WIERZYCL (WRL): Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta. - raport 27

Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10-12-2015r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru z dnia 04-12-2015 roku, na mocy którego Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian wnioskowanych przez Emitenta w związku z uchwałą nr 4/2015 podjętą podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 października 2015 roku.

W związku z zatwierdzeniem przez Sąd zmian w Statucie Spółki, Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający poniższe zmiany:

Reklama


Treść § 12 Statutu przed zmianami:

㤠12.

1. Akcjonariusze mogą żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych w terminie 90 dni. Proponowana cena akcji nie może być wyższa niż średnia cena z ostatnich 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień wysłania propozycji nabycia akcji do pozostałych akcjonariuszy. Do czasu wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego akcjonariuszom akcji imiennych przysługuje prawo pierwokupu po cenie nie wyższej niż wartość księgowa przypadająca na jedną akcję według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego poprzedzającego sprzedaż akcji.

4. Po wygaśnięciu prawa pierwokupu rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie uchwały. Akcjonariusz zamierzający rozporządzać akcjami ma obowiązek zawiadomić na piśmie Spółkę, o zamiarze rozporządzania akcjami, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny. Decyzja w sprawie zgody na rozporządzanie akcjami powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia przez akcjonariusza. Bezskuteczny upływ oznaczonego terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzanie akcjami.

5. Jeżeli Zarząd Spółki odmówi zgody na rozporządzenie akcjami, wskazuje, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, innego (innych) nabywcę (nabywców) akcji. Nabycie akcji i zapłata ceny przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę następuje w terminie 30 dni licząc od dnia jego wskazania. Cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Spółki, będzie równa zadeklarowanej cenie przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, pod warunkiem, że proponowana cena akcji nie będzie wyższa niż średnia cen z ostatnich 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień zawiadomienia o zamiarze rozporządzania akcjami. W powyższym przypadku cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Spółki, będzie równa średniej cenie z ostatnich 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień zawiadomienia o zamiarze rozporządzania akcjami.

6. W przypadku nie wskazania nabywcy akcji w trybie, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub uchylenia się przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcy od nabycia akcji lub zapłaty ceny w terminie wskazanym w ust. 5, akcjonariusz chcący zbyć akcje może je zbyć na rzecz osoby i na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.

7. Rozporządzanie akcjami z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych ustępów jest bezskuteczne wobec Spółki.

8. W przypadku gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

9. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 9, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

10. Rozporządzanie w rozumieniu Statutu oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie akcji tytułem aportu lub w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w szczególności w drodze umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny z wyłączeniem dziedziczenia i darowizn na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.

11. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w ust. 10, nie dotyczy akcjonariusza zbywającego akcje Spółce.”


Treść § 12 Statutu po zmianach:

㤠12.

1. Akcjonariusze mogą żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

3. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie uchwały. Akcjonariusz zamierzający rozporządzić akcjami ma obowiązek zawiadomić na piśmie Spółkę o zamiarze rozporządzenia akcjami, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny. Decyzja w sprawie zgody na rozporządzenie akcjami powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia przez akcjonariusza. Bezskuteczny upływ oznaczonego terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzenie akcjami.

4. Jeżeli Zarząd Spółki odmówi zgody na rozporządzenie akcjami, wskazuje w terminie określonym w ust. 3 powyżej innego (innych) nabywcę (nabywców) akcji. Nabycie akcji i zapłata ceny przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę (nabywców) następuje w terminie 30 dni licząc od dnia jego wskazania. Cena nabycia akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Spółki będzie równa zadeklarowanej cenie przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. W przypadku nie wskazania nabywcy akcji w trybie, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub uchylenia się przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcy od nabycia akcji lub zapłaty ceny w terminie wskazanym w ust. 4, akcjonariusz chcący zbyć akcje może je zbyć na rzecz osoby i na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3.

6. Rozporządzenie akcjami z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych ustępów jest bezskuteczne wobec Spółki.

7. Rozporządzenie akcjami w rozumieniu Statutu oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie prawa własności akcji, w tym wniesienie do innej spółki w formie wkładu niepieniężnego lub w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w szczególności w drodze umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny z wyłączeniem dziedziczenia i darowizn na rzecz osób zaliczanych do I grupy podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.

8. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy akcjonariusza zbywającego akcje Spółce.”


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 oraz § 6 ust.4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Rzepka - Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »