ONEMORE (OML): Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu - raport 38

Zarząd Laser-Med S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 11 października 2017 roku powziął informację z odpisu KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, że w dniu 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi w dniu 30 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami nr 31/2017 oraz 32/2017.

Reklama

Na skutek zarejestrowanych przez Sąd zmian:

- § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:

5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

- wykreślono § 16 ust. 4 oraz ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie.

5. Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 500 zł (pięćset złotych), zaś Członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie po 300 zł (trzysta złotych), za każde posiedzenie Rady, w którym brali udział. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej Członkowie mają prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.”

- wykreślono § 5 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Wpłaty na akcje serii A zostaną dokonane w wysokości jednej czwartej wartości nominalnej do dnia złożenia wniosku o rejestrację Spółki, a pozostała część zostanie wpłacona w terminie trzydziestu dni od dnia rejestracji Spółki.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
January Ciszewski - Prezes Zarządu
Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »