Reklama

BLKCHNLAB (BTC): Raport Roczny za 2019 rok

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia raport roczny za 2019 rok.

Reklama


Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Smarzewski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama