Reklama

MORIZON (MZN): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz zmian statutu Emitenta

Zarząd Morizon S.A („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 14 czerwca 2016r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 338.014,20 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 3.380.142 akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 gr. każda.

Reklama


Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.911.685,90 zł i dzieli się na:

a) 9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A;

b) 1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B;

c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii C;

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D;

e) 8.394.441 (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

f) 14.843.756 (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, zwykłych serii F;

g) 3.380.142 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje imienne serii G.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 39.116.859 głosów.


Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na mocy ww. postanowienia doszło również do rejestracji następujących zmian Statutu Emitenta:

1. dodanie nowego § 1 ust. 6 w brzmieniu:

„Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.”

2. zmiana oznaczenia dotychczasowego § 1 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu: „Czas trwania Spółki jest nieograniczony”, który oznacza się jako § 1 ust. 7 Statutu Spółki.


3. zmiana § 10 ust. 5 Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Na miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza może dokooptować Członka Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba Członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki określonej przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.


Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna:


§3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu
Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: XIII

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »