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały przydzielone 15 osobom fizycznym.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


Akcje zwykłe na okaziciela serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję akcji zwykłych na okaziciela serii I.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I wyniosły 31500 zł przy następującym podziale na koszty:


a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – nie dotyczy,

b) wynagrodzenia subemitentów –nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 30 000 zł.,

d) promocji oferty – nie dotyczy,

e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata sądowa od wniosku do KRS): 1500 złotych.


11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z (§ 6 ust. 2) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o zamknięciu subskrypcji akcji serii I w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.Podstawa prawna:


§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Przybylski - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »