Reklama

LANGLOO (LAN): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta - raport 30

Zarząd Langloo.com S.A. informuje, iż w dniu 23 października 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informujące iż na podstawie podjętej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta.


W rezultacie zarejestrowanych zmian kapitał zakładowy Langloo.com S.A. przedstawia się następująco:


1. Kapitał zakładowy wynosi 2.159.474,80 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) dzieli się na:

Reklama

a) 11.180.000 (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 843.320 (osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 3.571.428 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Na podstawie powyższej uchwały został zarejestrowany i wpisany § 21 statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

"§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusz Ventures Hub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.

4. Akcjonariusz Polskapresse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.

5. W wypadku, gdy Ventures Hub sp. z o.o. lub Polskapresse sp. z o.o. są uprawnieni do powoływania członków Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3 oraz ust. 4 (z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 8), Walne Zgromadzenie powołuje tylko taką liczbę członków Rady Nadzorczej, do których powołania nie są uprawnieni akcjonariusz Ventures Hub sp. z o.o. oraz Polskapresse sp. z o.o.

6. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 lub 4 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 wygasa w momencie, gdy liczba akcji Spółki przysługujących akcjonariuszowi Ventures Hub sp. z o.o. spadnie poniżej 10 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 nie powstaje na nowo w przypadku ponownego zwiększenia liczby akcji Spółki przysługujących akcjonariuszowi Ventures Hub sp. z o.o. powyżej 10 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 wygasa w momencie, gdy liczba akcji Spółki przysługujących akcjonariuszowi Polskapresse sp. z o.o. spadnie poniżej 10 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 nie powstaje na nowo w przypadku ponownego zwiększenia liczby akcji Spółki przysługujących akcjonariuszowi Polskapresse sp. z o.o. powyżej 10 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.

9. W celu zrealizowania uprawnienia wskazanego w ust. 3 lub ust. 4 Ventures Hub Sp. z o.o. może odwołać 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie a Polskapresse Sp. z o.o. może odwołać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie.

10. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Wróblewski - Prezes Zarządu
Dariusz Dziurzański - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »