Reklama

SAF S.A. (SAF): Raport roczny SAF S.A. za 2019 rok.

Zarząd SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje w załączeniu raport roczny SAF S.A. za 2019 rok.

ReklamaPodstawa prawna:

§11 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Gąszczak - Prezes Zarządu
Robert Zdańkowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama