Reklama

MFOOD (MFD): Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 grudnia 2013 roku, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000349490), dokonano rejestracji zmiany postanowień § 8 oraz dopisano po nim nowy § 8a Statutu Spółki.

Reklama

Zmiany zostały dokonane mocą postanowień uchwały Nr 6/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz mocą postanowień uchwały Nr 8/11/2013 (w/w NWZA) w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.


Dotychczasowa treść zmienionego § 8 Statutu Spółki:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 962 940 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 1 962 940 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela A1 - w liczbie 100.000, B1- w liczbie 1.255.000, C1- w liczbie 607.970, o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.


Aktualna treść zmienionego § 8 Statutu Spółki:

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.992.588 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,

1.255.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,

607.940 (sześćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja

48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki."


Treść dopisanego § 8a Statutu Spółki:

1. W terminie do dnia 23 listopada 2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) [kapitał docelowy].

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.

3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.


Aktualny, jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany, stanowi załącznik do niniejszego Raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Kochański - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: postanowienie sądu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »