Reklama

NWAI (NWA): Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki oraz treść tekstu jednolitego statutu - raport 9/2020

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: NWAI, Spółka), stosownie do postanowień § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po doręczeniu Spółce w dniu 17 czerwca 2020 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05 czerwca 2020 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 czerwca 2020 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany statutu NWAI polegającej na dodaniu ust. 1a w § 7 statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł, dokonanym na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku, jak również wpisu zmiany § 7a statutu Spółki dotyczącej upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 727.578,00 zł, udzielonego na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku.

Reklama


W §7 statutu Spółki, po ust. 1 dodano ust. 1a, w następującym brzmieniu:


„§7 1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A. Prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki.”


Dotychczas obowiązujące postanowienie § 7a statutu Spółki w brzmieniu:


„§7a 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 648.500,00 zł (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 648.500 sztuk.

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3.Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,

b) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania daty (dat), o której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

e) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”


zostało zmienione na następujące:


„§7a 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 727.578,00zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w graniach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 727.578 sztuk.

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:

a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

b) ustalenia ceny emisyjnej akcji;

c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;

e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu

w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”


Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany § 7 oraz § 7a stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Walczak - Prezes Zarządu
Magdalena Graca - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »