Reklama

ACREBIT (ACR): Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta - raport 7/2021

Zarząd Acrebit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian Statutu Emitenta, która dotyczyła zmiany przedmiotu działalności gospodarczej, tj. § 6 ust. 1 Statutu Spółki, a także zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, tj. § 8 ust. 1 Statutu Spółki, związanych z uchwałami powziętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 sierpnia 2020 roku.

Reklama


Zarejestrowane zmiany Statutu obejmują:


a) zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki


poprzednia treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:


„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji działalności:

1/ Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

2/ Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

3/ Produkcja urządzeń elektrycznych,

4/ Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

5/ Pozostała produkcja wyrobów,

6/ Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,

7/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

8/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

9/ Roboty budowlane specjalistyczne,

10/ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

11/ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowy,

12/ Transport lądowy oraz transport rurociągowy,

13/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

14/ Działalność wydawnicza,

15/ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

16/ Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

17/ Telekomunikacja,

18/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

19/ Działalność usługowa w zakresie informacji,

20/ Działalność holdingów finansowych,

21/ Leasing finansowy,

22/ Pozostałe formy udzielania kredytów,

23/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

24/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

25/ Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,

26/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,

27/ Badania naukowe i prace rozwojowe,

28/ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

29/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

30/ Wynajem i dzierżawa,

31/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

32/ Pozaszkolne formy edukacji,

33/ Działalność wspomagająca edukację,

34/ Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,

35/ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji działalności:

1/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

2/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

3/ Pozostałe badania i analizy techniczne,

4/ Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

5/ Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

6/ Produkcja urządzeń elektrycznych,

7/ Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

8/ Pozostała produkcja wyrobów,

9/ Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,

10/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

11/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

12/ Roboty budowlane specjalistyczne,

13/ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

14/ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

15/ Transport lądowy oraz transport rurociągowy,

16/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

17/ Działalność wydawnicza,

18/ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań

dźwiękowych i muzycznych,

19/ Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

20/ Telekomunikacja,

21/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz

działalność powiązana,

22/ Działalność usługowa w zakresie informacji,

23/ Działalność holdingów finansowych,

24/ Leasing finansowy,

25/ Pozostałe formy udzielania kredytów,

26/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

27/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

28/ Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,

29/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,

30/ Badania naukowe i prace rozwojowe,

31/ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

32/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

33/ Wynajem i dzierżawa,

34/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca

prowadzenie działalności gospodarczej,

35/ Pozaszkolne formy edukacji,

36/ Działalność wspomagająca edukację,

37/ Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,

38/ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

b) zmianę § 8 ust. 1 Statutu Spółki


poprzednia treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:


„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 277.500,00 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

2) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

3) 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,”


nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:


„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.102.500 zł (dwa miliony sto dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na:

1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

2) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

3) 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

4) 18.250.000 zł (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”);


Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Damian Kubera - Operator EBI i ESPI

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »