Reklama

FARM51 (F51): Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta oraz zmian wysokości kapitału zakładowego - raport 20

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta, w tym wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 21 maja 2018 roku uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii I, w następującym zakresie:

Reklama


1. zmiana § 3 ust .1 Statutu:


W związku z podjętą w dniu 21 maja 2018 roku uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii I, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 21.347,80 zł, tj. z kwoty 606.000 zł do kwoty 627.347,80 zł.


Poprzednia treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:


㤠3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 606.000,00 zł (sześćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 1.385.500 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 1.385.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 225.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do nie więcej niż 1.350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”Treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany:


㤠3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 627.347,80 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 1.385.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 225.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do nie więcej niż 1.350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

h) 213.478 (dwieście trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”


2. zmiana § 19 Statutu:


Poprzednia treść § 19 Statutu Spółki brzmiała następująco:


㤠19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.

2. Spółka Zen Capital Spółka Akcyjna jako akcjonariusz posiada osobiste prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego). Pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Spółkę Zen Capital Spółka Akcyjna następuje przez pisemne oświadczenie Spółki Zen Capital Spółka Akcyjna złożone Spółce i skuteczne jest z dniem złożenia tego oświadczenia, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.

4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę Zen Capital Spółka Akcyjna może być w każdym czasie przez Spółkę Zen Capital Spółka Akcyjna odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Spółkę Zen Capital Spółka Akcyjna.

5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub akcjonariusza Spółki Zen Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.”


Treść § 19 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany:


㤠19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).

4. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”


3. zmiana § 20 ust. 1 Statutu:


Poprzednia treść § 20 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:


„1. W przypadku, gdy Zen Capital S.A. z siedzibą w Warszawie utraci osobiste prawo powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodni-czącego Rady Nadzorczej, wówczas wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”


Treść § 20 ust. 1 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany:


„1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.”


W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przedstawia tekst jednolity Statutu Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2) w zw. z 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Siejka - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »