Reklama

QUARTICON (QON): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego // Court registration of... - raport 2/2022

POLISH VERSION:


Zarząd QuarticOn S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 stycznia 2022 r. powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 grudnia 2022 r.

Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu polegających na zmianie § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

Reklama


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 241.560,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 2.415.600 (słownie: dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćset) akcji, w tym:

1) 1.066.500 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

2) 50.556 (pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

3) 17 (siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

4) 152.927 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

5) 118.200 (sto osiemnaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

6) 16.100 (szesnaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

7) 998.300 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

8) 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”


Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 2.415.600.


W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający zmianę zarejestrowaną przez Sąd.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 oraz Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


ENGLISH VERSION:


The Management Board of QuarticOn S.A. ["Company", "Issuer"] informs that today, on January 27, 2022, received information that on the same day the District Court for the city of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register registered the change in the amount and structure of the Company’s share capital made by the Extraordinary General Meeting on December 13, 2022.

The court registered change in the amount and structure of the Company’s share capital and amendment to the Articles of Association consisting in the amendment to § 5 sec. 1 of the Company's Articles of Association and giving it the following wording:


“1. The Company’s share capital shall be PLN 241.560,00 PLN (two hundred forty one thousand five hundred and sixty zloty). Share capital divided into 2.415.600 (two million four hundred fifteen thousand six hundred) shares including:

1) 1,066,500 (one million sixty-six thousand and five hundred) Series A ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (10/100, ten groszy) each;

2) 50,556 (fifty thousand five hundred and fifty-six) Series B ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each;

3) 17 (seventeen) Series C ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each;

4) 152,927 (one hundred fifty two thousand and nine hundred twenty seven) Series D ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each;

5) 118,200 (one hundred eighteen thousand and two hundred) Series E ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each;

6) 16.100 (sixteen thousand and one hundred) Series F ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each;

7) 998.300 (nine hundred ninety eight thousand three hundred) Series G ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each;

8) 13.000 (thirteen thousand) Series J ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each.”


The total number of votes resulting from all shares issued by the Company is 2.415.600.


The Company provides in the attachment the consolidated text of the Articles of Association taking into account the amendment registered by the court.


Legal ground: § 3 sub-paragraph 1 point 2) and § 4 sub-paragraph 2 point 2) of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wyborski - Prezes Zarządu // CEO
Michał Giergielewicz - Członek Zarządu // CFO

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »