Reklama

PFMEDICAL (PFM): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki, w tym zmiana nazwy Spółki na Apollo Capital S.A.. - raport 25

Zarząd Apollo Capital S.A. (dawniej Guardier S.A.) informuje, iż w dniu 18 września 2012 roku powziął informację na temat rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii C oraz zmian statutu spółki przez sąd rejestrowy w dniu 17 września 2012 roku, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 lipca 2012 roku, których treść została opublikowana raportem bieżącym nr 13/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, , VI Wydział Gospodarczy dokonał rejestracji podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 165.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych zero groszy) w zw. z rejestracją 18.350.000 (osiemnastu milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

Reklama

W związku z powyższym aktualny kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych zero groszy) i dzieli się na:


a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;


b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;


c) 18.350.000 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów ) głosów.


Zarejestrowane zostały ponadto następujące zmiany Statutu Emitenta:

a. zarejestrowano zmianę § 1 ust 1 i 2


Było:

"1. Spółka będzie działać pod firmą GUARDIER Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: GUARDIER S.A."


Jest:

"1. Spółka będzie działać pod firmą APOLLO CAPITAL Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: APOLLO CAPITAL S.A."


b. zarejestrowano zmianę § 6 ust 1


Było:


1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

2) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

3) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

4) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

5) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

6) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

7) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozo-stałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

8) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

9) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,

10) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

11) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,

12) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

13) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

14) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

15) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

17) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

18) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

19) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

20) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

21) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,

22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

23) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

25) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

26) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

27) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

28) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

29) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

30) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

31) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

32) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

33) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

34) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

35) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

36) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację."


Jest:

"1.Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest :

1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;

2) Leasing finansowy - PKD 64.91.Z;

3) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z;

4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzieindziej niesklasyfikowana, z wyłącznie ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z;

5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłącznie ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z;

6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29.Z;

7) Działalność holdingow finansowych - PKD 64.20.Z;

8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z;

9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z;

10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z;

11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;

12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z;

13) Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z;

14) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z;

15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z;

16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;

17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;

18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z."


c. zarejestrowano zmianę § 7


Było:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.


Jest:


" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 18.350.000 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi"


Zarząd Apollo Capital S.A. w załączeniu przekazuje jednolity tekst Statutu Emitenta.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 ; § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Przemysław Weremczuk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »