Reklama

INFOSCAN (IST): Rejestracja przez sąd zmian Statutu oraz kapitału zakładowego Spółki - raport 28

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 22/2019 z dnia 9 października 2019 r. w przedmiocie podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego, informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki oraz kapitału zakładowego Spółki, dokonanych na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 9 października 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.

Reklama


Po dokonaniu przez sąd rejestracji zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 479.365,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 492.365,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych), poprzez emisję 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


W związku z dokonaniem powyższej zmiany Statutu Spółki, dotychczasową następującą treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy wynosi 479.365,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.793.650 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:

a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000,

b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,

c. 260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,

d. 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,

e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,

f. 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000,

g. 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do numeru 260.000.”,


zastąpiono nowym, następującym brzmieniem:


„Kapitał zakładowy wynosi 492.365,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.923.650 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:

a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000,

b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,

c. 260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,

d. 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,

e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,

f. 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000,

g. 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do numeru 260.000,

h. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 000.001 do numeru 130.000.”


W związku z powyższym nastąpiła aktualizacja wysokości kapitału docelowego Spółki z kwoty 39.000,00 zł do kwoty 26.000,00 zł.

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sobiś - Prezes Zarządu
Maciej Nowak - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »