Reklama

BLIRT (BLR): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki - raport 14/2021

Zarząd Blirt S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13.09.2021 r. powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku z dniem 13.09.2021 r. rejestracji i wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany postanowień Statutu Spółki, wynikających z uchwał nr 18 i 20 podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blirt S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 r. O zmianach w Statucie Emitent informował uprzednio raportem bieżącym EBI nr 11/2021 z dnia 22.06.2021 r.


Reklama

Na podstawie powyższych uchwał została zarejestrowana i wpisana następująca zmiana w §9 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.719.650,10 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:

1) 2.375.000 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 39.220 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

3) 1.369.039 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

4) 503.088 (słownie: pięćset trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

6) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

7) 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

8) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

9) 955.500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

10) 1.477.833 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

13) 951.517 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

14) 4.111.110 (cztery miliony sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.


Nowe brzmienie:


„§ 9 . Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.752.647,60 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych 60/100) i dzieli się na:

1) 1.584.843 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

1a) 790.157 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 39.220 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

3) 1.369.039 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

4) 503.088 (słownie: pięćset trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

6) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

7) 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

8) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

9) 955.500 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

10) 1.477.833 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

11) 526.316 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

12) 3.787.878 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

13) 951.517 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

14) 4.111.110 (cztery miliony sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

15) 329.975 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.


W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Emitent przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany, o których mowa powyżej.


Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zidentyfikował rozbieżność pomiędzy wpisaną obecnie w Rejestrze Przedsiębiorców liczbą sztuk akcji serii A, tj. 2 375 000 i serii A1 w liczbie 790 157, a wnioskowaną przez Emitenta zamianą 790 157 sztuk akcji imiennych serii A, na akcje na okaziciela serii A1 wynikającą z treści uchwały nr 20 podjętej podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blirt S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 r. W opinii Zarządu Spółki, w wyniku rejestracji zamiany 790 157 sztuk akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A1, liczba akcji serii A powinna ulec zmniejszeniu do 1 584 843 sztuk. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta wystąpi niezwłocznie do właściwego sądu rejestrowego o sprostowanie wpisu dotyczącego liczby akcji serii A, w związku z zarejestrowaniem zamiany części akcji tej serii na akcje serii A1.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marian Popinigis - Prezes Zarządu
Tomasz Wrzesiński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »