FLUID (FLD): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki - raport 2

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 r. Emitent powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 4 statutu Spółki dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 39.496.040 złotych do kwoty 39.986.040 złotych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/24/07/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii E4 z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz w przedmiocie zmiany statutu oraz na podstawie oświadczenia zarządu w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki z dnia 14 listopada 2018 r.

Reklama


W związku z dokonaną zmianą statutu Spółki, podaje się do wiadomości nową treść § 4 statutu Spółki:


§ 4 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.986.040 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli się na:

a) 13.232.410 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A13232410, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

b) 1.463.630 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B01463630, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

c) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C07300000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do D10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1-0000001 do E1-1000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego,

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2-0000001 do E2-1500000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego,

g) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3-0000001 do E3-5000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.

h) 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E4 o numerach od E4-0000001 do E4-0490000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.

ust. 2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A i B został opłacony w całości przed rejestracja Spółki, natomiast w zakresie akcji serii C został opłacony w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

ust. 3. Akcje serii D zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

ust. 4. Akcje serii E1 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

ust. 5. Akcje serii E2 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

ust. 6. Akcje serii E3 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

ust. 7. Akcje serii E4 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.


Dotychczasowa treść § 4 statutu Spółki:§ 4 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.496.040 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli się na:

i) 13.232.410 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A13232410, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

j) 1.463.630 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B01463630, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

k) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C07300000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

l) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do D10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

m) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1-0000001 do E1-1000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego,

n) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2-0000001 do E2-1500000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.

o) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3-0000001 do E3-5000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.

ust. 2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A i B został opłacony w całości przed rejestracja Spółki, natomiast w zakresie akcji serii C został opłacony w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

ust. 3. Akcje serii D zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

ust. 4. Akcje serii E1 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

ust. 5. Akcje serii E2 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

ust. 6. Akcje serii E3 zostały pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.


Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Gładki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »