Reklama

HURTIMEX (HRT): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. - raport 24

Zarząd Hurtimex SA w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 1 czerwca 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 31 maja 2010 roku, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców KRS Spółki (nr KRS 0000296042), nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonana w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F ("Akcje serii F") Spółki (informacja podsumowująca zakończoną subskrypcję Akcji serii F została opublikowana w drodze Raportu Bieżącego EBI Spółki Nr 23/2010 z dnia 31 maja 2010 roku), a także stosowna rejestracja zmiany Statutu Spółki uwzględniająca dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Reklama

W wyniku dokonanej rejestracji, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.879.729,41 zł do kwoty 2.093.063 zł, tj. o kwotę 213.333,59 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane w drodze emisji 21.333.359 Akcji serii F, które emitowane były na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 21 maja 2010 roku - podjętej przez Zarząd Spółki na mocy upoważnienia zawartego w treści § 6 ust. 11 Statutu Spółki - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję (w ramach subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ("Uchwała Emisyjna"). Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd Spółki przedmiotowej uchwały w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 20/2010 z dnia 22 maja 2010 roku.

Jednocześnie, w związku z faktem, że emisja Akcji serii F została przeprowadzona w ramach kapitału docelowego, wskazany sąd rejestrowy wpisał w rejestrze przedsiębiorców KRS zmianę wysokości kapitału docelowego, z dotychczasowej, wynoszącej 1.100.000 zł, na nową, wynoszącą 886.666,41 zł.

Ponadto, na mocy wskazanego wyżej postanowienia sądu rejestrowego z dnia 31 maja 2010 roku, w rejestrze przedsiębiorców KRS, nastąpiła rejestracja zmiany § 6 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki uwzględniająca dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.879.729,41 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy) i jest podzielony na 187.972.941 (sto osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. Kapitał Spółki w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) został w całości pokryty majątkiem przekształconej Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "HURTIMEX" Spółka z o.o."

"5. Na kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w ust. 1 składają się:

1) akcje imienne uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów), o numerach od 1 do 60.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);

2) akcje zwykłe na okaziciela serii B w łącznej liczbie 40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych);

3) akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie 150.500 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.505 zł (jeden tysiąc pięćset pięć złotych);

4) akcje zwykłe na okaziciela serii D w łącznej liczbie 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów), o łącznej wartości nominalnej 470.000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);

5) akcje zwykłe na okaziciela serii E w łącznej liczbie 40.822.441 (czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden), o łącznej wartości nominalnej 408.224,41 zł (czterysta osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złotych czterdzieści jeden groszy)."

Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.093.063,- (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy) złote i jest podzielony na 209.306.300 (dwieście dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. Kapitał Spółki w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) został w całości pokryty majątkiem spółki przekształconej."

"5. Na kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w ust. 1 składają się:

1) akcje imienne uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów), o numerach od 1 do 60.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);

2) akcje zwykłe na okaziciela serii B w łącznej liczbie 40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych);

3) akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie 150.500 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.505 zł (jeden tysiąc pięćset pięć złotych);

4) akcje zwykłe na okaziciela serii D w łącznej liczbie 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów), o łącznej wartości nominalnej 470.000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).

5) akcje zwykłe na okaziciela serii E w łącznej liczbie 40.822.441 (czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden), o łącznej wartości nominalnej 408.224,41 zł (czterysta osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złotych czterdzieści jeden groszy);

6) akcje zwykłe na okaziciela serii F w łącznej liczbie 21.333.359,- (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć), o łącznej wartości nominalnej 213.333,59 (dwieście trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy)."

W załączeniu do niniejszego Raportu, tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:
statut.pdf rozmiar: rozmiar: 1291.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Elżbieta Waliniak - Vice Prezes Zarządu
Jarosław Kopeć - Vice Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »