Reklama

MERLINGRP (MRG): Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta - raport 17/2020

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 1 lipca 2020 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi w dniu 17 czerwca 2020 roku uchwałami nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki i w sprawie zamiany oznaczenia akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.

Reklama


W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został obniżony o kwotę 10.547.165,10 zł (dziesięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy), tj. z kwoty 17.578.608,50 zł (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 7.031.443,40 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy), poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda do kwoty 0,04 zł (czterech groszy) każda oraz zarejestrowano zmiany statutu obejmujące zmianę § 8 ust. 1 Statutu Spółki.


Poprzednia treść §8 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.578.608,50 zł (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem złotych 50/100) i dzieli się na:

a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii A [1], oznaczonych numerami od A [1] 0000001 do A[1] 0923219, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokry-tych w całości wkładem pieniężnym;

d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym;

e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, po-krytych w całości wkładem niepieniężnym;

f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

h) 6.320.860 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G0000001 do G6320860, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

i) 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;

j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

k) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii J, oznaczonych numerami od J00000001 do J20000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

l) 66.010.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii L, oznaczonych numerami od L00000001 do L66010000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.”


Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zamiany oznaczenia akcji serii H z imiennych na okaziciela § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§8

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.031.443,40 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii A[1], oznaczonych numerami od A[1] 0000001 do A[1] 0923219, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, owartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalne 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych całości wkładem pieniężnym;

e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;

f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

h) 6.320.860 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G0000001 do G6320860, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

i) 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;

j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

k) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii J, oznaczonych numerami od J00000001 do J20000000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;

l) 66.010.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy) akcji okaziciela serii L, oznaczonych numerami od L 00000001do L 66010000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.”


Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu
Agnieszka Wójcik - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »