ARI (ARI): Raport z subskrypcji akcji serii F - raport 16

Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy i zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, przekazuje w załączeniu raport podsumowujący subskrypcję tych akcji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Reklama

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło 29 czerwca 2018 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 28 września 2018 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z tym nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umów objęcia tj. w dniu 27 i 28 września 2018 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 15 884 753 (piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Stopa redukcji nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objętych zostało 15 884 753 (piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za akcję.

6a) Opis sposobów pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

Akcje serii F zostały objęte za wkłady niepieniężne w taki sposób, że:

a) Spółka Venture Inc S.A. objęła 8 480 566 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 848 056,60 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci 520 udziałów w kapitale zakładowym spółki Inkubator Naukowo-Technoogiczny sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS: 0000062232).


Łączna wartość opisanego powyżej przedmiotu wkładu niepieniężnego, ustalona została na kwotę 1 950 530,40 zł, tj. 3 751,02 zł za jeden udział, zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu Emitenta dotyczącym wyceny udziałów przedmiotu wkładów niepieniężnych wnoszonych na podwyższony kapitał zakładowy i opinią biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości i rzetelności tegoż sprawozdania.


b) Spółka INC S.A. objęła 7 404 187 akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 740 418,70 zł, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 454 udziałów w kapitale zakładowym spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS: 0000062232).


Łączna wartość opisanego powyżej przedmiotu wkładu niepieniężnego, ustalona została na kwotę 1 702 963,08 zł, tj. 3 751,02 zł za jeden udział, zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu Emitenta dotyczącym wyceny udziałów przedmiotu wkładów niepieniężnych wnoszonych na podwyższony kapitał zakładowy i opinią biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości i rzetelności tegoż sprawozdania.


7. Liczba osób, które złożyły zapis na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej dwóm osobom prawnym.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia akcji została zawarta z dwoma osobami prawnymi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Umowy o subemisję nie zostały zawarte. Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 0,00 złotych netto, w tym:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0,00 zł;

b) Wynagrodzenie subemitentów – 0,00 zł;

c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł;

d) Promocja oferty – 0,00 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Szymon Gawryszczak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »